Als je weggaat bij een bedrijf neem je kennis en ervaring mee. Om te voorkomen dat je dit gebruikt bij een nieuwe werkgever of in je eigen bedrijf, bestaat het concurrentiebeding. Vaak wordt dan afgesproken dat je dezelfde werkzaamheden niet bij een concurrent of in dezelfde regio mag verrichten. Of dat je gedurende een bepaalde tijd niet een eigen bedrijf mag oprichten in dezelfde branche.

Een relatiebeding wil zeggen dat je geen klanten van je oude werkgever mag meenemen naar een andere werkgever of naar je eigen bedrijf. Zo’n beding kan je aardig hinderen in je nieuwe werkomgeving. Een advocaat kan je helpen om gedeeltelijk of helemaal van het concurrentiebeding af te komen.

Hoe werkt een concurrentiebeding?

1. Wat is een concurrentiebeding?

Toen je in dienst kwam, is een concurrentiebeding vastgelegd in je arbeidsvoorwaarden. Het is belangrijk om te weten wat je wel en niet mag doen voor een nieuwe werkgever of voor je eigen bedrijf. De afspraken hierover staan in je arbeidscontract.

2. Ga in gesprek met je werkgever

Om te beginnen probeer je natuurlijk in goed overleg met je ex-werkgever nieuwe afspraken te maken. Misschien kan het concurrentiebeding worden afgezwakt of helemaal van tafel worden geveegd. Leg deze mogelijke nieuwe afspraken dan wel schriftelijk vast.

3. Schakel een advocaat in

Als je ex-werkgever helemaal niet mee wil werken, wordt het tijd om een advocaat in te schakelen. Het helpt vaak als deze een brief naar je voormalige werkgever stuurt om het overleg te hervatten. Ook als je daarna een juridische procedure start, heb je een advocaat nodig. Juridisch.nl selecteert voor jou een gespecialiseerde advocaat!

4. Mediation is vaak een oplossing

Bemiddeling (‘mediation’) is een goede optie om er buiten de rechter om uit te komen met je ex-werkgever. Onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar probeer je dan samen tot een oplossing te komen.

5. Naar de rechter

Voordat je weggaat bij je werkgever, kan je samen met je advocaat een procedure bij de kantonrechter starten. De rechter beslist dan of het concurrentiebeding helemaal of gedeeltelijk ongeldig is. Rechters toetsen de laatste tijd steeds strenger aan concurrentiebedingen.

Wat kost het ongeldig maken van een concurrentiebeding?

Kosten advocaat

Je maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als je in aanmerking komt voor subsidie. Neem contact met ons op als je benieuwd bent of je in aanmerking komt voor deze subsidie.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of je in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Kan een concurrentiebeding worden opgelegd aan alle werknemers?

Een concurrentiebeding kan niet worden opgelegd aan alle werknemers. Het wordt meestal gebruikt voor werknemers met vertrouwelijke informatie. Zij kunnen bijvoorbeeld kennis hebben over bedrijfsgeheimen.

Hoe streng mag een concurrentiebeding zijn?

De belangrijkste voorwaarden waaraan een concurrentiebeding moet voldoen zijn:

  1. Schriftelijkheid: Het concurrentiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst.
  2. Motivatie en zwaarwegend belang: Een concurrentiebeding moet een schriftelijke motivering bevatten waarom het noodzakelijk is voor de werkgever. Er moet sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.
  3. Redelijke geografische reikwijdte: De geografische reikwijdte van het concurrentiebeding moet redelijk zijn. Een te ruime reikwijdte kan het beding ongeldig maken.
  4. Redelijke duur: De duur van het concurrentiebeding moet redelijk zijn. Wat als redelijk wordt beschouwd, hangt af van de omstandigheden van het geval, maar de wet geeft wel aan dat een periode van een jaar over het algemeen redelijk wordt geacht.
  5. Aansluitende vergoeding: Als een werkgever een werknemer beperkt in zijn of haar concurrentievrijheid, is de werkgever verplicht om een passende financiële vergoeding aan te bieden als compensatie

Het is altijd verstandig om een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat in te schakelen als je onder je concurrentiebeding uit wil komen. Deze kan beoordelen of het concurrentiebeding te streng is en kan je helpen in een juridische procedure.

Conclusie

Een concurrentiebeding kan de overgang naar een nieuwe baan of het starten van een eigen bedrijf bemoeilijken. Het is belangrijk om te weten wat het beding precies inhoudt en welke stappen je kunt nemen om er gedeeltelijk of helemaal vanaf te komen.

Belangrijk is te weten dat een concurrentiebeding aan specifieke voorwaarden moet voldoen om geldig te zijn, en een te streng beding kan door de rechter worden verworpen. Het inschakelen van een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat is aan te raden voor een zorgvuldige beoordeling en begeleiding in dit proces.

Neem contact met ons op! Onze juridische medewerkers brengen je graag in contact met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

 

Veelgestelde vragen

01
Kan een concurrentiebeding worden beëindigd?

Ja, een concurrentiebeding kan worden beëindigd als jij en je werkgever hiermee instemmen. Daarnaast kan de rechter een concurrentiebeding beëindigen.

02
Hoe lang kan een concurrentiebeding duren?

De duur van een concurrentiebeding verschilt. In je arbeidscontract staat de duur van je concurrentiebeding. Maar de duur mag doorgaans niet langer gelden dan noodzakelijk is om het legitieme belang van de werkgever te beschermen. Dit kan enkele maanden zijn, maar ook jaren.

03
Wat gebeurt er als ik het concurrentiebeding schend?

Als je een concurrentiebeding schendt, kan je werkgever juridische stappen ondernemen om naleving af te dwingen. Je loopt het risico op een juridische procedure bij de rechter en het moeten betalen van boetes.

04
Kan over een concurrentiebeding worden onderhandeld?

Ja, in sommige gevallen is het mogelijk om over een concurrentiebeding te onderhandelen voordat het arbeidscontract wordt ondertekend. Je werkgever kan bereid zijn om bepaalde beperkingen te versoepelen of zelfs in het geheel af te zien van het beding.

05
Is een concurrentiebeding altijd geldig?

Nee, een concurrentiebeding is niet altijd geldig. Het moet aan bepaalde wettelijke eisen voldoen om geldig te zijn. Het moet  schriftelijk zijn overeengekomen (vaak in een arbeidsovereenkomst), redelijk zijn qua geografische reikwijdte en duur, en een legitiem belang van de werkgever beschermen.