Toen je begon bij je werkgever, heb je een arbeidscontract getekend met daarin de arbeidsvoorwaarden. Nu wil je werkgever eenzijdig die voorwaarden veranderen of doet hij je een voorstel. Hij wil bijvoorbeeld dat je in een lagere functie gaat werken of op een andere plek binnen het bedrijf. Mag dat zomaar? Dat hangt af van de reden. Als het bijvoorbeeld slecht gaat met het bedrijf, kan een demotie (overplaatsing naar een lagere functie) nodig zijn. Misschien is het organisatorisch nodig dat je ergens anders in het bedrijf gaat werken. Dit noemen we zwaarwegende redenen. Een advocaat kan je precies vertellen wat in jouw situatie van toepassing is.

Hoe werkt het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden?

1. Bekijk of aanpassing van je arbeidsvoorwaarden wel mag

Je werkgever moet zwaarwegende redenen hebben om je arbeidsvoorwaarden aan te passen. Dit kan zijn omdat het financieel slecht gaat (bedrijfseconomische omstandigheden), omdat je beter tot je recht komt op een andere werkplek of omdat je slecht functioneert in je huidige functie.

2. Praat met je werkgever

Vraag eerst waarom je werkgever de arbeidsvoorwaarden wil veranderen. Misschien is er een goede reden voor, zoals het voortbestaan van het bedrijf.

3. Met mediation kom je vaak een heel eind

Als je het niet eens bent met de redenen die je werkgever opgeeft, kan bemiddeling (‘mediation’) een oplossing bieden. Samen met een onafhankelijke bemiddelaar zoek je naar een oplossing.

4. Schakel een arbeidsrecht-advocaat in

Het is verstandig om een arbeidsrecht-advocaat in te schakelen, omdat het om jouw toekomst als werknemer gaat. De advocaat bekijkt of de veranderingen zijn toegestaan en of een eventueel voorstel redelijk is. Hij onderhandelt namens jou met de werkgever. Levert dat niets op? Dan beslist de rechter.

5. Naar de rechter

Als je vindt dat je arbeidsvoorwaarden ten onrechte worden gewijzigd en je werkgever wil toch doorgaan, kun je de rechter vragen om een beslissing te nemen.

Wat zijn arbeidsvoorwaarden precies?

In je arbeidscontract staan de arbeidsvoorwaarden, zoals de duur van het contract, je salaris en het aantal vakantiedagen. Dit zijn de zogenaamde primaire arbeidsvoorwaarden die je met je werkgever afspreekt. Meestal is er ook een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) die geldt voor de hele sector waarin je werkt. Je werkgever kan die afspraken niet eenzijdig veranderen. Toch zijn er redenen waarom je werkgever wel je arbeidsvoorwaarden mag wijzigen, zelfs als dit in je nadeel is. Dit moet altijd gebaseerd zijn op zwaarwegende redenen.

Wat is een wijzigingsbeding?

Soms staat er een wijzigingsbeding in een arbeidscontract. Dit betekent dat je werkgever je zonder jouw toestemming op een andere plek mag laten werken. Er moet dan wel sprake zijn van een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’, bijvoorbeeld bedrijfseconomisch, technisch of organisatorisch.

Geen wijzigingsbeding?

Als er geen wijzigingsbeding in je contract staat, mag je werkgever je alleen op een andere plek laten werken als er een onaanvaardbare situatie ontstaat. Bijvoorbeeld als je afdeling of het hele bedrijf verhuist. In dat geval moet de wijziging redelijk en billijk zijn.

Altijd een overgangsregeling

Veranderingen in je arbeidsvoorwaarden moeten schriftelijk worden gemeld voordat ze ingaan. Bovendien mogen ze niet direct van kracht worden. Je moet de tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe (verslechterde) situatie. Daarom is een overgangsperiode verplicht.

Veelgestelde vragen

01
Wat zijn geldige redenen voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden?

Geldige redenen voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden kunnen onder andere zijn: bedrijfseconomische omstandigheden, organisatorische veranderingen, technische ontwikkelingen, slecht functioneren van de werknemer of een wettelijke verplichting. Het is belangrijk dat de redenen valide zijn en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

02
Kan ik weigeren om akkoord te gaan met de wijzigingen?

Als je goede redenen hebt om de voorgestelde wijzigingen te weigeren, kun je dit bespreken met je werkgever. In sommige gevallen kan een weigering leiden tot verdere onderhandelingen of bemiddeling om tot een oplossing te komen. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om je rechten en opties te begrijpen.

03
Gelden er specifieke regels voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden in een cao?

Ja, als er een cao van toepassing is, moeten wijzigingen in arbeidsvoorwaarden in overeenstemming zijn met de bepalingen van de cao. Het is belangrijk om de specifieke regels en procedures in de cao te raadplegen en eventueel juridisch advies in te winnen.

04
Moet mijn werkgever mij een bepaalde termijn van tevoren informeren over wijzigingen in mijn arbeidsvoorwaarden?

Ja, je werkgever moet je over het algemeen een redelijke termijn van tevoren informeren over wijzigingen in je arbeidsvoorwaarden. Dit geeft je de tijd om de wijzigingen te begrijpen en jezelf daarop voor te bereiden.