Jouw werkgever heeft aangegeven dat hij jou wil ontslaan. De afgelopen jaren ging het steeds slechter met het bedrijf en hij kan jou niet langer aanhouden. Je wilt akkoord gaan met het ontslag, maar wilt wel een ontslagvergoeding: je geeft de zekerheid van een vaste baan op en weet niet hoe snel je een nieuwe baan vindt.

Als het ontslag volgens het UWV of de kantonrechter gaat, heb je ook recht op een transitievergoeding. Dat is een bepaald bedrag dat je per gewerkt jaar krijgt.

In dit soort situaties is het verstandig om een arbeidsrecht advocaat in de arm te nemen. Een advocaat weet de regels en kan onderhandelen over de hoogte van de transitievergoeding. Op Juridisch.nl vind je snel de juiste advocaat.

Het verschil tussen ontslagvergoeding en transitievergoeding

Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding. Een ontslagvergoeding hoeft niet altijd de transitievergoeding te zijn. De berekening van de transitievergoeding gaat volgens een in de wet vastgestelde berekening. Een ontslagvergoeding is wat uiteindelijk in totaal aan je wordt betaald bij een ontslag.

Wanneer heb je recht op transitievergoeding bij ontslag?

De regels voor het ontslag zijn versoepeld. Om de medewerker te beschermen is de transitievergoeding bedacht: een bedrag dat je krijgt bij het ontslag. Hier heb je niet altijd recht op.

Na 2 jaar werken bij je werkgever heb je recht op een transitievergoeding als je wordt ontslagen. Het ontslag moet wel gaan via het UWV of de kantonrechter. In dat geval is jouw werkgever verplicht jou een transitievergoeding te betalen. Werknemers vanaf 18 jaar hebben bij ontslag recht op een transitievergoeding, mits hij/ zij minimaal 2 jaar gewerkt heeft.

U heeft ook recht op een transitievergoeding als een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever.

Als je het eens bent met het ontslag (ontslag met wederzijds goedvinden) dan kan je afspraken maken over een transitievergoeding. Dit is niet verplicht en de vergoeding mag hoger of lager zijn dan de transitievergoeding. De vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden hangt af van jouw onderhandelingspositie.

Ontslagvergoeding berekenen

De hoogte van de ontslagvergoeding hangt af van je maandsalaris en de duur van je dienstverband. Er zijn vaste afspraken over het berekenen van de transitievergoeding. Voor de eerste tien jaar krijg je voor ieder gewerkt jaar een derde maandsalaris. Voor ieder jaar dat je meer hebt gewerkt dan tien jaar krijg je een half maandsalaris. Dit bedrag kan aardig oplopen als je lang bij een werkgever heeft gewerkt. De maximale transitievergoeding voor 2024 bedraagt daarom 94.000 euro bruto.

Voor medewerkers die 50 jaar of ouder zijn geldt tot 2020 een hogere transitievergoeding. Sinds 1 januari 2020 is deze regel echter afgeschaft. De transitievergoeding van 50-plussers wordt nu daarom op dezelfde manier berekend als bij mensen die jonger zijn dan 50.

Als jouw werkgever je gaat ontslaan kan je contact opnemen met een advocaat. Hij kan jou adviseren over jouw rechten en de mogelijkheid van een vergoeding. Hoe de transitievergoeding precies berekend wordt, wordt hieronder uitgelegd. Hierbij zal een voorbeeld gebruikt worden om de berekening duidelijker te maken.

Voorbeeld: Tom is gedurende 8 jaar in dienst geweest en ontvangt een bruto salaris van 2.500 euro per maand. Om precies te zijn: Tom is in dienst geweest van 1-1-2015 tot 5-4-2023.  

Stap 1: bereken het maandsalaris

De eerste stap is het berekenen van jouw maandsalaris inclusief vakantiegeld. Vakantiegeld bedraagt 8%. Vermenigvuldig daarom het bruto maandsalaris met 1,08.

Voorbeeld: Voor Tom zou dit uitkomen op een salaris inclusief vakantiegeld van 2.700 euro.

Stap 2: hoelang ben je in dienst geweest?  

Bij transitievergoeding wordt gekeken naar je totale diensttijd. Hierbij telt elk jaar, elke maand en elke dag mee in de berekening van de transitievergoeding.

Voorbeeld: In het geval van Tom is hij dus 8 jaar, 4 maanden en 4 dagen in dienst geweest. 

De berekening

Het bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld komt in het voorbeeld van Tom uit op 2.700 euro.

Per jaar krijg ontvang 1/3 van zijn maandsalaris aan transitievergoeding

Per maand krijg je 1/12 x 1/3 maandsalaris

Per dag krijg je 1/365 x 1/3 maandsalaris

Voorbeeld: Datum in dienst van Tom: 1-1-2015 tot 5-4-2023. 

Zijn transitievergoeding wordt als volgt berekend: 

8 jaar x 1/3 x 2.700 = 7.200 euro

4 maanden x 1/3 x 1/12 x 2.700 = 300 euro

4 dagen x 1/3 x 1/365 x 2.700 = 9,86 euro 

De transitievergoeding bedraagt: 7.200 + 300 + 9,86 = 7.509,86 euro 

Wanneer heeft onderhandelen over de transitievergoeding zin?

Als het ontslag niet gaat via de kantonrechter of het UWV, is een transitievergoeding niet verplicht. Dit betekent echter niet dat je geen vergoeding kan krijgen.

Als je afspreekt dat je het eens bent over het ontslag dan is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Voordeel voor jouw baas is dat hij geen ontslagprocedure via de kantonrechter of het UWV hoeft te starten. Dat scheelt hem tijd en geld. Je kan dan ook over een vergoeding onderhandelen met jouw werkgever. Samen kunnen jullie bijvoorbeeld afspreken dat je de ontslagvergoeding krijgt volgens de kantonrechtersformule. Dit wordt vastgelegd via een vaststellingsovereenkomst.

Deze formule is voor jou een stuk gunstiger: ongeveer een maandsalaris per gewerkt jaar. Omdat de werkgever een procedure via het UWV of de kantonrechter wil voorkomen, heeft hij een hogere vergoeding over voor het ontslag.

Hoe zit het met de regeling voor MKB-werkgevers met minder dan 25 man personeel?

De transitievergoeding geldt ook voor medewerkers van het midden- en kleinbedrijf. Dit zijn bedrijven met minder dan 25 medewerkers. Er zijn twee uitzonderingen op de gewone transitievergoeding gemaakt voor een kleine werkgever. De eerste uitzondering is dat de hogere transitievergoeding voor 50-plussers niet geldt. Ben je ouder dan 50 en werk je voor een Mkb-bedrijf dan ontvang je de normale transitievergoeding. De tweede uitzondering geldt als jouw werkgever in een slechte financiële positie verkeert. Als je om die reden ontslagen wordt dan start de berekening van de transitievergoeding op 1 mei 2013. De werkgever moet wel kunnen aantonen dat het met het bedrijf financieel gezien niet goed gaat. Dit blijkt uit de jaarrekeningen over de voorgaande drie jaren en de opgestelde prognose voor de komende zes maanden.

Heb je recht op een transitievergoeding na 2 jaar ziekte?

Als je twee jaar ziek bent geweest dat kan jouw werkgever een ontslagvergunning aanvragen aan het UWV. Er mag dan in de komende 26 weken geen zicht zijn op herstel. Ook is er geen aangepaste vorm waarin je het werk wel kan verrichten. Al deze informatie moet blijken uit de documentatie van het UWV en de arbodienst. In dat geval geeft het UWV een ontslagvergunning. Je hebt dan wel recht op een transitievergoeding na twee jaar ziekte. Vraag een advocaat of hij jou bijstaat tijdens de onderhandelingen.

Vind de geschikte advocaat 

De advocaten binnen ons netwerk zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en hebben vele jaren ervaring met het beoordelen en berekenen van transitievergoedingen na ontslag. Neem daarom contact met ons op, wij helpen je graag bij het vinden van een geschikte advocaat. Deze advocaat zal kijken naar jouw specifieke situatie, de transitievergoeding beoordelen en indien nodig hierover onderhandelen.

Veelgestelde vragen

01
Wat is het verschil tussen een ontslagvergoeding en een transitievergoeding?

Een ontslagvergoeding en een transitievergoeding zijn beide financiële vergoedingen die je kunt ontvangen bij ontslag. Het verschil zit in de manier waarop ze worden toegekend. Een ontslagvergoeding is vaak het resultaat van onderhandelingen tussen de werkgever en de werknemer bij een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) met wederzijds goedvinden. Een transitievergoeding is daarentegen een wettelijk vastgestelde vergoeding die je kunt krijgen bij ontslag via het UWV of de kantonrechter.

02
Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij ontslag op staande voet?

Over het algemeen heb je geen recht op een ontslagvergoeding bij ontslag op staande voet, omdat er geen opzegtermijn is. Je kunt echter wel juridische stappen ondernemen als je van mening bent dat het ontslag onterecht is.

03
Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag?

Als je ten minste 24 maanden in dienst bent geweest bij je werkgever en je wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, heb je recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de financiële gevolgen van het ontslag te compenseren. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van je maandsalaris en het aantal dienstjaren.

04
Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding bepaald na twee jaar ziekte?

De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte wordt op dezelfde wijze berekend als bij regulier ontslag. Meerdere factoren zijn van belang, zoals het aantal dienstjaren, hoogte van het maandsalaris en je leeftijd.

05
Moet ik een advocaat inschakelen voor het aanvragen van een transitievergoeding?

Het inschakelen van een advocaat is niet verplicht bij het aanvragen van een transitievergoeding. Echter, vanwege de complexiteit van het arbeidsrecht en de berekening van de vergoeding kan het raadplegen van een arbeidsrechtadvocaat nuttig zijn. Een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht kan je adviseren over je rechten, de hoogte van de vergoeding en je bijstaan tijdens onderhandelingen met je werkgever.