Je wil je medewerker ontslaan omdat je deze niet meer kunt betalen of omdat deze van je steelt. Maar je bent bang dat je deze werknemer dan ook een hoge vergoeding moet betalen. De vergoeding bij ontslag wordt de transitievergoeding genoemd. In welke gevallen ben je een medewerker die je wilt ontslaan een transitievergoeding verschuldigd? En hoe hoog is een transitievergoeding? Als je medewerker recht heeft op een transitievergoeding is er vaak ruimte voor onderhandelingen. Een gespecialiseerde advocaat kan je advies op maat geven.

Hoe werkt het?

  1. In welke gevallen betaal je een transitievergoeding?
  2. Wanneer betaal je geen transitievergoeding?
  3. Vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden?
  4. Hoogte van de transitievergoeding?
  5. Speciale regeling voor kleine bedrijven

Wat kosten het?

Met je advocaat maak je een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kan je denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Veelgestelde vragen

01
Wie heeft recht op een transitievergoeding?

Werknemers die minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest en waarvan het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, hebben in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding.

02
Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Het standaardtarief is 1/3e maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren, en 1/2e maandsalaris per dienstjaar voor de jaren daarna.

03
Zijn er uitzonderingen op het betalen van de transitievergoeding?

Er zijn enkele uitzonderingen op het betalen van de transitievergoeding, zoals bij ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, bij beëindiging met wederzijds goedvinden waarin geen transitievergoeding is afgesproken, of bij faillissement van de werkgever.

04
Moet ik de transitievergoeding direct bij beëindiging van het dienstverband betalen?

In de meeste gevallen moet de transitievergoeding binnen zes maanden na beëindiging van het dienstverband worden betaald. Er kan een andere betalingsregeling worden overeengekomen, maar dit moet schriftelijk worden vastgelegd.

05
Kan de transitievergoeding worden verrekend met andere bedragen?

De transitievergoeding kan onder bepaalde voorwaarden worden verrekend met kosten die de werkgever heeft gemaakt in het kader van de beëindiging van het dienstverband, zoals transitiekosten of kosten voor scholing. Verrekening moet schriftelijk worden overeengekomen.