Je werknemer is al een hele tijd arbeidsongeschikt. Dat is erg vervelend voor je werknemer want die zit noodgedwongen thuis. Maar ook voor jou is de situatie niet ideaal. Je betaalt loonkosten, maar je medewerker is niet in staat om zijn functie uit te oefenen. Eigenlijk wil je een nieuwe medewerker aannemen, maar dan betaal je dubbele kosten. Daarom ben je de mogelijkheden aan het bekijken. Je wil weten wat je aan de situatie kan doen en wellicht wil je weten of ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van je werknemer mogelijk is.

Hoe werkt het?

  1. Wanneer is een medewerker langdurig arbeidsongeschikt?
  2. Meedenken over de re-integratie van uw werknemer
  3. Wat is een passende functie?
  4. Ontslagaanvraag UWV
  5. Advies van de verzekeringsarts

Wat kost het?

Kosten advocaat

Met je advocaat maak je een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kan je denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Veelgestelde vragen

01
Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Als werkgever bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid dien je re-integratie-inspanningen te leveren, te voldoen aan de Wet verbetering poortwachter, een opzegtermijn in acht te nemen, mogelijk een passende vergoeding aan te bieden en de geldende wet- en regelgeving na te leven. Raadpleeg een arbeidsrechtadvocaat of brancheorganisatie voor specifieke vereisten.

02
Hoe kan ik de financiële gevolgen beperken bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Als werkgever kun je de financiële gevolgen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid beperken door het benutten van de no-riskpolis, het onderzoeken van compensatieregelingen, het correct berekenen van de transitievergoeding, het inzetten van re-integratiemogelijkheden en het voorkomen van juridische procedures door een zorgvuldig re-integratietraject te doorlopen. Raadpleeg een arbeidsrechtadvocaat of brancheorganisatie voor advies op maat.

03
Wat zijn de risico’s van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

De risico’s van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid voor de werkgever kunnen onder andere bestaan uit juridische procedures, zoals loonvorderingen of claims wegens onterecht ontslag. Ook reputatierisico’s kunnen een rol spelen, aangezien het ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gevoelig kan liggen. Bovendien kunnen er kosten verbonden zijn aan het betalen van vergoedingen, transitievergoedingen en eventuele compensaties. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen en zorgvuldig het proces te volgen om deze risico’s te beperken.

04
Kan ik de werknemer ondersteunen bij het vinden van ander passend werk?

Als werkgever kun je de werknemer ondersteunen bij het vinden van ander passend werk door actief te zoeken naar re-integratiemogelijkheden, zoals outplacementdiensten, omscholingstrajecten en het delen van vacatures binnen je netwerk. Daarnaast kun je de werknemer voorzien van relevante informatie en advies, bijvoorbeeld over sollicitatietechnieken en het opstellen van een cv. Het bieden van deze ondersteuning kan helpen bij een soepele overgang naar nieuw werk en de werknemer positief beïnvloeden.