Arbeidsconflicten kunnen ontstaan op de werkplek, soms door jouw prestaties en soms door je werkgever. Bij een onherstelbaar verstoorde relatie kun je ontslagen worden zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Je kunt samen met jouw werkgever afspraken over beëindiging van het dienstverband. Dit staat bekend als ‘ontslag met wederzijds goedvinden’. 

In deze blog lees je over ontslag met wederzijds goedvinden en of je een WW-uitkering krijgt.

UWV ontslag met wederzijds goedvinden

Jij en je werkgever willen allebei dat de arbeidsrelatie eindigt bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit kan voordelig zijn voor zowel jou als je werkgever. Met deze ontslagvorm vermijd je een langdurige en kostbare procedure bij het UWV of de kantonrechter.

Als je akkoord gaat met het ontslag, dan worden individuele afspraken over je uitdiensttreding opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Beide partijen moeten akkoord gaan. Daarnaast gaat het om opzegging met instemming van jou.

Ontslag met wederzijds goedvinden uitkering

Als je geen werk hebt na ontslag, kun je een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Het is dan echter wel belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst aan bepaalde eisen voldoet.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden kun je geen WW-uitkering krijgen als je verwijtbaar werkloos bent. Dit is het geval als het ontslag aan jouw schuld te wijten is. Zorg ervoor dat in de overeenkomst staat dat je werkgever het ontslag initieert.

Het is belangrijk dat je je vaststellingsovereenkomst laat controleren door een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat. Deze kan fouten in de overeenkomst voorkomen. Zo weet je dat alles goed geregeld wordt.

Daarnaast zorgt de advocaat ervoor dat je een maximale wettelijke transitievergoeding krijgt. Je werkgever betaalt een bedrag.

Voorwaarden voor een WW-uitkering

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, moeten de volgende voorwaarden worden vervuld:

– Je bent niet verwijtbaar werkloos.

– Er is geen dringende reden voor ontslag.

– Het initiatief voor het ontslag is van je werkgever uitgegaan, niet van jou.

– De opzegtermijn is gerespecteerd.

– Je bent niet ziek.

– Werkurenverlies: verlies minstens 5 werkuren per week.

– Actief werk zoeken: ga actief op zoek naar ander werk om een uitkering te voorkomen.

– Verzekering tegen werkloosheid: als je voor een werkgever werkte, ben je automatisch verzekerd. Als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, ben je niet meer verzekerd.

– Beschikbaarheid: je moet beschikbaar zijn om hetzelfde aantal uren te werken als het werk waarvoor je een uitkering ontvangt.

– Wekeneis: zorg ervoor dat je gedurende minstens 26 van de 36 weken voordat je werkloos werd, hebt gewerkt.

WW en de opzegtermijn

Bij ontslag met wederzijds goedvinden moet je letten op de opzegtermijn van je werkgever. De opzegtermijn duidt aan wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Het is belangrijk om rekening te houden met de opzegtermijn.

Deze termijn staat in je contract, de cao of is wettelijk vastgelegd. Het UWV houdt rekening met fictieve opzegtermijn voor start van de WW-uitkering. Dit is de periode tussen ontslag en recht op WW-uitkering, gebaseerd op wettelijke vereisten bij werkgeversontslag.

Het kan ook zo zijn dat jullie onderling afspraken maken over de opzegtermijn. Hebben jullie een kortere opzegtermijn afgesproken? Dan ontvang je pas WW nadat de wettelijke opzegtermijn is verstreken. Dit heeft grote gevolgen. Gedurende die tijd ontvang je geen salaris of WW.

Wat als je zelf ontslag hebt genomen?

Neem uitsluitend zelf ontslag als je al een nieuwe baan hebt gevonden. Als je zelf stopt met werken of niet bent ontslagen, krijg je geen WW-uitkering.

WW-uitkering bij ziekte

Als je ziek bent, moet je nooit zomaar instemmen met ontslag met wederzijds goedvinden. In zo’n situatie geldt een verbod op ontslag. Je werkgever mag je dan niet zonder meer ontslaan. Als je akkoord gaat met ontslag, verlies je mogelijk je recht op een WW-uitkering.

Daarnaast moet je werkgever in de eerste 2 jaar van ziekte je loon doorbetalen. Tijdens deze periode heb je geen recht op WW.

Mogelijk ontvang je ook geen Ziektewetuitkering, omdat je werkgever je salaris moet blijven betalen.

Wanneer kan je een WW-uitkering aanvragen?

Als je geen nieuwe baan hebt gevonden, kun je ook bij het UWV een WW-uitkering aanvragen. Je kunt deze aanvraag indienen tussen 1 week voor je eerste werkloze dag. Je kunt deze aanvraag ook indienen tot 1 week na je laatste werkdag.

Het is belangrijk om je aanvraag op tijd te doen, omdat een verlate aanvraag kan leiden tot een lagere uitkering. Je moet je bovendien binnen 2 dagen na je laatste werkdag bij het UWV inschrijven als werkzoekende. Dit is een verplichte stap om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering.

Hoe lang ontvang je een WW-uitkering?

De duur van je WW-uitkering wordt bepaald door je arbeidsverleden. Als je in de laatste 36 weken voorafgaand aan je werkloosheid minstens 26 weken hebt gewerkt, heb je recht op een WW-uitkering van 3 maanden. Dit geldt ongeacht het aantal gewerkte uren. 

Als je ook aan de jareneis voldoet, kun je langer dan 3 maanden een WW-uitkering krijgen. Dit houdt in dat je in de laatste 5 jaar voorafgaand aan je werkloosheid minstens 4 jaar hebt gewerkt. Als deze jaren meetellen als arbeidsverleden, voldoe je aan de jareneis.

Meld veranderingen aan het UWV

Je bent verplicht om wijzigingen in je situatie, inkomsten of werkzaamheden door te geven aan het UWV. Dit kan namelijk de hoogte van je uitkering beïnvloeden. Dit geldt ook voor persoonlijke veranderingen, zoals verhuizingen, huwelijken of geboorten. Het is tevens essentieel om het UWV op de hoogte te stellen in geval van ziekte of wanneer je met vakantie gaat. 

Bij een WW-uitkering moet je alle activiteiten melden bij het UWV. Dit omvat werk, vrijwilligerswerk, hobby’s en hulp aan vrienden.

UWV Controle

Het UWV controleert of je je verplichtingen nakomt om je WW-uitkering te behouden. Om problemen te voorkomen, is het van belang om je administratie goed te organiseren.

Bewaar daarom zorgvuldig bewijsstukken van je sollicitaties. Denk hierbij aan sollicitatiebrieven, uitnodigingen voor gesprekken en afwijzingen. Houd deze documenten minstens 2 jaar bij, zelfs als je inmiddels een nieuwe baan hebt gevonden.

Indien het UWV van oordeel is dat je niet aan je verplichtingen hebt voldaan, loop je het risico op een lagere of geen uitkering, of mogelijk een boete. Als je te veel uitkering hebt ontvangen, dien je dit bedrag terug te betalen.

Conclusie

Ontslag zonder UWV of kantonrechter is mogelijk door wederzijds goedvinden. Deze methode kan voordelig zijn, aangezien het een langdurige en kostbare procedure vermijdt. Het is verstandig om juridische hulp in te schakelen.

Als je akkoord gaat met ontslag met wederzijds goedvinden, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst moet aan specifieke eisen voldoen om een WW-uitkering te krijgen.

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt na het lezen van deze blog. Onze juridische medewerkers staan je graag te woord!

Veelgestelde vragen

01
Kan ik aanspraak maken op een WW-uitkering na ontslag?

Als je wordt ontslagen om andere redenen dan arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische situaties, kun je mogelijk aanspraak maken op een WW-uitkering. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het dienstverband en de reden van het ontslag. Het UWV beoordeelt of je recht hebt op een WW-uitkering.

02
Heeft een werknemer recht op een WW-uitkering na ontslag met wederzijds goedvinden?

In de meeste gevallen heeft een werknemer recht op een WW-uitkering na ontslag met wederzijds goedvinden, op voorwaarde dat aan de gebruikelijke WW-vereisten wordt voldaan. Het is belangrijk om te weten dat als een werknemer zelf instemt met het ontslag, het UWV de situatie zal beoordelen om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van verwijtbare werkloosheid.

03
Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering bepaald?

De hoogte van je WW-uitkering wordt berekend op basis van je laatstverdiende loon en het aantal jaren dat je hebt gewerkt. Het UWV hanteert een formule om het dagloon te berekenen, waarop je uitkering gebaseerd zal zijn. De exacte berekening kan per individu verschillen.

04
Wordt mijn WW-uitkering beïnvloed als ik een ontslagvergoeding ontvang?

Ja, in de meeste gevallen wordt een ontslagvergoeding (transitievergoeding) die je ontvangt als onderdeel van de vaststellingsovereenkomst, verrekend met je WW-uitkering. Het UWV zal de ontslagvergoeding beschouwen als inkomen en dit kan invloed hebben op de hoogte en duur van je uitkering. Het is raadzaam om contact op te nemen met het UWV voor specifieke informatie over hoe jouw ontslagvergoeding wordt verwerkt.

05
Wat is een WW-uitkering?

Een Werkloosheidswet-uitkering is een sociale uitkering die werknemers in Nederland ontvangen wanneer ze werkloos worden en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om in aanmerking te komen voor zo’n WW-uitkering, moet je voldoende arbeidsverleden hebben opgebouwd in loondienst. Dit houdt in dat je in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebt gewerkt. Daarnaast moet je actief zoeken naar werk. Let op! Bij een ontslag op staande voet heb je geen recht op een WW-uitkering.