In je werkende leven kom je soms op een punt waarop je besluit om uit elkaar te gaan met je werkgever. De meeste ontslagen komen tot stand doordat de werkgever en werknemer met elkaar een vaststellingsovereenkomst sluiten. Het sluiten van zo’n overeenkomst kan voor jou veel gevolgen hebben.

Heb je de vaststellingsovereenkomst al getekend? Dan heb je nog een mogelijkheid om daar onderuit te komen. Werknemers hebben namelijk recht op bedenktijd. Tijdens de bedenktijd kan je eventueel onderhandelen over de voorwaarden.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een bindende overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Dit document heeft betrekking op het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Beide partijen moeten akkoord gaan.

Wat als de werknemer zich bedenkt?

Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst heb je de mogelijkheid je te bedenken en terug te komen op je besluit. Dit wordt ook wel ‘herroepen’ genoemd.

De bedenktijd is vastgesteld op 14 dagen. Binnen deze termijn heb je de tijd om de inhoud van de overeenkomst juridisch te laten beoordelen. Het is als een soort adempauze om alles rustig te overdenken.

Let op: als je zelf ontslag neemt dan geldt de bedenktijd niet.

Wanneer gaat de bedenktijd in?

De bedenktermijn begint te lopen vanaf de datum waarop de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen. Dat is op het moment dat je schriftelijk instemt. Schriftelijk instemmen kan op twee manieren:

  1. Door ondertekening van de overeenkomst; let op dat je de datum van ondertekening goed noteert!
  2. Door een brief (of e-mail) waarin je akkoord verklaard met de vaststellingsovereenkomst; verstuur de brief aangetekend!

Na de twee weken bedenktijd is er geen mogelijkheid meer om onder de vaststellingsovereenkomst uit te komen.

Informatieplicht van de werkgever

De werkgever is verplicht je voor het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst te informeren over de bedenktijd. Dit moet schriftelijk gebeuren en staat meestal vermeld in de vaststellingsovereenkomst. Maar als de werkgever vergeet om je te informeren, dan wordt de bedenktijd verlengd naar drie weken. Zo heb je langer de tijd om een weloverwogen beslissing te nemen.

Geen oneindig gebruik van de bedenktijd

Je kunt geen oneindig gebruik maken van de bedenktijd. Het is namelijk niet de bedoeling dat werknemers misbruik maken van de bedenktijd. Want als je je keer op keer bedenkt, wordt het proces onnodig lang gerekt.

Daar is de bedenktijd niet voor bedoeld. Daarom kan je maar 1 keer per zes maanden gebruik maken van de bedenktijd.

Heb je een geschil over de begindatum van de bedenktijd of de duur van de bedenktijd? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je in contact brengen met een ontslagspecialist die het geschil voor je oplost.

Geschillen over de bedenktijd

Als je twijfels hebt over wanneer de bedenktijd begint, neem dan contact op met een arbeidsrecht advocaat. Twijfel je hoe lang de bedenktijd is? Neem dan ook contact op met een arbeidsrecht advocaat. Deze kan je helpen en het geschil oplossen.

Conclusie

Het tekenen van een overeenkomst bij ontslag is belangrijk voor werkgever en werknemer. Gelukkig hebben werknemers het recht op een bedenktijd van 14 dagen na het tekenen van de overeenkomst. Gedurende deze periode kunnen ze zich herroepen en de inhoud juridisch laten beoordelen.

Het is verstandig om een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat in te schakelen om je vaststellingsovereenkomst te laten controleren. Neem contact met ons op! Onze juridische medewerkers helpen je graag. Zij kunnen je helpen bij het vinden van een goede advocaat.

Veelgestelde vragen

01
Kan je onderhandelen over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkosmst?

Ja, dat kan! Als je bepaalde onderdelen uit de vaststellingsovereenkomst wil wijzigen, bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding, kan je dit bespreken met je werkgever. Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen met deze onderhandelingen.

02
Kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen?

Ja, als werknemer kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen. Je gaat dan niet akkoord met de voorgestelde voorwaarden van je werkgever. De werkgever is dan genoodzaakt om het dienstverband te beëindigen op een andere manier, bijvoorbeeld via een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter.

03
Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst bevat meerdere onderdelen. Bijvoorbeeld, de beëindigingsdatum van het dienstverband, ontslagvergoedingen en afspraken over concurrentiebedingen. Bovendien kunnen andere relevante voorwaarden worden gesteld in de vaststellingsovereenkomst.

04
Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden en afspraken voor het beëindigen van het arbeidscontract worden vastgelegd.

05
Kan de bedenktijd van een vaststellingsovereenkomst worden ingekort of verlengd?

Nee, de bedenktijd van een vaststellingsovereenkomst is wettelijk vastgesteld op 14 dagen. Zowel de werkgever als de werknemer moet zich aan deze termijn houden.