Het gaat niet goed met het bedrijf, je leidt verlies na verlies. Bij een teamsport wordt dan de trainer vervangen. In bedrijven wordt in zo’n geval al snel gekeken naar het functioneren van de statutair directeur. Als de statutair directeur (mede)verantwoordelijk lijkt voor de situatie in het bedrijf, wordt gekeken naar de mogelijkheid van een gedwongen vertrek. De wet staat het gedwongen vertrek van een statutair directeur toe, maar in de praktijk ligt het vaak toch wat ingewikkelder. Fouten in de ontslagprocedure van een statutair directeur kunnen zeer kostbaar zijn. Overleg daarom vooraf met een advocaat, zodat u zeker bent dat u de juiste procedure volgt en geen fouten maakt.

Hoe werkt het?

  1. De bijzondere positie van de statutair directeur
  2. Is er sprake van een statutair directeur?
  3. De regels voor het ontslag van een statutair directeur?
  4. Zorgvuldige werkwijze bij het ontslag

Wat kost het?

Kosten advocaat

Met je advocaat maak je een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kun je denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Veelgestelde vragen

01
Wat zijn mijn rechten en plichten als statutair directeur bij ontslag?

Als statutair directeur heb je specifieke rechten en plichten bij ontslag. Het is belangrijk om te begrijpen welke contractuele afspraken, statutaire regelingen en wettelijke bepalingen van toepassing zijn op jouw situatie. Dit kan betrekking hebben op een eventuele opzegtermijn, ontslagvergoeding, non-concurrentiebeding en andere relevante zaken.

02
Op welke grond(en) word ik ontslagen als statutair directeur?

Het is essentieel om te weten op welke grond(en) je als statutair directeur wordt ontslagen. Dit kan variëren van disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhoudingen tot andere specifieke redenen. Het is belangrijk om de rechtsgeldigheid van het ontslag te begrijpen en te bepalen of de juiste procedures zijn gevolgd.

03
Heb ik recht op een ontslagvergoeding als statutair directeur?

Als statutair directeur kan het zijn dat je recht hebt op een ontslagvergoeding. Dit kan gebaseerd zijn op afspraken in de arbeidsovereenkomst, de statuten van het bedrijf, of andere relevante regelingen. Het is belangrijk om de specifieke voorwaarden en de hoogte van de eventuele vergoeding te onderzoeken.

04
Wat gebeurt er met mijn aandelen of aandelenopties bij ontslag?

Als statutair directeur is de kans groot dat je aandelen of aandelenopties hebt in het bedrijf. Bij ontslag is het van belang te begrijpen wat er met deze aandelen of aandelenopties gebeurt. Dit kan variëren, afhankelijk van de afspraken in de statuten, het aandelenplan of andere relevante overeenkomsten.

05
Kan ik bezwaar maken tegen het ontslag als statutair directeur?

Als statutair directeur kun je in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het ontslag. Het is belangrijk om te beoordelen of het ontslag op de juiste gronden is gebaseerd en of de juiste procedures zijn gevolgd. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen om te bepalen of het zinvol is om bezwaar te maken en welke stappen je kunt nemen.