Het huren van een huis of appartement biedt veel mensen flexibiliteit en gemak, maar soms kunnen er situaties ontstaan waarin de verhuurder besluit de huurovereenkomst te beëindigen. Dit kan verschillende redenen hebben. De verhuurder zegt bijvoorbeeld dat hij de bedrijfsruimte dringend zelf nodig heeft. Hij beëindigt daarom de huur. Je bent het niet met zijn reden eens. Bovendien wil je de ruimte niet verlaten. Je wil weten wat de mogelijkheden zijn om de beëindiging van de huur aan te vechten. Vraag een advocaat om advies over jouw situatie. Deze kan jou ook bijstaan als je naar de rechter gaat. Die bijstand is niet verplicht, maar wel aan te raden vanwege je belangen bij de procedure. In deze blog zullen we bespreken wat huurders kunnen doen als ze de beëindiging van hun huur willen aanvechten.

Hoe werkt het beëindigen van de huurovereenkomst?

1. Hoe kan een huurovereenkomst worden opgezegd?

Een huurovereenkomst kan op verschillende manieren worden opgezegd. Dit kan worden gedaan door de:
  • Huurder: je kunt de huurovereenkomst opzeggen door een schriftelijke opzegging te sturen naar de verhuurder. Let hierbij op de opzegtermijn die in je contract staat.
  • Verhuurder: je kunt een huurovereenkomst enkel opzeggen als sprake is van een opzeggrond. Voorbeelden van dit soort gronden zijn, dringend eigen gebruik of renovatie van de woning. De verhuurder moet schriftelijk opzeggen met een redelijke opzegtermijn.
  • Wederzijdse overeenstemming: huurder en verhuurder kunnen gezamenlijk overeenkomen om de huurovereenkomst te beëindigen. Dit wordt meestal vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst .

2. Ken je rechten

Als huurder is het essentieel om op de hoogte te zijn van je rechten. Over het algemeen hebben huurders recht op een redelijke opzegtermijn voordat de verhuurder de huurovereenkomst kan beëindigen. Deze termijn kan variëren, maar het biedt huurders meestal de mogelijkheid om ergens anders te gaan wonen.

3. Controleer de huurovereenkomst

Het is belangrijk om de huurovereenkomst zorgvuldig te bestuderen en te controleren, zodat je kan controleren of de verhuurder alle bepalingen en voorwaarden correct heeft nageleefd. Let op eventuele clausules met betrekking tot opzegging van de huur en eventuele vereisten voor kennisgeving. Als de verhuurder niet heeft voldaan aan de contractuele verplichtingen of de wettelijke vereisten, kan dit je zaak sterker maken bij het aanvechten van de beëindiging van de huur. Schakel hiervoor de hulp in van een advocaat. Deze kan je helpen bij het controleren van de overeenkomst.

Wat kost het?

Kosten advocaat

Met je advocaat maak je een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kan je denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Conclusie

Hoewel de beëindiging van een huurovereenkomst ontmoedigend kan zijn, hebben huurders rechten en mogelijkheden om de beëindiging aan te vechten als ze zich onrechtvaardig behandeld voelen. Het is belangrijk om je rechten te kennen, de huurovereenkomst zorgvuldig te controleren en open communicatie met de verhuurder te zoeken. In sommige gevallen kan het raadplegen van een huurrechtadvocaat en het nemen van juridische stappen noodzakelijk zijn.

Veelgestelde vragen

01
Wat gebeurt er als ik het aanvechten van de beëindiging van de huur verlies?

Als je het aanvechten van de beëindiging van de huur verliest, kan de oorspronkelijke beëindiging van kracht blijven en kan de verhuurder doorgaan met het beëindigen van de huurovereenkomst. Dit kan betekenen dat je uiteindelijk de woning moet verlaten volgens de oorspronkelijke voorwaarden en de opgegeven opzegtermijn.

02
Wat zijn de mogelijke stappen om de beëindiging van de huur aan te vechten?

Allereerst is het belangrijk om bewijs te verzamelen. Bovendien is het verstandig om juridisch advies in te winnen. Als je niet tot een overeenstemming komt met je verhuurder, is het mogelijk dat je een procedure bij de rechtbank moet starten. Dit kan je doen door een bezwaarschrift bij de rechtbank in te dienen.

03
Hoe lang duurt het proces om de beëindiging van de huur aan te vechten?

De duur van het proces kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak en de gerechtelijke procedures. Het kan enkele weken tot maanden duren voordat een definitieve uitspraak wordt gedaan. Het is belangrijk om geduldig te zijn.

04
Is het mogelijk om de beëindiging van de huur buiten de rechter om op te lossen?

Ja, in sommige gevallen kunnen huurder en verhuurder een regeling treffen zonder juridische tussenkomst. Dit kan gebeuren door middel van onderhandelingen en het bereiken van een compromis waar beide partijen tevreden mee zijn.

05
Hoe kan ik de beëindiging van de huur aanvechten als de verhuurder niet voldoet aan de contractuele verplichtingen?

Als de verhuurder niet voldoet aan de contractuele verplichtingen, zoals het geven van een juiste opzegtermijn of het naleven van andere voorwaarden, kan je dit als basis gebruiken om de beëindiging van de huur aan te vechten.