Het is een situatie die niemand wil meemaken: ziek zijn en ontslagen worden door je werkgever. Het kan zijn dat je werkgever met een voorstel tot ontslag komt, een zogeheten ‘vaststellingsovereenkomst’. Het is van groot belang om te begrijpen hoe deze overeenkomst werkt en welke consequenties er aan verbonden zijn in het geval van ziekte. In deze blog gaan we dieper in op de gevolgen van het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte en leggen we uit wat je moet weten als je in zo’n situatie verkeert.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een juridisch document dat wordt gebruikt om een arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. Dit houdt in dat jij en je werkgever akkoord gaan met jouw uitdiensttreding. Wanneer je ziek bent, kan jouw werkgever jou een vaststellingsovereenkomst aanbieden. In deze overeenkomst worden de voorwaarden vastgelegd waaronder het dienstverband wordt beëindigd, inclusief financiële regelingen en eventuele ontslagvergoedingen.

Ziek uit dienst met een vast contract

Zodra je ziek wordt, dien je dit onmiddellijk te melden bij je werkgever conform het geldende ziekteverzuimprotocol. Tijdens je ziekte ben je verplicht om mee te werken aan je eigen re-integratie. Als je werkgever besluit om je contract voor onbepaalde duur te beëindigen terwijl je ziek bent, moet hij voldoen aan de geldende wettelijke en contractuele bepalingen. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen als je twijfels hebt over de rechtmatigheid van het ontslag.

Belangrijke overwegingen bij een vaststellingsovereenkomst bij ziekte:

  • Jouw rechten bij ziekte: het is belangrijk om te begrijpen hoe ziekteverlof en rechten bij ziekte worden beïnvloed door de VSO. Zorg ervoor dat je niet wordt benadeeld en voorkom dat eventuele ziekte gerelateerde uitkeringen, zoals een ziektewetuitkering, in gevaar komen. 
  • Ontslagvergoeding: onderhandel over een eerlijke ontslagvergoeding die je financiële stabiliteit tijdens je ziekteperiode garandeert.
  • Clausules: een VSO kan bepalingen bevatten die specifiek gerelateerd zijn aan je ziekte, zoals beperkingen op het aangaan van nieuwe werkzaamheden tijdens ziekteverlof of vertrouwelijkheid van medische informatie.
  • Juridisch advies: raadpleeg altijd een arbeidsrechtadvocaat voordat je een VSO tijdens je ziekte besluit te ondertekenen. Een advocaat kan de overeenkomst grondig beoordelen en ervoor zorgen dat je rechten en belangen worden beschermd.

De vaststellingsovereenkomst bij ziekte en het UWV

Het UWV zal de vaststellingsovereenkomst bij ziekte beoordelen om te bepalen of je recht hebt op een Ziektewetuitkering. Ze zullen controleren of aan de wettelijke voorwaarden is voldaan en of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst passend en correct is.

Conclusie

Ziek uit dienst gaan kan grote gevolgen met zich meebrengen. Het is daarom cruciaal om op de hoogte te zijn van jouw rechten als je een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt van je werkgever. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Onze juridische klantadviseurs staan je te woord en denken met jou mee over mogelijke oplossingen. 

Veelgestelde vragen

01
Kan ik mijn re-integratieverplichtingen stopzetten bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte worden in de meeste gevallen de re-integratieverplichtingen beëindigd. Dit betekent dat je niet langer verplicht bent om aan je re-integratie mee te werken. Het is echter raadzaam om dit specifiek te bespreken met een arbeidsrechtadvocaat om zeker te zijn van je rechten en verplichtingen.

 

02
Heb ik recht op een ziektewetuitkering als ik ziek ben na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst?

Als je ziek wordt na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, kun je mogelijk aanspraak maken op een ziektewetuitkering (ZW-uitkering). Het is belangrijk om te controleren of de ziekte al aanwezig was voordat je de vaststellingsovereenkomst tekende, aangezien dit van invloed kan zijn op je recht op een ZW-uitkering. Neem contact op met het UWV of een juridisch expert om je situatie te beoordelen en te bepalen of je in aanmerking komt voor een ZW-uitkering.

 

03
Kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen?

Ja, als werknemer kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen. Je gaat dan niet akkoord met de voorgestelde voorwaarden van je werkgever. De werkgever is dan genoodzaakt om het dienstverband te beëindigen op een andere manier, bijvoorbeeld via een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter.

04
Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst bevat meerdere onderdelen. Bijvoorbeeld, de beëindigingsdatum van het dienstverband, ontslagvergoedingen en afspraken over concurrentiebedingen. Bovendien kunnen andere relevante voorwaarden worden gesteld in de vaststellingsovereenkomst.