Ontslag is heftig. Het is belangrijk om je rechten te kennen. Bijvoorbeeld of je recht hebt op een transitievergoeding bij ontslag.

Wat is een transitievergoeding?

Als je wordt ontslagen, heb je in Nederland doorgaans recht op een transitievergoeding. Dit geld is bedoeld om de overgang naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. Het kan ook worden gebruikt als financiële steun wanneer je werkloos bent. Dit recht geldt voor alle werknemers. Het maakt niet uit of ze vast of tijdelijk zijn. Meestal maakt de reden voor ontslag geen verschil.

Berekening van de transitievergoeding

De transitievergoeding is gebaseerd op je dienstjaren bij je werkgever. Je krijgt 1/3 van je maandsalaris per volledig dienstjaar vanaf je eerste werkdag.

De berekening van de transitievergoeding gaat als volgt:

  • Je krijgt 1/3 van je maandsalaris voor elk volledig dienstjaar vanaf je eerste werkdag.
  • De vergoeding voor het resterende deel van je arbeidsovereenkomst wordt berekend met een formule: (bruto salaris ontvangen over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 van je bruto maandsalaris / 12 maanden).

Er is echter een maximumbedrag aan de transitievergoeding. In 2023 was dit maximum €89.000 of één bruto jaarsalaris als dat hoger is dan €89.000. 

Ontslagprocedure

Wanneer je wordt ontslagen, moet je werkgever de ontslagprocedure volgen. Dit omvat meestal een schriftelijke kennisgeving en een gesprek over de redenen voor het ontslag. Als je werkgever je contract wil beëindigen, moet dit gebeuren volgens de regels van het ontslagrecht.

Wat te doen bij ontslag

Als je ontslagen bent en recht hebt op een transitievergoeding, zijn er stappen die je kunt nemen.

  • Laat je informeren: Het is verstandig om juridisch advies in te winnen. Een advocaat helpt je met je rechten en de juiste stappen nemen. Ook kan die voor jou onderhandelen met je werkgever over de voorwaarden van je ontslag en de hoogte van je transitievergoeding. 
  • Zoek nieuw werk: Het doel van de transitievergoeding is om je te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk. Je kunt dit geld gebruiken voor opleiding en sollicitatiekosten. Je kunt dit geld ook gebruiken om je dagelijkse uitgaven te betalen terwijl je een nieuwe baan zoekt.

Conclusie transitievergoeding bij ontslag

Bij ontslag met vergoeding is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. Je moet weten wat je rechten zijn en welke stappen je kunt nemen. Het kan moeilijk zijn. Met hulp en kennis kun je de overgang naar een nieuwe baan makkelijker maken. Een juridisch adviseur kan een verstandige stap zijn om ervoor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

 

Veelgestelde vragen

01
Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid heb je in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Dit is een vergoeding die de werkgever verschuldigd is bij ontslag en kan helpen bij de overgang naar een nieuwe situatie. Het is belangrijk om de regels en voorwaarden rondom de transitievergoeding te begrijpen.

02
Kan ik aanspraak maken op een aanvullende ontslagvergoeding naast de transitievergoeding?

Ja, het is mogelijk om naast de transitievergoeding ook een aanvullende ontslagvergoeding te onderhandelen en op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Dit kan afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de reden van het ontslag, de omstandigheden en de onderhandelingspositie. Het is raadzaam om dit aspect te bespreken met een arbeidsrechtadvocaat om te bepalen of je recht hebt op een aanvullende ontslagvergoeding en hoe je dit het beste kunt aanpakken.

 

03
Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij ontslag via het UWV?

Ja, als een werknemer wordt ontslagen via het UWV en hij ten minste twee jaar in dienst is geweest, heeft hij recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het salaris van de werknemer.

04
Kan de transitievergoeding worden verrekend met andere bedragen?

De transitievergoeding kan onder bepaalde voorwaarden worden verrekend met kosten die de werkgever heeft gemaakt in het kader van de beëindiging van het dienstverband, zoals transitiekosten of kosten voor scholing. Verrekening moet schriftelijk worden overeengekomen.

05
Zijn er uitzonderingen op het betalen van de transitievergoeding?

Er zijn enkele uitzonderingen op het betalen van de transitievergoeding, zoals bij ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, bij beëindiging met wederzijds goedvinden waarin geen transitievergoeding is afgesproken, of bij faillissement van de werkgever.