Veelgestelde vragen over Geschillen over arbeidsvoorwaarden

Hier vind je antwoorden van onze experts op de meest gestelde vragen over Geschillen over arbeidsvoorwaarden

Rudy, jurist
Rudy Spelt - Letselschade jurist

Alle vragen over Geschillen over arbeidsvoorwaarden

Moet mijn werkgever mij een bepaalde termijn van tevoren informeren over wijzigingen in mijn arbeidsvoorwaarden?

Ja, je werkgever moet je over het algemeen een redelijke termijn van tevoren informeren over wijzigingen in je arbeidsvoorwaarden. Dit geeft je de tijd om de wijzigingen te begrijpen en jezelf daarop voor te bereiden.

Wat zijn geldige redenen voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden?

Geldige redenen voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden kunnen onder andere zijn: bedrijfseconomische omstandigheden, organisatorische veranderingen, technische ontwikkelingen, slecht functioneren van de werknemer of een wettelijke verplichting. Het is belangrijk dat de redenen valide zijn en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Gelden er specifieke regels voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden in een cao?

Ja, als er een cao van toepassing is, moeten wijzigingen in arbeidsvoorwaarden in overeenstemming zijn met de bepalingen van de cao. Het is belangrijk om de specifieke regels en procedures in de cao te raadplegen en eventueel juridisch advies in te winnen.

Kan ik weigeren om akkoord te gaan met de wijzigingen?

Als je goede redenen hebt om de voorgestelde wijzigingen te weigeren, kun je dit bespreken met je werkgever. In sommige gevallen kan een weigering leiden tot verdere onderhandelingen of bemiddeling om tot een oplossing te komen. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om je rechten en opties te begrijpen.

Kan een concurrentiebeding worden beëindigd?

Ja, een concurrentiebeding kan worden beëindigd als jij en je werkgever hiermee instemmen. Daarnaast kan de rechter een concurrentiebeding beëindigen.

Hoe lang kan een concurrentiebeding duren?

De duur van een concurrentiebeding verschilt. In je arbeidscontract staat de duur van je concurrentiebeding. Maar de duur mag doorgaans niet langer gelden dan noodzakelijk is om het legitieme belang van de werkgever te beschermen. Dit kan enkele maanden zijn, maar ook jaren.

Wat gebeurt er als ik het concurrentiebeding schend?

Als je een concurrentiebeding schendt, kan je werkgever juridische stappen ondernemen om naleving af te dwingen. Je loopt het risico op een juridische procedure bij de rechter en het moeten betalen van boetes.

Wanneer verjaart een loonvordering?

Na vijf jaar vervalt je recht op achterstallig loon. Maar als je je werkgever binnen vijf jaar na de datum dat je recht had op loon een aangetekende brief stuurt, begint de verjaringstermijn van vijf jaar opnieuw.

Hoe hoog is de boete bij het te laat betalen van loon?

Het loon dat je nog tegoed hebt wordt vanaf de vierde dag tot en met de achtste dag verhoogd met 5 procent. Daarna is de verhoging 1 procent per dag, tot een maximum van 50 procent van het loon dat je nog krijgt. De rechter kan de boete verlagen als hij dat redelijker vindt.

Je hebt recht op wettelijke rente over het loon dat je nog krijgt. Dit rentebedrag wordt berekend over je achterstallige loon plus de boete. De rechter kan de wettelijke rente niet verlagen.

Wanneer moet je werkgever de wettelijke boeteverhoging betalen?

In de wet staat dat je werkgever een boete (wettelijke verhoging) moet betalen vanaf de vierde werkdag dat hij je loon niet betaalt, tenzij er sprake is van overmacht.

Wanneer is je loon te laat uitbetaald?

In de arbeidsovereenkomst staat de uitbetalingsdatum die jij en je werkgever hebben afgesproken. Meestal wordt het loon per maand of per vier weken betaald. Als dat niet is vastgelegd in het arbeidscontract, dan moet je loon voor het begin van de volgende maand binnen zijn. Heb je bijvoorbeeld in september gewerkt, dan moet je loon uiterlijk eind oktober zijn betaald.

Terug naar alle veelgestelde vragen
Bekijk alle onderwerpen

Juridische hulp bij jouw probleem

Bel ons voor een gratis intakegesprek

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat!
Bel direct: 085 109 4101
Bel ons voor een vrijblijvend consult over jouw letselschade