Wanneer je het niet goed naar je zin hebt op je werk, kan het gebeuren dat je werkgever met je wil praten. Vinden jullie allebei dat het beter is om een andere baan te zoeken? Dan kan je werkgever voorstellen om je te ontslaan met wederzijds goedvinden. In deze blog lees je hoe je dit soort ontslag goed kunt laten verlopen.

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Ontslag met wederzijds goedvinden betekent simpelweg dat zowel jij als je werkgever het ermee eens zijn dat je gaat stoppen met je huidige baan. Alle afspraken worden vastgelegd in een speciaal document genaamd de ‘vaststellingsovereenkomst‘. Dit kan gunstig zijn voor beide partijen.

Voordelen ontslag met wederzijds goedvinden

Een ontslag met wederzijds goedvinden heeft voordelen voor zowel jou als voor je werkgever. Hieronder lees je waarom een ontslag met wederzijds goedvinden voordelig kan zijn voor jou.

Voordelen voor de werknemer

 1. Je vermijdt een ingewikkelde en vaak dure juridische strijd.
 2. Gewoonlijk heb je recht op een fatsoenlijke ontslagvergoeding. Dit kan helpen bij de overgang naar een nieuwe baan. Je werkgever dient de ontslagvergoeding te betalen.
 3. Het is een mogelijkheid om op een zakelijke en professionele manier afscheid te nemen.
 4. Er is ruimte om persoonlijke afspraken te maken. Bijvoorbeeld over het opnemen van vakantiedagen. 
 5. In de meeste gevallen behoud je het recht op een WW-uitkering

Voordelen voor de werkgever

 1. Je werkgever vermijdt kosten en onzekerheden die gepaard gaan met een formele ontslagprocedure. Hij hoeft geen gegronde ontslagreden aan te tonen bij het UWV of de kantonrechter
 2. Er is duidelijkheid over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.
 3. Het voorkomt conflicten en onrust binnen het bedrijf. 
 4. Er is geen risico op hoge onverwachte ontslagvergoedingen.
 5. Net als voor de werknemer biedt het de kans om op een zakelijke manier afscheid te nemen. 

Nadelen ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden heeft voordelen, maar ook nadelen. Werkgever en werknemer moeten hier rekening mee houden.

 • Ontbreken van juridische bescherming → ontslag met wederzijds goedvinden biedt minder juridische bescherming voor werknemers. Het ontslag wordt namelijk niet door het UWV of de kantonrechter beoordeeld. Hierdoor kan het voorkomen dat werknemers belangrijke rechten of vergoedingen over het hoofd zien. Schakel daarom een arbeidsrecht advocaat in, om dit te voorkomen. 
 • Minder gunstige voorwaarden –> als je niet weet wat je rechten zijn, kan je minder gunstige voorwaarden accepteren als werknemer. Onderhandel daarom met je werkgever over de voorwaarden.
 • Misbruik –> je werkgever kan proberen om onder verplichtingen uit te komen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het betalen van een ontslagvergoeding of het volgen van de juiste procedures. 
 • Verlies WW-uitkering –> fouten in de overeenkomst kunnen leiden tot verlies van WW-uitkering. Een fout in de opzegtermijn heeft bijvoorbeeld grote gevolgen. Het is ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat de overeenkomst geen fouten bevat. 
 • Beperkt recht op bezwaar → als je eenmaal akkoord bent gegaan met het ontslag met wederzijds goedvinden, dan heb je een beperkt recht op bezwaar. Je hebt in beginsel 14 dagen om van gedachten te veranderen. Na deze periode kan je niet meer terugkomen op de overeenkomst. 

Opzegtermijn ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden is het is essentieel om rekening te houden met de opzegtermijn. Deze termijn staat meestal in je arbeidscontract, de CAO of de wet. 

De opzegtermijn is belangrijk voor een soepele overgang en bepaalt je recht op een WW-uitkering. Het UWV gebruikt deze termijn om te bepalen wanneer je recht hebt op een uitkering. 

Als je eerder stopt met werken dan de opzegtermijn, krijg je niet direct een uitkering.

Zorg ervoor dat de opzegtermijn duidelijk vermeld staat in de vaststellingsovereenkomst. Doe je dit niet? Dan riskeer je een periode zonder inkomsten.

Vaststellingsovereenkomst

Het is van groot belang om alle afspraken over het ontslag schriftelijk vast te leggen. Mondelinge overeenkomsten zijn namelijk niet geldig. Meestal stuurt de werkgever je een ontslagvoorstel, waarover je kunt onderhandelen.

Als jullie het eens zijn, worden alle afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit omvat zaken zoals WW-uitkering, opzegtermijn en ontslagvergoeding.

Laat de overeenkomst altijd controleren door een advocaat voordat je deze ondertekent. Zo ben je zeker dat alle juiste afspraken erin staan. Wil je je vaststellingsovereenkomst laten nakijken, neem dan contact met ons op!

Recht op ontslagvergoeding of transitievergoeding

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heb je meestal geen recht op een ontslagvergoeding. Het is echter normaal om dit af te spreken. Als je kiest voor opzegging met instemming, heb je wel wettelijk recht op een transitievergoeding.

Bij dit soort ontslag is de vergoeding belangrijk, vaak gebaseerd op de wettelijke transitievergoeding. De hoogte hiervan hangt af van je dienstjaren en maandsalaris. 

Laat je ook voor dit onderdeel bijstaan door een advocaat die hier gespecialiseerd in is. Deze kan jou helpen om de beste regeling te treffen. 

Recht op een WW-uitkering

Ook bij ontslag met wederzijds goedvinden kun je aanspraak maken op een WW-uitkering. Als je na het ontslag geen nieuwe baan vindt, kun je een WW-uitkering aanvragen. 

Het is belangrijk dat de werkgever in de overeenkomst vermeldt dat het ontslag niet jouw schuld is. Het ontslag mag niet op initiatief van jou als werknemer plaatsvinden. Anders is het mogelijk dat je je recht op een WW-uitkering verliest. Zorg dus dat deze details in de vaststellingsovereenkomst staan.

Als je zelf ontslag neemt, heb je geen recht op een WW-uitkering. Dit geldt ook als je niet actief op zoek bent naar een nieuwe baan. In gevallen van ziekte op het moment van het beëindigen van het dienstverband, is voorzichtigheid geboden. 

Als je ziek bent wanneer je contract eindigt, geldt de Ziektewet. Het is niet slim om akkoord te gaan met ontslag. Laat je in een dergelijke situatie bijstaan door een arbeidsrecht advocaat. 

Wat kun je afspreken met je werkgever na ontslag met wederzijds goedvinden?

Soms wordt een tijdelijke vrijstelling van werk overeengekomen. Je hoeft deze periode dan niet meer te werken. Je kunt je ongebruikte vakantiedagen opnemen tot het einde van je werkperiode.

Belangrijk om te weten

Voor ontslag met wederzijds goedvinden is geen toestemming nodig van het UWV of een rechter. Het gebeurt namelijk vrijwillig. Je bent niet verplicht om hiermee akkoord te gaan.

Conclusie

Ontslag met wederzijds goedvinden kan soms de beste keuze zijn voor jou en je werkgever. Het zorgt ervoor dat je een tijdrovende en complexe procedure bij de kantonrechter of het UWV vermijdt. Je kunt met een advocaat onderhandelen voor een hoge transitievergoeding. Dit wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. 

Neem gerust contact op met een van onze juridische medewerkers. Zij beantwoorden je vragen over jouw ontslag met wederzijds goedvinden!

Veelgestelde vragen

01
Waarom is het verstandig om je vso te laten checken?

Het laten controleren van je vaststellingsovereenkomst (VSO) is verstandig om meerdere redenen:

 1. Juridische zekerheid: Een VSO is een juridisch bindend document met rechtsgevolgen. Het is belangrijk dat alles juridisch klopt.
 2. Maximale voordelen: Het laten nakijken van je VSO kan er voor zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.
  Hierbij valt te denken aan het maximaliseren van je transitievergoeding, het veiligstellen van een mogelijke WW-uitkering en het behoud van al je arbeidsrechten.
 3. Bescherming van belangen: Juridisch advies waarborgt dat alle clausules en voorwaarden in de overeenkomst jouw belangen beschermen. Dit voorkomt dat je onbedoeld rechten opgeeft of verplichtingen aangaat die nadelig voor je kunnen zijn.
 4. Onderhandelingsmogelijkheden: Professioneel juridisch advies verschaft inzicht in de onderhandelbare aspecten van de VSO, wat kan leiden tot gunstigere voorwaarden en betere resultaten voor jou.

Het laten beoordelen van je VSO is een verstandige stap om jezelf te beschermen en voor te bereiden op de toekomst na ontslag. Het helpt je de juiste keuzes te maken en verzekert je van een solide basis voor je toekomstige stappen.

 

02
Heb ik recht op een ziektewetuitkering als ik ziek ben na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst?

Als je ziek wordt na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, kun je mogelijk aanspraak maken op een ziektewetuitkering (ZW-uitkering). Het is belangrijk om te controleren of de ziekte al aanwezig was voordat je de vaststellingsovereenkomst tekende, aangezien dit van invloed kan zijn op je recht op een ZW-uitkering. Neem contact op met het UWV of een juridisch expert om je situatie te beoordelen en te bepalen of je in aanmerking komt voor een ZW-uitkering.

 

03
Wat gebeurt er als ik na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst ander werk vind?

Als je na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst ander werk vindt, is het belangrijk om dit zo spoedig mogelijk te melden bij het UWV. Afhankelijk van het inkomen dat je verdient met je nieuwe baan, kan dit invloed hebben op de hoogte van je WW-uitkering of kan de uitkering mogelijk stopgezet worden.

04
Hoe lang kan ik aanspraak maken op een WW-uitkering na een vaststellingsovereenkomst?

De duur van de WW-uitkering kan variëren, afhankelijk van je arbeidsverleden. Over het algemeen geldt dat je recht hebt op een basisduur van maximaal 24 maanden, maar dit kan worden verlengd met extra maanden op basis van het aantal jaren dat je hebt gewerkt.

05
Kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen?

Ja, als werknemer kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen. Je gaat dan niet akkoord met de voorgestelde voorwaarden van je werkgever. De werkgever is dan genoodzaakt om het dienstverband te beëindigen op een andere manier, bijvoorbeeld via een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter.