Veelgestelde vragen over Vaststellingsovereenkomst

Hier vind je antwoorden van onze experts op de meest gestelde vragen over Vaststellingsovereenkomst

Rudy, jurist
Rudy Spelt - Letselschade jurist

Alle vragen over Vaststellingsovereenkomst

Wat zijn de voordelen en nadelen van het omzetten van ontslag op staande voet naar beëindiging met wederzijds goedvinden?

Het omzetten van ontslag op staande voet naar beëindiging met wederzijds goedvinden heeft zowel voordelen als nadelen, zowel voor de werkgever als voor de medewerker. Voordelen zijn de juridische zekerheid, onderhandelingsmogelijkheden, kostenbesparing en behoud van reputatie. Nadelen van het omzetten zijn echter dat er minder strikte controle is over de voorwaarden en het betalen van een transitievergoeding door de werkgever.

Heb ik recht op een ziektewetuitkering als ik ziek ben na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst?

Als je ziek wordt na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, kun je mogelijk aanspraak maken op een ziektewetuitkering (ZW-uitkering). Het is belangrijk om te controleren of de ziekte al aanwezig was voordat je de vaststellingsovereenkomst tekende, aangezien dit van invloed kan zijn op je recht op een ZW-uitkering. Neem contact op met het UWV of een juridisch expert om je situatie te beoordelen en te bepalen of je in aanmerking komt voor een ZW-uitkering.

 

Kan ik een WW-uitkering combineren met andere inkomsten na een vaststellingsovereenkomst?

Ja, het is mogelijk om een WW-uitkering te combineren met andere inkomsten, maar er gelden bepaalde regels en voorwaarden. Het inkomen dat je verdient naast je WW-uitkering kan van invloed zijn op de hoogte en duur van je uitkering. Het is belangrijk om de regels van het UWV met betrekking tot inkomsten na te gaan en eventuele wijzigingen in je inkomsten tijdig door te geven.

 

Kan ik aanspraak maken op een vergoeding voor medische kosten bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte kunnen afspraken worden gemaakt over vergoeding van medische kosten. Het is belangrijk om dit aspect te bespreken en eventuele afspraken hierover schriftelijk vast te leggen in de overeenkomst.

Kan ik mijn re-integratieverplichtingen stopzetten bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte worden in de meeste gevallen de re-integratieverplichtingen beëindigd. Dit betekent dat je niet langer verplicht bent om aan je re-integratie mee te werken. Het is echter raadzaam om dit specifiek te bespreken met een arbeidsrechtadvocaat om zeker te zijn van je rechten en verplichtingen.

 

Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Als je niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte, blijf je in dienst bij je werkgever. In dat geval zal de werkgever andere stappen moeten nemen als ze willen overgaan tot beëindiging van het dienstverband. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om je opties en rechten te bespreken.

 

Is er een verplichte wachttijd voordat een zieke werknemer een vaststellingsovereenkomst kan aangaan?

Er is geen specifieke verplichte wachttijd voordat een zieke werknemer een vaststellingsovereenkomst kan aangaan. Het is echter belangrijk dat de werknemer in staat is om de inhoud en gevolgen van de overeenkomst te begrijpen, dus het kan raadzaam zijn om te wachten tot de werknemer voldoende hersteld is of het advies van de bedrijfsarts te raadplegen.

Wordt mijn opgebouwde vakantiedagensaldo uitbetaald bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte kan worden afgesproken dat het opgebouwde vakantiedagensaldo wordt uitbetaald. Dit kan echter per situatie verschillen en hangt af van de afspraken die worden gemaakt tussen de werkgever en werknemer.

Wordt mijn WW-uitkering beïnvloed als ik een ontslagvergoeding ontvang?

Ja, in de meeste gevallen wordt een ontslagvergoeding (transitievergoeding) die je ontvangt als onderdeel van de vaststellingsovereenkomst, verrekend met je WW-uitkering. Het UWV zal de ontslagvergoeding beschouwen als inkomen en dit kan invloed hebben op de hoogte en duur van je uitkering. Het is raadzaam om contact op te nemen met het UWV voor specifieke informatie over hoe jouw ontslagvergoeding wordt verwerkt.

Kan ik aanspraak maken op een WW-uitkering als ik als zelfstandige ben gewerkt voordat ik een vaststellingsovereenkomst heb getekend?

Als je als zelfstandige hebt gewerkt voordat je een vaststellingsovereenkomst tekent, kan dit gevolgen hebben voor je recht op een WW-uitkering. Het UWV zal beoordelen of je voldoet aan de vereisten voor het ontvangen van een WW-uitkering op basis van je arbeidsverleden, waaronder ook je werk als zelfstandige valt. Het is raadzaam om contact op te nemen met het UWV om je specifieke situatie te bespreken.

Wat gebeurt er als ik na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst ander werk vind?

Als je na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst ander werk vindt, is het belangrijk om dit zo spoedig mogelijk te melden bij het UWV. Afhankelijk van het inkomen dat je verdient met je nieuwe baan, kan dit invloed hebben op de hoogte van je WW-uitkering of kan de uitkering mogelijk stopgezet worden.

Hoe lang kan ik aanspraak maken op een WW-uitkering na een vaststellingsovereenkomst?

De duur van de WW-uitkering kan variëren, afhankelijk van je arbeidsverleden. Over het algemeen geldt dat je recht hebt op een basisduur van maximaal 24 maanden, maar dit kan worden verlengd met extra maanden op basis van het aantal jaren dat je hebt gewerkt.

Wordt de WW-uitkering automatisch toegekend nadat ik de vaststellingsovereenkomst heb getekend?

Nee, na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst moet je zelf een WW-uitkering aanvragen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Zorg ervoor dat je dit ruim voor de ontslagdatum doet om onnodige vertraging in het ontvangen van de uitkering te voorkomen.

Wat gebeurt er als ik de opzegtermijn niet kan naleven vanwege bijzondere omstandigheden?

In geval van bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke redenen, kan het nodig zijn om de opzegtermijn niet te kunnen naleven. Het is belangrijk om deze omstandigheden zo snel mogelijk aan je werkgever te melden en te bespreken. In sommige gevallen kan er begrip zijn en kan er gezocht worden naar een passende oplossing, zoals een aangepaste regeling of aanvullende afspraken.

Kan de opzegtermijn worden gewijzigd nadat de vaststellingsovereenkomst is ondertekend?

In principe is het niet gebruikelijk om de opzegtermijn na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst te wijzigen, tenzij beide partijen hiermee akkoord gaan. Het is belangrijk om de overeenkomst zorgvuldig te lezen en eventuele wijzigingen of aanvullende afspraken tijdig te bespreken voordat je de overeenkomst ondertekent.

Wat gebeurt er als ik eerder vertrek dan de afgesproken einddatum in de vaststellingsovereenkomst?

Als je eerder vertrekt dan de afgesproken einddatum in de vaststellingsovereenkomst, loop je mogelijk het risico op het niet ontvangen van bepaalde uitkeringen of vergoedingen die in de overeenkomst zijn opgenomen. Het is belangrijk om de consequenties hiervan te begrijpen voordat je een beslissing neemt om eerder te vertrekken.

Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga met de opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst?

Als je het niet eens bent met de opzegtermijn zoals vermeld in de vaststellingsovereenkomst, is het belangrijk om dit aan te kaarten en te onderhandelen over de voorwaarden. Je kunt proberen om tot een overeenkomst te komen die beter aansluit bij jouw belangen en omstandigheden. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kan het raadzaam zijn om juridisch advies in te winnen over de mogelijke stappen die je kunt nemen.

Moet ik mijn vakantiedagen opnemen tijdens de opzegtermijn in een vaststellingsovereenkomst?

De regels met betrekking tot vakantiedagen kunnen variëren, afhankelijk van wat er is afgesproken in de arbeidsovereenkomst, CAO of vaststellingsovereenkomst. Het is mogelijk dat je jouw vakantiedagen moet opnemen tijdens de opzegtermijn, maar het kan ook zijn dat deze worden uitbetaald. Het is belangrijk om de specifieke afspraken hieromtrent in de overeenkomst te vermelden.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst onderhandelen na ontslag op staande voet?

Het is mogelijk om na het ontslag op staande voet een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) te onderhandelen met je werkgever. Dit kan een manier zijn om tot een overeenkomst te komen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, inclusief eventuele financiële compensatie.

Kan je werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbieden bij een collectief ontslag?

Ja, het is mogelijk dat je werkgever je tijdens het collectief ontslag een vaststellingsovereenkomst aanbiedt. Je kunt overwegen om vrijwillig mee te werken aan je ontslag en de vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Laat de overeenkomst altijd wel goed controleren voor je dit doet door een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat.

Kan je onderhandelen over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkosmst?

Ja, dat kan! Als je bepaalde onderdelen uit de vaststellingsovereenkomst wil wijzigen, bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding, kan je dit bespreken met je werkgever. Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen met deze onderhandelingen.

Kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen?

Ja, als werknemer kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen. Je gaat dan niet akkoord met de voorgestelde voorwaarden van je werkgever. De werkgever is dan genoodzaakt om het dienstverband te beëindigen op een andere manier, bijvoorbeeld via een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden en afspraken voor het beëindigen van het arbeidscontract worden vastgelegd.

Kan de bedenktijd van een vaststellingsovereenkomst worden ingekort of verlengd?

Nee, de bedenktijd van een vaststellingsovereenkomst is wettelijk vastgesteld op 14 dagen. Zowel de werkgever als de werknemer moet zich aan deze termijn houden.

Terug naar alle veelgestelde vragen
Bekijk alle onderwerpen

Juridische hulp bij jouw probleem

Bel ons voor een gratis intakegesprek

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat!
Bel direct: 085 109 4101
Bel ons voor een vrijblijvend consult over jouw letselschade