Je hebt een medewerker in dienst. Toen je medewerker een aantal jaar geleden in dienst trad, heb je arbeidsvoorwaarden opgesteld. Inmiddels zijn een aantal daarvan achterhaald. Of met het nieuwe personeel heb je andere voorwaarden opgesteld. Je wilt de arbeidsvoorwaarden van je medewerker daarom wijzigen. Maar je hebt geen idee of dat kan en waaraan je moet denken bij het wijzigen van de voorwaarden. De belangrijkste informatie over het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden hebben wij op een rij gezet.

Wanneer mag je de arbeidsvoorwaarden wijzigen?

In sommige situaties kan een werkgever eenzijdig wijzigingen aanbrengen in de arbeidsvoorwaarden, maar dit moet dan voldoen aan strikte wettelijke vereisten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang, zoals een ingrijpende reorganisatie of financiële moeilijkheden. De werkgever moet dan wel aantonen dat de wijzigingen noodzakelijk zijn en de werknemers hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Arbeidsvoorwaarden wijzigen zonder wijzigingsbeding?

Over het algemeen kan een werkgever de arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig wijzigen zonder een specifieke bepaling in het arbeidscontract die dit toestaat, tenzij er sprake is van instemming van de werknemer. Het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden zonder een geldige juridische basis kan als een schending van het arbeidscontract worden beschouwd.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel