Er zijn problemen in je bedrijf. De financiële middelen nemen af en er lijkt geen verbetering in zicht. Daarom voel je je gedwongen om medewerkers te ontslaan, alleen op die manier kan je de toekomst van je bedrijf veiligstellen. Als je meer dan twintig medewerkers wil ontslaan binnen drie maanden, dan heb je te maken met de regels van het collectief ontslag. Deze regels moet je volgen. Als je dat niet doet, dan kan de rechter achteraf bepalen dat de ontslagen teruggedraaid worden en dan ben je terug bij af. Daarnaast is collectief ontslag een emotionele aangelegenheid. Ga daarom op zoek naar een gespecialiseerd advocaat die je kan bijstaan in de procedure.

Hoe werkt het aanvragen van een collectief ontslag?

1. Wanneer is er sprake van collectief ontslag?

2. Preventieve toets voor het collectieve ontslag

3. In welke volgorde worden medewerkers ontslagen?

4. Wanneer geldt niet een volgorde in het ontslag?

5. Wanneer geldt er een wachttijd voor ontslag?

Wat kost de aanvraag van een collectief ontslag?

Kosten advocaat

Met je advocaat maak je een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kan je denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Veelgestelde vragen

01
Welke informatie moet worden verstrekt bij de aanvraag van collectief ontslag?

Bij de aanvraag van collectief ontslag moet de werkgever informatie verstrekken over de redenen voor het ontslag, het aantal werknemers dat wordt getroffen, de functies en afdelingen waarin de ontslagen vallen, en de maatregelen die worden genomen om de gevolgen van het ontslag te verzachten.

02
Wat is de rol van de vakbonden bij collectief ontslag?

Bij collectief ontslag hebben vakbonden vaak een belangrijke rol. De werkgever moet in veel gevallen overleggen met de vakbonden en het sociaal plan met hen bespreken. Vakbonden kunnen ook namens de werknemers onderhandelen over eventuele aanpassingen of compensaties.

03
Wat zijn de rechten van de werknemers bij collectief ontslag?

Werknemers hebben verschillende rechten bij collectief ontslag, zoals het recht op informatie over de redenen en gevolgen van het ontslag, het recht op advies en begeleiding door de vakbonden, en het recht op een transitievergoeding of andere compensaties volgens de geldende wet- en regelgeving.