Wat houdt een vaststellingsovereenkomst (VSO) precies in?

Een VSO, ook bekend als beëindigingsovereenkomst, is een juridisch bindende afspraak tussen jou en je werkgever waarin wordt besloten dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Deze overeenkomst wordt vaak gebruikt om een ontslagprocedure te vermijden. Het doel van een VSO is om wederzijdse zekerheid te bieden en mogelijke toekomstige geschillen te voorkomen. Het is belangrijk dat zowel jij als je werkgever vrijwillig akkoord gaan met de voorwaarden van de VSO en dat je als werknemer de kans krijgt om juridisch advies in te winnen.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst staat meestal de reden van het ontslag, de einddatum van het dienstverband, de hoogte van de eventuele ontslagvergoeding en afspraken over het concurrentie- en/of relatiebeding. Ook kunnen er afspraken in staan over de uitbetaling van vakantiedagen en de overdracht van werkzaamheden. Het initiatief voor het ontslag ligt bij de werkgever. Het is van groot belang dat deze overeenkomst zorgvuldig wordt opgesteld, omdat het je rechten en plichten als werknemer bepaalt.

Voordelen van een vaststellingsovereenkomst

Voordelen van een vaststellingsovereenkomst zijn er zeker, zowel voor jou als voor je werkgever.  Een VSO geeft de garantie dat er geen juridische vervolgstappen worden genomen na het beëindigen van het contract, dit is voordelig voor de werkgever. Aan de andere kant is een VSO prettig voor jou, omdat het je de kans biedt om te praten over de ontslagvoorwaarden en de ontslagvergoeding. Vaak behoud je ook je recht op een WW-uitkering als je een VSO tekent, wat het een aantrekkelijke optie maakt in geval van een arbeidsconflict of reorganisatie..

Nadelen van een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst kan verschillende nadelen hebben. Het kan voorkomen dat de voorwaarden van de VSO minder gunstig zijn dan bij een regulier ontslag. Ook kun je  je recht op een WW-uitkering verliezen als de overeenkomst niet correct is opgesteld. Het is dus van groot belang dat je goed geïnformeerd bent en juridisch advies inwint voordat je een VSO tekent.

Neem contact met ons op als je je vaststellingsovereenkomst door een arbeidsrecht advocaat wilt laten beoordelen.

Waar moet ik op letten bij een vaststellingsovereenkomst?

Bij het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst zijn er een paar zaken waar je goed op moet letten. Allereerst is het belangrijk dat de reden voor het stopzetten van je arbeidsovereenkomst duidelijk in de overeenkomst staat. Ook moet er een opzegtermijn in de overeenkomst staan die gelijk is aan de wettelijke of contractuele opzegtermijn. Daarnaast is het cruciaal dat er afspraken zijn gemaakt over zaken zoals vakantiedagen en een eventuele transitievergoeding.  En tot slot, zorg ervoor dat de overeenkomst je niet in de weg staat als je een WW-uitkering wilt aanvragen. Laat de overeenkomst altijd controleren door een juridisch expert voordat je tekent, zodat je zeker weet dat alles in orde is en je rechten worden beschermd!

Controleer je recht op WW

Belangrijk is dat je na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst recht hebt op WW. Een van de voorwaarden voor WW is dat het initiatief voor het ontslag vanuit je werkgever is gekomen. Met andere woorden; neem je zelf ontslag, dan heb je geen recht op WW. De meeste werknemers die een vaststellingsovereenkomst ontvangen en geen risico willen lopen, laten hun overeenkomst checken door een arbeidsrecht advocaat.

Welke opzegtermijn moet mijn werkgever gebruiken?

De opzegtermijn die je werkgever moet hanteren, is afhankelijk van je contract en (eventueel) de cao. De opzegtermijn bij een dienstverband korter dan 5 jaar is één maand. Bij een dienstverband tussen de 5 en 10 jaar is de opzegtermijn twee maanden. Voor een dienstverband tussen de 10 en 15 jaar is dit drie maanden en bij een dienstverband van 15 jaar of langer is de opzegtermijn vier maanden. Je werkgever kan van deze termijnen afwijken als dit in je arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke CAO anders is geregeld.

Vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding

De transitievergoeding is een compensatie die je werkgever betaalt bij ontslag. Deze vergoeding is bedoeld om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. Je hebt recht op een transitievergoeding bij een ontslag via een vaststellingsovereenkomst, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.

Juridische hulp bij vaststellingsovereenkomst

Juridische hulp bij een vaststellingsovereenkomst is essentieel om ervoor te zorgen dat alle partijen hun rechten en verplichtingen begrijpen. Het raadzaam om een juridisch adviseur in te schakelen die je kan helpen bij het beoordelen en onderhandelen van de overeenkomst om ervoor te zorgen dat je belangen worden beschermd. Laat je vaststellingsovereenkomst daarom altijd controleren

Een arbeidsrecht advocaat controleert  of alle voorwaarden, afspraken en verplichtingen duidelijk zijn vastgelegd. Zo weet je zeker dat de overeenkomst voldoet aan alle wettelijke vereisten en of er rekening is gehouden met jouw rechten en belangen. 

Onderhandel over de vaststellingsovereenkomst

Met de hulp van een arbeidsrechtadvocaat kun je in veel gevallen een betere deal eruit halen. Een werkgever heeft er belang bij dat je de vaststellingsovereenkomst ondertekend. Doe je dat niet, dan zal je werkgever een ontslagprocedure moeten volgen met alle kosten en risico’s van dien. In veel gevallen is de werkgever bereid om een bijdrage te leveren in de kosten die je maakt om de VSO te laten checken. 

Teken pas als alles in orde is

Het is van cruciaal belang dat je de overeenkomst pas ondertekent nadat je zeker weet dat alles klopt wat erin staat. Dit voorkomt juridische geschillen of financiële verliezen achteraf.

Kosten juridische hulp bij vaststellingsovereenkomst

Hoeveel juridische ondersteuning bij een vaststellingsovereenkomst kost, hangt af van een aantal zaken. Kom je in aanmerking voor een toevoeging (is een subsidie voor advocaatkosten) dan betaal je een vast bedrag; de eigen bijdrage. Kom je hier niet voor in aanmerking, dan maak je zelf een prijsafspraak met de arbeidsrecht advocaat. Gaat het om een check en een vrij overzichtelijke zaak, dan kun je het beste een fixed fee afspreken met je advocaat. Gaat het om een complexere zaak en zijn de uren moeilijk in te schatten van tevoren, dan zal de advocaat je bijstaan op basis van een uurtarief.

Let op! In veel gevallen is de werkgever bereid om een bijdrage te leveren in de kosten van juridisch advies. In veel vaststellingsovereenkomsten staat dit standaard opgenomen.

Vaststellingsovereenkomst en ziekte

In het geval van ziekte is het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst meestal onverstandig om te doen. Het is niet toegestaan voor de werkgever om een arbeidsovereenkomst te beëindigen tijdens de eerste 2 jaar van ziekte. Als je instemt met een vaststellingsovereenkomst terwijl je ziek bent, kan dit gevolgen hebben voor je recht op een ziektewetuitkering. In veel gevallen zal je uitkering door UWV kunnen worden geweigerd.

Kan ik een getekende vaststellingsovereenkomst herroepen?

Ja, je kunt een getekende vaststellingsovereenkomst herroepen, maar dit is alleen mogelijk binnen een bepaalde termijn.  Deze periode wordt de bedenktermijn genoemd. Na de bedenktermijn is de overeenkomst definitief en kan deze niet meer worden herroepen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals dwaling, bedrog, bedreiging of misbruik van omstandigheden.

Bedenktermijn VSO 2 weken

De term bedenktermijn is 14 dagen na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst (VSO). Deze termijn geldt als dit schriftelijk is opgenomen in de vso. 

Bedenktermijn vso 3 weken

De bedenktermijn is 21 dagen als er in de VSO geen bepaling is opgenomen over de bedenktermijn. 

Wat als je de vaststellingsovereenkomst niet ondertekend?

Als je de vaststellingsovereenkomst niet ondertekend, blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Je werkgever zal een ontslagprocedure moeten starten via het UWV of de kantonrechter. Welke route de werkgever kiest, hangt af van de ontslagreden.

Ontslag via UWV

De ontslagprocedure verloopt via UWV als je langdurig ziek bent (langer dan 2 jaar) of wanneer er sprake is van bedrijfseconomische redenen voor ontslag. Het UWV beoordeelt de aanvraag en als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt er toestemming gegeven voor het ontslag. Na verkregen toestemming zal de werkgever je arbeidsovereenkomst nog moeten opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. 

Ontslag via kantonrechter

Het ontslag verloopt via de kantonrechter als er sprake is van overige redenen dan hiervoor genoemd. Bijvoorbeeld als er sprake is van een ernstig conflict, disfunctioneren of een andere reden die het onmogelijk maakt om de arbeidsrelatie voort te zetten. De kantonrechter zal alle feiten en omstandigheden in overweging nemen voordat hij een beslissing neemt. 

 

Veelgestelde vragen

01
Kan de opzegtermijn worden gewijzigd nadat de vaststellingsovereenkomst is ondertekend?

In principe is het niet gebruikelijk om de opzegtermijn na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst te wijzigen, tenzij beide partijen hiermee akkoord gaan. Het is belangrijk om de overeenkomst zorgvuldig te lezen en eventuele wijzigingen of aanvullende afspraken tijdig te bespreken voordat je de overeenkomst ondertekent.

02
Wat gebeurt er als ik eerder vertrek dan de afgesproken einddatum in de vaststellingsovereenkomst?

Als je eerder vertrekt dan de afgesproken einddatum in de vaststellingsovereenkomst, loop je mogelijk het risico op het niet ontvangen van bepaalde uitkeringen of vergoedingen die in de overeenkomst zijn opgenomen. Het is belangrijk om de consequenties hiervan te begrijpen voordat je een beslissing neemt om eerder te vertrekken.

03
Moet ik mijn vakantiedagen opnemen tijdens de opzegtermijn in een vaststellingsovereenkomst?

De regels met betrekking tot vakantiedagen kunnen variëren, afhankelijk van wat er is afgesproken in de arbeidsovereenkomst, CAO of vaststellingsovereenkomst. Het is mogelijk dat je jouw vakantiedagen moet opnemen tijdens de opzegtermijn, maar het kan ook zijn dat deze worden uitbetaald. Het is belangrijk om de specifieke afspraken hieromtrent in de overeenkomst te vermelden.

04
Kan je onderhandelen over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkosmst?

Ja, dat kan! Als je bepaalde onderdelen uit de vaststellingsovereenkomst wil wijzigen, bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding, kan je dit bespreken met je werkgever. Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen met deze onderhandelingen.

05
Kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen?

Ja, als werknemer kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen. Je gaat dan niet akkoord met de voorgestelde voorwaarden van je werkgever. De werkgever is dan genoodzaakt om het dienstverband te beëindigen op een andere manier, bijvoorbeeld via een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter.