Een werknemer kan ontslag met wederzijds goedvinden op eigen initiatief nemen. 

Ontslag met wederzijds goedvinden betekent dat jij en je werkgever samen besluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Als jij het initiatief neemt, zijn er voor- en nadelen. 

Voordelen van ontslag met wederzijds goedvinden

  • Het is een vrijwillige overeenkomst, dus het proces kan soepeler verlopen.
  • Het proces kan sneller gaan dan gedwongen ontslag.

WW-uitkering en een vaststellingsovereenkomst

Ontslag nemen heeft nadelen. Wanneer een werknemer zelf ontslag neemt dan heeft diegene vaak geen recht op een WW-uitkering. Wanneer je een vaststellingsovereenkomst sluit met je werkgever, kun je hier in laten vastleggen dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever lag. Je verliest dan niet je WW-uitkering. De werkgever moet wel hiervoor openstaan. 

Ontslagvergoeding

Volgens de wet heb je geen recht op een transitievergoeding als je zelf ontslag neemt. Maar in een vaststellingsovereenkomst kunnen jij en je werkgever afspreken wat jullie willen, inclusief een ontslagvergoeding. Ook hier moet de werkgever voor openstaan. 

Conclusie

Ontslag met wederzijds goedvinden op initiatief van de werknemer is mogelijk, maar heeft ook nadelen voor de werknemer wanneer dit niet goed is geregeld. Zoek juridisch advies en zorg ervoor dat je volledig begrijpt wat je rechten en verplichtingen zijn. 

 

Veelgestelde vragen

01
Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden en afspraken voor het beëindigen van het arbeidscontract worden vastgelegd.

02
Heeft een werknemer recht op een WW-uitkering na ontslag met wederzijds goedvinden?

In de meeste gevallen heeft een werknemer recht op een WW-uitkering na ontslag met wederzijds goedvinden, op voorwaarde dat aan de gebruikelijke WW-vereisten wordt voldaan. Het is belangrijk om te weten dat als een werknemer zelf instemt met het ontslag, het UWV de situatie zal beoordelen om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van verwijtbare werkloosheid.

03
Wat is de opzegtermijn bij ontslag?

Als werknemer dien je normaliter een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. Kijk hier je arbeidsovereenkomst of cao op na. Het kan zijn dat daarin een andere opzegtermijn is overeengekomen. De opzegtermijn van de werkgever verschilt en is afhankelijk van de tijd van het dienstverband. Als je dienstverband korter dan vijf jaar duurt, is de opzegtermijn één maand. Een dienstverband van vijf tot tien jaar heeft een opzegtermijn van twee maanden. Als het dienstverband langer dan tien jaar duurt, geldt een opzegtermijn van drie maanden. Ook voor de werkgever geldt dat een andere opzegtermijn kan zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao. Bij een ontslag op staande voet is de opzegtermijn niet van toepassing.