Als je te horen krijgt dat je ontslagen wordt, kan dat heel schokkend zijn. Soms gaat het ontslag zonder problemen en kun je samen afspraken maken. Soms ben je het niet eens met je baas en de reden voor ontslag.

Wat zijn dan jouw rechten? En wat kun je doen om het ontslag aan te vechten? Hier leggen we het voor je uit.

Wat te doen als je het niet eens bent met je ontslag?

Als je niet akkoord gaat met je ontslag, onderteken dan geen documenten. Laat je werkgever weten dat je het niet eens bent met je ontslag, bijvoorbeeld met een brief. Dan moet je werkgever de ontslagprocedure starten. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Ontslagvergunning UWV: bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of geldproblemen kan werkgever toestemming vragen bij UWV. Het UWV beslist of je ontslagen mag worden.
  • Werkgever kan de kantonrechter vragen om contract te ontbinden en moet redenen voor ontslag uitleggen.

Het UWV en de rechter willen horen waarom je het niet eens bent met het ontslag. Je krijgt de kans om je kant van het verhaal te vertellen. Jouw uitleg kan hun beslissing beïnvloeden. Het is verstandig om hiervoor een arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Neem contact met ons op.

Ontslag aanvechten

Wat je moet doen om je ontslag aan te vechten, hangt af van het soort ontslag:

Direct ontslag zonder toestemming van UWV of rechter is mogelijk bij ontslag op staande voet. Er geldt ook geen opzegtermijn. Dit soort ontslag mag alleen bij een dringende reden, zoals diefstal of werkweigering. Bij twijfel over ontslag, bel ons. We brengen je in contact met een beschikbare arbeidsrechtadvocaat. Die kan je helpen met de volgende stappen.

Je hebt twee maanden de tijd om het ontslag op staande voet aan te vechten. Je kan dan naar de rechter om het ontslag ongedaan te maken. De rechter controleert of de reden voor ontslag geldig is en kan je werkgever om compensatie vragen.

Ontslag tijdens de proeftijd
In de proeftijd kan je werkgever op elk moment je contract opzeggen. De reden voor ontslag mag klein zijn. Als je denkt dat je werkgever oneerlijk handelt, kan je de kantonrechter vragen om het ontslag ongedaan te maken.

Ontslag bij ziekte
Als je een vast contract hebt, mag je werkgever je pas na 2 jaar ziekte ontslaan. Als dit gebeurt, moet het ontslag worden aangevraagd bij het UWV.

Je hebt 2 weken om te reageren op het ontslag. Het UWV beslist uiteindelijk of je ontslag rechtmatig is. Het is verstandig om een arbeidsrechtadvocaat in te schakelen als er een ontslagprocedure loopt bij het UWV.

Bij economische redenen
Als je baas mensen moet ontslaan door geldproblemen of reorganisatie, gelden strenge regels. Eerst moet je werkgever kijken of er een andere passende functie binnen het bedrijf is. Als dat niet lukt, moet je werkgever je helpen bij het vinden van een nieuwe baan.

Als je het niet eens bent met het ontslag, maak dan bezwaar bij je werkgever. Het is verstandig om hierbij een arbeidsrechtadvocaat in te schakelen.

Bij bereiken van pensioenleeftijd
Als je de AOW- of pensioenleeftijd bereikt, mag je werkgever je zonder toestemming van het UWV of de rechter ontslaan. Wel moet je werkgever zich aan de opzegtermijn houden. In sommige gevallen eindigt je contract automatisch als je de pensioenleeftijd bereikt volgens de cao. Je werkgever hoeft dan geen officiële opzegging te doen.

Veelgestelde vragen

01
Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden en afspraken voor het beëindigen van het arbeidscontract worden vastgelegd.

02
Binnen welke termijn moet je een ontslag op staande voet aanvechten?

Ontslag op staande voet moet je aanvechten bij de rechter. Dit verzoek moet binnen 2 maanden na het ontslag worden ingediend bij het kantonrechter. Het is verstandig om hiervoor een arbeidsrecht advocaat in te schakelen.

03
Moet ik een arbeidsrechtadvocaat inschakelen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

Het is in Nederland niet verplicht om een advocaat in te schakelen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV. Het kan echter zeer nuttig zijn om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Een arbeidsrechtadvocaat kan voor jouw rechten opkomen door jou te vertegenwoordigen. Arbeidsrechtszaken zijn vaak erg complex en grote belangen staan op het spel.

04
Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid heb je in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Dit is een vergoeding die de werkgever verschuldigd is bij ontslag en kan helpen bij de overgang naar een nieuwe situatie. Het is belangrijk om de regels en voorwaarden rondom de transitievergoeding te begrijpen.

05
Wat zijn de rechten van de werknemers bij collectief ontslag?

Werknemers hebben verschillende rechten bij collectief ontslag, zoals het recht op informatie over de redenen en gevolgen van het ontslag, het recht op advies en begeleiding door de vakbonden, en het recht op een transitievergoeding of andere compensaties volgens de geldende wet- en regelgeving.