Je hebt een medewerker in dienst met een contract voor bepaalde tijd. Vanwege bepaalde redenen of een gebeurtenis wil je deze medewerker ontslaan. Een medewerker kun je echter niet zomaar ontslaan. Er zijn bepaalde regels waaraan je je moet houden als je een dienstverband voor bepaalde tijd wilt beëindigen. Ook geldt er een opzegtermijn en in sommige gevallen mag het contract voor bepaalde tijd niet worden beëindigd. Dan is er een opzegverbod. In bepaalde gevallen heb je een ontslagvergunning van het UWV nodig en in andere gevallen moet je naar de kantonrechter stappen. Het is raadzaam om een gespecialiseerde advocaat om advies te vragen.

Hoe werkt het ontslag bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd?

  1. Situaties waarin het contract kan worden beëindigd
  2. Arbeidscontract voor bepaalde tijd met of zonder opzegtermijn
  3. Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV
  4. Verzoek aan de kantonrechter om het contract te beëindigen
  5. De werknemer wil het contract beëindigen

Veelgestelde vragen

01
Kan ik bezwaar maken tegen het ontslag?

Soms willen werknemers weten of ze bezwaar kunnen maken tegen het ontslag om andere redenen dan arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische situaties. Dit hangt af van de specifieke situatie en de redenen voor het ontslag. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om te bepalen of het zinvol is om bezwaar te maken.

02
Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Bij ontslag om andere redenen dan arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische situaties kan er mogelijk recht zijn op een ontslagvergoeding. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het dienstverband, eventuele cao-afspraken, en de onderhandelingen met de werkgever.

03
Wat gebeurt er met mijn opgebouwde rechten, zoals vakantiedagen en pensioen?

Bij ontslag is het belangrijk om te weten wat er gebeurt met opgebouwde rechten, zoals vakantiedagen en pensioen. In de meeste gevallen moeten openstaande vakantiedagen worden uitbetaald. Wat betreft het pensioen kan het nodig zijn om afspraken te maken over de voortzetting van de pensioenopbouw of het afkopen van het pensioen.

04
Kan ik aanspraak maken op een WW-uitkering na ontslag?

Als je wordt ontslagen om andere redenen dan arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische situaties, kun je mogelijk aanspraak maken op een WW-uitkering. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het dienstverband en de reden van het ontslag. Het UWV beoordeelt of je recht hebt op een WW-uitkering.