De transitievergoeding, of ontslagvergoeding, is het bedrag dat je krijgt van je werkgever als je wordt ontslagen. Je mag zelf kiezen hoe je dit geld gebruikt. Je kan dit bijvoorbeeld gebruiken voor om- of bijscholing om sneller een nieuwe baan te vinden. De vergoeding is wettelijk vastgesteld en bedraagt een derde van je bruto maandsalaris per gewerkt jaar.

Bruto of netto?

De afgesproken transitievergoeding is altijd een bruto bedrag.

Het netto bedrag dat je ontvangt, is dus lager dan het bruto bedrag dat is afgesproken. Dit komt doordat er belasting wordt ingehouden op de transitievergoeding. Het bedrag dat je krijgt, hangt af van jouw situatie en het belastingtarief dat voor jou geldt.

Meerdere bestedingsmogelijkheden transitievergoeding

Als je recht hebt op een transitievergoeding, is het verstandig om goed na te denken over hoe je dit geld wilt besteden. Het kan verleidelijk zijn om het bedrag in één keer uit te geven, maar het is wellicht verstandiger om het geld te gebruiken voor bijvoorbeeld scholing of het opzetten van een eigen bedrijf. Op die manier vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt en kun je sneller weer aan het werk.

In sommige gevallen kan de vergoeding ook worden omgezet in bijvoorbeeld een opleidingstraject of outplacementbegeleiding. Dit kan voordelen hebben, omdat je op die manier direct kunt investeren in je toekomstige carrière. Afspraken hierover worden meestal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Soms geen recht op transitievergoeding

De transitievergoeding geldt niet altijd. Bijvoorbeeld als je zelf ontslag neemt, bij een faillissement van het bedrijf of als je nog in je proeftijd zit. In deze gevallen heb je geen recht op een transitievergoeding.

Conclusie

Kortom, de transitievergoeding is een bruto bedrag dat je ontvangt van je werkgever bij ontslag. Het uiteindelijke netto bedrag is lager doordat er belasting over betaald moet worden. Denk goed na over hoe je het geld wilt gebruiken voor je toekomstige carrière. Zo haal je er het meeste uit.

 

Veelgestelde vragen

01
Zijn er uitzonderingen op het betalen van de transitievergoeding?

Er zijn enkele uitzonderingen op het betalen van de transitievergoeding, zoals bij ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, bij beëindiging met wederzijds goedvinden waarin geen transitievergoeding is afgesproken, of bij faillissement van de werkgever.

02
Kan ik aanspraak maken op een aanvullende ontslagvergoeding naast de transitievergoeding?

Ja, het is mogelijk om naast de transitievergoeding ook een aanvullende ontslagvergoeding te onderhandelen en op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Dit kan afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de reden van het ontslag, de omstandigheden en de onderhandelingspositie. Het is raadzaam om dit aspect te bespreken met een arbeidsrechtadvocaat om te bepalen of je recht hebt op een aanvullende ontslagvergoeding en hoe je dit het beste kunt aanpakken.

 

03
Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Het standaardtarief is 1/3e maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren, en 1/2e maandsalaris per dienstjaar voor de jaren daarna.

04
Wie heeft recht op een transitievergoeding?

Werknemers die minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest en waarvan het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, hebben in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding.

05
Moet ik een advocaat inschakelen voor het aanvragen van een transitievergoeding?

Het inschakelen van een advocaat is niet verplicht bij het aanvragen van een transitievergoeding. Echter, vanwege de complexiteit van het arbeidsrecht en de berekening van de vergoeding kan het raadplegen van een arbeidsrechtadvocaat nuttig zijn. Een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht kan je adviseren over je rechten, de hoogte van de vergoeding en je bijstaan tijdens onderhandelingen met je werkgever.