Het kan voorkomen dat je wordt vrijgesteld van werk. Je hoeft dan niet meer te gaan werken bij je werkgever. Tijdens deze periode ontvang je nog steeds je salaris. Dat kan erg moeilijk zijn.

Je zit in een lastige situatie, want de relatie met je werkgever is verstoord. Je bent het misschien niet eens met wat er gebeurt en voelt je gekwetst. Wat kun je doen wanneer dit gebeurt?

Waarom vrijstelling van werk?

Je werkgever kan je om verschillende redenen vrijstellen van werk. Dit kan hij doen wanneer er problemen zijn op het werk, zoals:

  1. Er zijn ernstige problemen op het werk. De discussie is zo verhit geworden dat samenwerken niet meer mogelijk is. In dit geval is het noodzakelijk om de werknemer vrij te stellen van werk.
  2. Andere, minder ingrijpende oplossingen zijn niet langer haalbaar, zoals het geven van een schriftelijke waarschuwing.
  3. De werknemer presteert niet meer zoals het hoort, wat risico’s voor het bedrijf met zich meebrengt.
  4. De werknemer heeft geen werk meer door een reorganisatie. Er is geen ander geschikt werk beschikbaar binnen het bedrijf. Dit kan leiden tot vrijstelling van werk.

Als een van deze situaties gebeurt, kan je naar huis gestuurd worden.

Consequenties van vrijstelling van werk

Als je vrijgesteld bent van werk, mag je niet meer naar je werkplek om taken te doen. Echter, je werkgever moet je loon blijven betalen tot het einde van je arbeidsovereenkomst. Je werkgever mag je salaris niet inhouden. Dit geldt ongeacht de reden voor de vrijstelling of eventuele verwijtbaarheid.

Let op: in sommige contracten staat dat je geen loon ontvangt als je niet hoeft te werken. Dit is een uitzondering en dit kun je terugvinden in je arbeidsovereenkomst.

Wat te doen bij vrijstelling van werk

De eerste stap die je kunt nemen, is in gesprek gaan met je werkgever. Als je het niet eens bent met vrijstelling van werk, kun je een protestbrief schrijven. Deze brief is bedoeld om bezwaar in te dienen.

Je bent het er niet mee eens om vrijgesteld te worden. Je wilt nog steeds werken. Ook vermeldt je dat je verwacht dat je salaris wordt doorbetaald.

Teken geen vaststellingsovereenkomst zonder nadenken. Werkgevers sturen soms zo’n overeenkomst bij ontslag, maar je hoeft er niet mee in te stemmen. Vraag eerst advies aan een arbeidsrecht advocaat voordat je iets ondertekent.

Het kan gebeuren dat je baas niet de juiste procedures heeft gevolgd voor vrijstelling van werk. In dat geval kun je mogelijk recht hebben op een extra vergoeding bovenop een eventuele transitievergoeding. Een ontslag met wederzijds goedvinden is ook een optie. We adviseren je ook hierover eerst juridisch advies te vragen.

Wat gebeurt er met vakantiedagen?

Meestal worden vakantiedagen ingezet om de periode van vrijstelling van werk te dekken. De overeenkomst zegt dat de vakantiedagen niet betaald worden als het dienstverband eindigt. Dit kan gunstig zijn als de werknemer genoeg vakantiedagen heeft om de periode te dekken. Als dit niet het geval is, kunnen er soms andere regelingen worden getroffen.

Vrijstelling van werk bij ziekte

Soms wordt een vaststellingsovereenkomst voorgesteld wanneer je als werknemer ziek bent. Onderteken nooit zomaar een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte. Als je vrijwillig ziek uit dienst gaat, loop je mogelijk je Ziektewetuitkering mis. Is er geen sprake van ernstige ziekte en verwacht je voor de ontslagdatum weer beter te zijn? Dan kan je werkgever jou vrijstellen van werk.  Laat je daarom  adviseren door een arbeidsrecht advocaat.

Hoe vul je deze ‘vrije tijd’ in?

Je hebt de vrijheid om te kiezen hoe je deze periode van vrijstelling van werk wilt benutten. De meeste mensen zoeken nu een nieuwe baan, maar het hoeft niet. Je kunt ook relaxen en energie opdoen voor nieuwe dingen in deze periode.

Als je ergens anders wilt werken, moet je dit in de overeenkomst zetten. Het feit dat je vrijgesteld bent van je huidige werk betekent namelijk niet automatisch dat je ergens anders bij een andere werkgever aan de slag mag gaan. Zorg dat je weet wat je kunt doen. Vraag advies aan een arbeidsrecht advocaat uit ons netwerk.

Veelgestelde vragen

01
Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden en afspraken voor het beëindigen van het arbeidscontract worden vastgelegd.

02
Wat gebeurt er met mijn opgebouwde rechten, zoals vakantiedagen en pensioen, bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden dienen alle openstaande rechten, zoals vakantiedagen, nog uitbetaald te worden volgens de wettelijke regels. Wat betreft het pensioen kan het nodig zijn om afspraken te maken over de voortzetting van de pensioenopbouw of het afkopen van het pensioen.

03
Moet ik een arbeidsrechtadvocaat inschakelen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

Het is in Nederland niet verplicht om een advocaat in te schakelen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV. Het kan echter zeer nuttig zijn om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Een arbeidsrechtadvocaat kan voor jouw rechten opkomen door jou te vertegenwoordigen. Arbeidsrechtszaken zijn vaak erg complex en grote belangen staan op het spel.

04
Wat kan ik doen om mijzelf te beschermen bij ontslag wegens ziekte?

Het is allereerst belangrijk dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten. Zorg ervoor dat je nauw samenwerkt met je werkgever en de bedrijfsarts tijdens het re-integratieproces. Mocht je te maken krijgen met ontslag, dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat. Deze kan jouw belangen behartigen.