Je hebt een medewerker in dienst met een contract voor bepaalde tijd. Een arbeidscontract voor bepaalde tijd biedt werknemers en werkgevers flexibiliteit bij het aangaan van een tijdelijke werkrelatie. Vanwege bepaalde redenen of een gebeurtenis wil je deze medewerker echter ontslaan. Je kunt een medewerker echter niet zomaar ontslaan. Er zijn bepaalde regels waaraan je je moet houden als je een dienstverband voor bepaalde tijd wilt beëindigen. Ook geldt er soms een opzegtermijn en in sommige gevallen mag het contract voor bepaalde tijd niet worden beëindigd. Kortom, er zijn veel verschillende aspecten waar je rekening mee moet houden als je een werknemer wil ontslaan bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd.

Hoe werkt het ontslag bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd?

1. Situaties waarin het contract kan worden beëindigd

Bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd hebben zowel de werknemer als de werkgever het recht om het contract voortijdig te beëindigen, maar dit kan niet zomaar zonder geldige reden.

Een geldige reden voor tussentijds ontslag kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer niet voldoet aan de gestelde prestatiecriteria, zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag, herhaaldelijk de arbeidsvoorwaarden schendt, of als er sprake is van een dringende bedrijfsbehoefte.

2. Arbeidscontract voor bepaalde tijd met of zonder opzegtermijn

Bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd kan er sprake zijn van een contract met opzegtermijn of een contract zonder opzegtermijn. Dit is afhankelijk van wat er in het arbeidscontract is vastgelegd.

Bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd met opzegtermijn zijn zowel de werkgever als de werknemer verplicht om een vooraf overeengekomen opzegtermijn in acht te nemen als ze het contract willen beëindigen voordat de afgesproken einddatum is bereikt.

Bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd zonder opzegtermijn is er geen wettelijk recht of contractuele verplichting om een opzegtermijn in acht te nemen bij het beëindigen van het contract voordat de afgesproken einddatum is bereikt. In deze situatie kan de werkgever of werknemer het contract direct beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV

Bij het beëindigen van een arbeidscontract voor bepaalde duur is het in sommige gevallen vereist om een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Het UWV verleent een ontslagvergunning alleen in specifieke situaties waarin sprake is van een geldige reden voor ontslag. Geldige redenen kunnen bijvoorbeeld bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid van langer dan twee jaar zijn. Voor de overige ontslagredenen moet je je als werkgever bij de kantonrechter wenden.

Na het beoordelen van de ontslagaanvraag en het horen van de werknemer, neemt het UWV een besluit over het verlenen of afwijzen van de ontslagvergunning. Zowel de werkgever als de werknemer ontvangen schriftelijk bericht van het besluit.

4.Verzoek aan de kantonrechter om het contract te beëindigen

Als werkgever is het mogelijk om een verzoek tot beëindiging van een arbeidscontract voor bepaalde duur in te dienen bij de kantonrechter. Je moet als werkgever een geldige reden hebben voor het ontslag. De kantonrechter oordeelt met name over persoonlijke redenen, zoals disfunctioneren van de werknemer. Na het horen van beide partijen en het beoordelen van de ingediende documentatie, neemt de kantonrechter een besluit over de beëindiging van het arbeidscontract.

5. De werknemer wil het contract beëindigen

Je werknemer kan het contract ook voortijdig beëindigen. Het arbeidscontract kan informatie bevatten over opzegtermijnen, vereisten voor schriftelijke kennisgeving en eventuele boetes of schadevergoedingen die verschuldigd kunnen zijn bij voortijdige beëindiging.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel