Je bedrijf wordt overgenomen of je fuseert met een ander bedrijf. Daar komt veel bij kijken. Naast de emotionele kant van de zaak is er veel te regelen, onder meer op juridisch vlak. Een van de dingen die je moet doen, is een sociaal plan opstellen. Dat is niet eenvoudig. Je wil ook geen (grote) fouten maken want dit kan nadelige gevolgen hebben. Win daarom advies in bij een advocaat over wat er in jouw situatie moet gebeuren.

Hoe werkt het opstellen van een sociaal plan?

1. Wat is een sociaal plan?

Een sociaal plan is een document dat wordt opgesteld door een organisatie of werkgever om de gevolgen van reorganisatie, herstructurering, fusie, overname, faillissement of andere situaties te regelen die impact hebben op de werknemers. Het doel van een sociaal plan is om de belangen van de werknemers te beschermen en om een sociaal verantwoorde transitie te bevorderen.

2. Redenen voor een sociaal plan

  • Sociale verantwoordelijkheid: een sociaal plan toont de sociale verantwoordelijkheid van de werkgever. Het laat zien dat rekening wordt gehouden met de gevolgen van bedrijfsbeslissingen voor het welzijn van werknemers.
  • Werknemersbescherming: een sociaal plan kan voorzien in maatregelen om gedwongen ontslagen te minimaliseren.
  • Evenwicht: een sociaal plan kan overgangsmaatregelen bevatten om werknemers te ondersteunen bij het vinden van ander werk. Zo wordt kan een evenwicht worden gevonden tussen de zakelijke belangen van het bedrijf en het welzijn van haar werknemers.

3. Dit staat er in een sociaal plan

In een sociaal plan staan vaak de procedurele aspecten benoemd die worden gevolgd bij de uitvoering van het sociaal plan, inclusief de betrokken partijen. Zo worden de criteria die worden gebruikt om te bepalen welke werknemers zullen worden ontslagen geopenbaard.

Daarnaast kan de hoogte van de ontslagvergoedingen en eventuele aanvullende compensatie voor werknemers worden benoemd.

4. Een sociaal plan opstellen met de vakbond

Het opstellen van een sociaal plan in samenwerking met de vakbond vereist een constructieve en open dialoog tussen de werkgever en de vakbondsvertegenwoordigers. Geef de vakbond de mogelijkheid om hun standpunten, zorgen en suggesties naar voren te brengen met betrekking tot de voorgestelde veranderingen. Tijdens de onderhandelingsfase kunnen de werkgever en de vakbond discussiëren over verschillende aspecten van het sociaal plan, zoals de hoogte van ontslagvergoedingen, maatregelen om gedwongen ontslagen te minimaliseren.

Zodra er overeenstemming is bereikt tussen de werkgever en de vakbond, moet het sociaal plan schriftelijk worden vastgelegd. Dit document moet de overeengekomen maatregelen, vergoedingen en procedures bevatten.

5. Is een sociaal plan opstellen verplicht?

In Nederland is het opstellen van een sociaal plan verplicht in sommige situaties. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een collectief ontslag. Men spreekt van een collectief ontslag, wanneer een organisatie binnen een periode van drie maanden twintig of meer werknemers ontslaat.

De Wet melding collectief ontslag (WMCO) schrijft voor dat de werkgever in overleg moet treden met de vakbonden over de inhoud van het sociaal plan, waarbij verschillende aspecten zoals ontslagvergoedingen, herplaatsingsmogelijkheden, scholing en outplacement aan bod komen.

Wat kost het opstellen van een sociaal plan?

Kosten advocaat

Met je advocaat maak je een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kan je denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Veelgestelde vragen

01
Wat staat er doorgaans in een sociaal plan?

Een sociaal plan bevat vaak afspraken over ontslagprocedures, transitievergoedingen, eventuele bovenwettelijke vergoedingen, outplacement- of herplaatsingstrajecten, scholing en opleiding, voorzieningen voor werknemers die boventallig worden verklaard, en communicatie- en overlegstructuren.

02
Is een sociaal plan verplicht?

In sommige gevallen kan een sociaal plan verplicht zijn, zoals bij collectief ontslag of reorganisaties van een bepaalde omvang. Het kan ook voortvloeien uit cao-afspraken of andere afspraken tussen werkgever(s) en werknemers(vereniging). In andere situaties kan het vrijwillig worden overeengekomen.

03
Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever en werknemers in een sociaal plan?

Een sociaal plan geeft werknemers onder andere recht op bepaalde vergoedingen, ondersteuning bij het vinden van ander werk, scholing en opleiding. Werkgevers hebben de verplichting om deze afspraken na te komen en de gevolgen van de veranderingen zo goed mogelijk te verzachten.