In een vaststellingsovereenkomst worden afspraken rondom het beëindigen van het arbeidscontract vastgelegd. Hierin spreek je dus de einddatum van jouw arbeidscontract af. Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de juiste opzegtermijn. Dit is de periode tussen de aankondiging van het ontslag en de daadwerkelijke einddatum van het contract. De opzegtermijn is belangrijk voor het op tijd verkrijgen van een WW-uitkering.

Opzegtermijn

Wanneer je een arbeidscontract opzegt dan moet je de juiste opzegtermijn voor de werknemer in acht nemen. Deze kun je vinden in het arbeidscontract. Is er geen opzegtermijn opgenomen in de overeenkomst? Dan is de wettelijke termijn van toepassing. Gedurende de opzegtermijn moet je nog werken. Als het 1 maand is dan moet je dus een maand van tevoren opzeggen. Het gaat om een kalendermaand.

Bijvoorbeeld: Wanneer je per 1 mei wil stoppen dan moet je uiterlijk voor 1 april schriftelijk opzeggen. Gedurende april moet je nog werken.

Tijdelijk contract

Bij een contract voor bepaalde tijd, zoals een jaarcontract, is er meestal geen opzegtermijn. Het contract eindigt dan na de afgesproken einddatum. Wil je eerder je contract opzeggen, dan moet je dit met je werkgever in het contract regelen. De in het contract opgenomen opzegtermijn is dan van toepassing.

Vast contract

Wanneer je een contract voor onbepaalde tijd hebt dan geldt in principe de opzegtermijn uit de cao of arbeidsovereenkomst. Als deze niet in de cao of contract staat, geldt de wettelijke opzegtermijn.

De wettelijke opzegtermijn

De wettelijke opzegtermijn hangt af van de duur dat je bij de werkgever hebt gewerkt. Als je langer in dienst bent dan wordt de opzegtermijn ook langer.

  • Wanneer je korter dan 5 jaar in dienst bent geweest is de wettelijke opzegtermijn 1 maand.
  • De wettelijke opzegtermijn is 2 maanden wanneer je tussen de 5 en 10 jaar in dienst bent geweest.
  • Heb je tussen de 10 en 15 jaar bij jouw werkgever gewerkt? Dan geldt er een wettelijke opzegtermijn van 3 maanden.
  • Tot slot geldt er een wettelijke opzegtermijn van 4 maanden als je langer dan 15 jaar in dienst bent.

Afwijken van de wettelijke opzegtermijn

Je mag met je werkgever een andere opzegtermijn afspreken. Dit moet je in het arbeidscontract opnemen.

Jij en je werkgever mogen een langere opzegtermijn opnemen. Maar de afgesproken opzegtermijn mag niet langer zijn 6 maanden. Wanneer de opzegtermijn langer is dan een 1 maand dan moet die van je werkgever twee keer zo lang zijn. Een kortere opzegtermijn afspreken mag alleen wanneer dit in je cao staat.

Welke opzegtermijn is van toepassing?

Staan er in de wet, cao en in je contract verschillende termijnen dan geldt het volgende. Kijk altijd eerst welke termijn in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

  • Is de termijn in je contract korter dan de wettelijke termijn? Dit mag alleen als het in je cao is opgenomen.
  • Is de termijn in je contract langer dan de wettelijke termijn? Dan is de termijn uit je arbeidsovereenkomst van toepassing.
  • Is de termijn in je contract korter dan de termijn in je cao? Dan is de termijn uit de cao van toepassing.
  • Is de termijn in je contract langer dan de termijn in je cao? Dan is de termijn uit je arbeidsovereenkomst van toepassing.
  • Is er geen termijn in je contract opgenomen? Dan is de wettelijke opzegtermijn van toepassing.
  • Staat er een andere termijn in je cao dan in de wet? Dan is de termijn uit de cao van toepassing.

Het UWV houdt de fictieve opzegtermijn aan

Het UWV houdt bij het bepalen van de ingangsdatum van de WW-uitkering rekening met de ‘fictieve’ opzegtermijn. Wanneer je in de vaststellingsovereenkomst afspraken maakt over de einddatum, dan moet je altijd rekening houden met de opzegtermijn. Doe je dat niet, dan loop je mogelijk inkomen of WW-uitkering mis.

Een voorbeeld:

Merel ondertekent op 20 maart de vaststellingsovereenkomst. Er is geldt een opzegtermijn van 3 maanden. De afgesproken einddatum in de vaststellingsovereenkomst is 1 april. Er is geen rekening gehouden met de opzegtermijn.

Merel vraagt voor 1 april een WW-uitkering aan. Het UWV kent de WW-uitkering toe vanaf vanaf 1 juli, omdat de opzegtermijn van 3 maanden op deze datum aansluit.

Merel mist nu inkomen in de maanden april tot en met juni.

Laat jouw vaststellingsovereenkomst altijd door een arbeidsrecht specialist controleren. Zo voorkom je dat je loon of WW-uitkering misloopt.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Je kunt met je werkgever afspreken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. Er wordt geen ontslagprocedure gestart, maar jullie maken afspraken over het ontslag welke worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

In een vaststellingsovereenkomst wordt o.a. vastgelegd wanneer het dienstverband eindigt. Hierbij moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn zoals hierboven beschreven.

De periode tussen de ondertekening van de overeenkomst en de datum waarop het dienstverband eindigt moet minimaal gelijk zijn aan de opzegtermijn. je wordt in die periode doorbetaald. Mocht de opzegtermijn niet zijn afgesproken of te kort zijn dan krijg je de eerste tijd geen WW-uitkering van het UWV.

Veelgestelde vragen

01
Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst bevat meerdere onderdelen. Bijvoorbeeld, de beëindigingsdatum van het dienstverband, ontslagvergoedingen en afspraken over concurrentiebedingen. Bovendien kunnen andere relevante voorwaarden worden gesteld in de vaststellingsovereenkomst.

02
Moet ik mijn vakantiedagen opnemen tijdens de opzegtermijn in een vaststellingsovereenkomst?

De regels met betrekking tot vakantiedagen kunnen variëren, afhankelijk van wat er is afgesproken in de arbeidsovereenkomst, CAO of vaststellingsovereenkomst. Het is mogelijk dat je jouw vakantiedagen moet opnemen tijdens de opzegtermijn, maar het kan ook zijn dat deze worden uitbetaald. Het is belangrijk om de specifieke afspraken hieromtrent in de overeenkomst te vermelden.

03
Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga met de opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst?

Als je het niet eens bent met de opzegtermijn zoals vermeld in de vaststellingsovereenkomst, is het belangrijk om dit aan te kaarten en te onderhandelen over de voorwaarden. Je kunt proberen om tot een overeenkomst te komen die beter aansluit bij jouw belangen en omstandigheden. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kan het raadzaam zijn om juridisch advies in te winnen over de mogelijke stappen die je kunt nemen.

04
Kan de opzegtermijn worden gewijzigd nadat de vaststellingsovereenkomst is ondertekend?

In principe is het niet gebruikelijk om de opzegtermijn na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst te wijzigen, tenzij beide partijen hiermee akkoord gaan. Het is belangrijk om de overeenkomst zorgvuldig te lezen en eventuele wijzigingen of aanvullende afspraken tijdig te bespreken voordat je de overeenkomst ondertekent.

05
Wat gebeurt er als ik de opzegtermijn niet kan naleven vanwege bijzondere omstandigheden?

In geval van bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke redenen, kan het nodig zijn om de opzegtermijn niet te kunnen naleven. Het is belangrijk om deze omstandigheden zo snel mogelijk aan je werkgever te melden en te bespreken. In sommige gevallen kan er begrip zijn en kan er gezocht worden naar een passende oplossing, zoals een aangepaste regeling of aanvullende afspraken.