Je werkgever betaalt je loon niet of te laat uit Als je werkt, krijg je daarvoor betaald. Zo is het tenminste afgesproken in het arbeidscontract dat jij en je werkgever hebben ondertekend.

Maar wat als je werkgever te laat of helemaal geen loon uitbetaalt? Dan sta je voor een dilemma. Blijf je doorwerken of niet? Wanneer is het goede moment om met je werkgever in gesprek te gaan? Een in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat kan je adviseren.

Hoe werkt achterstallig loon vorderen?

1. Ga in overleg met je werkgever

In je arbeidscontract staat hoeveel loon je krijgt en wanneer dit betaald moet zijn. Ga telefonisch of per e-mail in overleg met je werkgever. Vermeld duidelijk dat je je loon niet hebt gekregen of dat het te laat is. Vraag of je werkgever daar een reden voor heeft. Misschien is er iets misgegaan en wordt het alsnog geregeld.

2. Stuur een aangetekende brief naar je werkgever

Als je werkgever geen uitleg geeft of je loon wordt nog steeds niet betaald, stuur je hem een aangetekende brief. Hierin eis je dat je werkgever het salaris overmaakt en vermeld je de uiterste datum waarop dat had moeten gebeuren.

3. Neem opnieuw contact op met je werkgever

Als je na enkele dagen nog steeds niets van je werkgever heeft gehoord, neem je weer contact op met je werkgever. Vraag hem telefonisch of per e-mail waarom er nog niet is betaald.

4. Neem een arbeidsrecht-advocaat in de arm

Je hebt nu alles gedaan om het in goed overleg met je werkgever te regelen. Als dat niet lukt, komt het moment om een juridische procedure te starten. Dat is vervelend, maar niet betaald krijgen voor je werk is dat ook. Via Juridisch.nl vind je snel een advocaat met kennis van zaken op dit gebied.

5. De kantonrechter doet een uitspraak

Samen met je advocaat zorg je ervoor dat je alsnog je loon krijgt. Om te beginnen stuurt je advocaat een zogenaamde ‘ingebrekestelling’ naar je werkgever. Als het loon uitblijft, volgt een procedure bij de kantonrechter.

Hoe zit het met overuren?

Je werkgever is verplicht de uren te betalen die in je arbeidscontract staan. Vaak staan er afspraken in het arbeidscontract of de cao over uitbetaling van gewerkte overuren. Zo niet, dan kunt je je normale uurloon eisen voor de extra uren die je hebt gemaakt. Je moet dan wel bewijzen dat je overuren hebt gemaakt.

Loonvordering na ontslag

Wanneer jij ontslag neemt of krijgt, kan het voorkomen dat er nog achterstallig loon moet worden uitbetaald. Bij ontslag is jouw werkgever namelijk verplicht niet alleen jouw salaris over de laatst gewerkte periode te betalen, maar ook het opgebouwde recht op vakantiegeld, een eindejaarsuitkering, of andere periodieke bonussen. Ook kunnen je verlofuren nog mogelijk worden uitbetaald als je deze niet meer kan opnemen. Zorg er dus voor dat je alle vergoedingen krijgt waar je recht op hebt.

Het is verstandig om dit te laten controleren door een arbeidsrecht advocaat. Als je eenmaal akkoord gaat met een afrekening, is terugkomen daarop vaak niet meer mogelijk, zeker wanneer je een vaststellingsovereenkomst hebt getekend.

Heb je een rechtsbijstandverzekering?

Meld het probleem dan eerst bij de rechtsbijstandsverzekeraar. Een jurist zal contact met je opnemen en jouw zaak bespreken. Ben je niet tevreden of ben je het niet eens met de aanpak? Dan kun je overwegen om je zaak voor te leggen aan een advocaat. Met een rechtsbijstandverzekering worden de kosten van een advocaat meestal vergoed. Bijvoorbeeld voor een ‘second opinion’ of als er sprake is van een procedure. Dat is het geval als je een procedure moet starten bij de rechter of een andere instantie (zoals UWV) om je recht te halen. In je polis staat of de advocaatkosten voor je worden betaald. Twijfel je? Neem dan contact op met je verzekeraar.

Toevoeging

Als je werkgever niet meewerkt, dan kan je alsnog recht hebben op een vergoeding, namelijk de toevoeging. Een toevoeging is een vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid neemt dan een deel van de betalingsverplichting op zich.

Jij hoeft dan alleen een eigen bijdrage voor de advocaatkosten te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen.

Onze medewerkers kunnen voor jou uitzoeken of je mogelijk in aanmerking komt voor een toevoeging. Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Veelgestelde vragen

01
Hoe hoog is de boete bij het te laat betalen van loon?

Het loon dat je nog tegoed hebt wordt vanaf de vierde dag tot en met de achtste dag verhoogd met 5 procent. Daarna is de verhoging 1 procent per dag, tot een maximum van 50 procent van het loon dat je nog krijgt. De rechter kan de boete verlagen als hij dat redelijker vindt.

Je hebt recht op wettelijke rente over het loon dat je nog krijgt. Dit rentebedrag wordt berekend over je achterstallige loon plus de boete. De rechter kan de wettelijke rente niet verlagen.

02
Wanneer moet je werkgever de wettelijke boeteverhoging betalen?

In de wet staat dat je werkgever een boete (wettelijke verhoging) moet betalen vanaf de vierde werkdag dat hij je loon niet betaalt, tenzij er sprake is van overmacht.

03
Wanneer is je loon te laat uitbetaald?

In de arbeidsovereenkomst staat de uitbetalingsdatum die jij en je werkgever hebben afgesproken. Meestal wordt het loon per maand of per vier weken betaald. Als dat niet is vastgelegd in het arbeidscontract, dan moet je loon voor het begin van de volgende maand binnen zijn. Heb je bijvoorbeeld in september gewerkt, dan moet je loon uiterlijk eind oktober zijn betaald.

04
Wanneer verjaart een loonvordering?

Na vijf jaar vervalt je recht op achterstallig loon. Maar als je je werkgever binnen vijf jaar na de datum dat je recht had op loon een aangetekende brief stuurt, begint de verjaringstermijn van vijf jaar opnieuw.

05
Wat kan ik doen als mijn werkgever failliet gaat en ik nog achterstallig loon heb?

Als je werkgever failliet gaat, en je nog achterstelling loon hebt, kun je een vordering indienen bij de curator van het faillissement doen. Deze zal de vordering behandelen en proberen om eventuele betalingen aan werknemers te regelen. Als je twijfels hebt over de afhandeling van je vordering, is het aan te raden om een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat in te schakelen. Deze kan je adviseren over je rechten en je bijstaan in je communicatie met de curator.