Een vaststellingsovereenkomst is een afspraak tussen jou en je werkgever om je arbeidsrelatie te beëindigen. Het betekent dat jullie allebei instemmen met het einde van je dienstverband. Je bent niet verplicht om hiermee akkoord te gaan.

Meestal is er ruimte voor onderhandeling over de voorwaarden. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen.

Wanneer wordt een vaststellingsovereenkomst gebruikt? 

Als je werkgever van plan is om je te ontslaan, kan hij je een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Dit is een voorstel voor ontslag waar je niet meteen mee akkoord hoeft te gaan. Het tekenen van deze overeenkomst kan vaak een gerechtelijke ontslagprocedure voorkomen.

Inhoud van een vaststellingsovereenkomst 

Een vaststellingsovereenkomst is een soort contract waarin jij en je werkgever overeenkomen om uit elkaar te gaan. Dit wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. In de vaststellingsovereenkomst wordt het volgende vastgelegd:

  • Dat het ontslag het initiatief is van de werkgever.
  • De reden voor het ontslag.
  • De opzegtermijn, transitievergoeding en concurrentiebeding.
  • Uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld, en mogelijk vrijstelling van werk.
  • Een bedenktijd van 14 dagen.

Vaststellingsovereenkomst en ziekte 

Als je ziek bent, heb je ontslagbescherming. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt dan.

Het is niet verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen terwijl je ziek bent. Dit kan er namelijk voor zorgen dat je geen aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Je kan dan namelijk niet aan de sollicitatieplicht voldoen en je bent niet beschikbaar voor werk.

Schakel juridisch advies in

Het is vaak mogelijk om over deze voorwaarden te onderhandelen. Doe dit nooit zelf, maar zoek juridische hulp. Vaststellingsovereenkomsten zijn vaak complex. Zonder juridische hulp tekenen kan problemen geven, zoals het verliezen van WW-rechten.

Een advocaat kan je helpen om de beste voorwaarden te onderhandelen bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Zij hebben de kennis en ervaring om ervoor te zorgen dat je rechten beschermd worden en dat je geen onnodige risico’s neemt. Daarnaast kunnen zij je ook adviseren over andere zaken, zoals het aanvragen van een eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Het is belangrijk om te weten dat een vaststellingsovereenkomst niet altijd de beste optie is als je ziek bent. In sommige gevallen kan het beter zijn om te blijven werken, eventueel met aanpassingen, of om een ziektewetuitkering aan te vragen. Een advocaat kan je helpen om de juiste keuze te maken op basis van jouw specifieke situatie.

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat je recht hebt op een second opinion als je het niet eens bent met de diagnose of behandeling van je bedrijfsarts. Een advocaat kan je hierbij ondersteunen en ervoor zorgen dat je de juiste stappen onderneemt om een second opinion aan te vragen.

Kortom, als je ziek bent en te maken krijgt met een vaststellingsovereenkomst, is het verstandig om juridische hulp in te schakelen.

Neem contact met ons op zodat we je in contact kunnen brengen met een beschikbare arbeidsrecht advocaat voor juridisch advies.

Veelgestelde vragen

01
Moet ik een arbeidsrechtadvocaat inschakelen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

Het is in Nederland niet verplicht om een advocaat in te schakelen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV. Het kan echter zeer nuttig zijn om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Een arbeidsrechtadvocaat kan voor jouw rechten opkomen door jou te vertegenwoordigen. Arbeidsrechtszaken zijn vaak erg complex en grote belangen staan op het spel.

02
Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Als je niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte, blijf je in dienst bij je werkgever. In dat geval zal de werkgever andere stappen moeten nemen als ze willen overgaan tot beëindiging van het dienstverband. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om je opties en rechten te bespreken.

 

03
Hoe lang kan ik aanspraak maken op een WW-uitkering na een vaststellingsovereenkomst?

De duur van de WW-uitkering kan variëren, afhankelijk van je arbeidsverleden. Over het algemeen geldt dat je recht hebt op een basisduur van maximaal 24 maanden, maar dit kan worden verlengd met extra maanden op basis van het aantal jaren dat je hebt gewerkt.

04
Wie heeft recht op een transitievergoeding?

Werknemers die minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest en waarvan het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, hebben in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding.

05
Kan ik aanspraak maken op een aanvullende ontslagvergoeding naast de transitievergoeding?

Ja, het is mogelijk om naast de transitievergoeding ook een aanvullende ontslagvergoeding te onderhandelen en op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Dit kan afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de reden van het ontslag, de omstandigheden en de onderhandelingspositie. Het is raadzaam om dit aspect te bespreken met een arbeidsrechtadvocaat om te bepalen of je recht hebt op een aanvullende ontslagvergoeding en hoe je dit het beste kunt aanpakken.