Je huurt al een aantal jaren een bedrijfsruimte. Vol goede moed en enthousiasme begon je met je bedrijf. Het eerste jaar verliepen de zaken uitstekend, daarna namen de inkomsten af. Je hebt besloten om op een andere manier verder te gaan. Je kunt het huurcontract echter niet zomaar opzeggen. Een bekende van jou wil de bedrijfsruimte wel huren. Hij wil al binnen een paar maanden starten. Je wil dat hij het huurcontract overneemt: dat heet een indeplaatsstelling. Wij leggen uit hoe dat werkt. Neem voor advies over jouw situatie contact op met een advocaat.

Hoe werkt het?

1. Een nieuwe huurder voor de bedrijfsruimte

Als huurder kan het voorkomen dat je om verschillende redenen je huurcontract wil overdragen aan een andere persoon. Dit proces staat bekend als een indeplaatsstelling. Een indeplaatsstelling is een juridisch proces waarbij een huurder zijn of haar rechten en verplichtingen uit een huurovereenkomst overdraagt aan een andere persoon of entiteit. De nieuwe huurder wordt de ‘indeplaatsgestelde’ genoemd en neemt de huurvoorwaarden en verantwoordelijkheden over van de oorspronkelijke huurder.

2. Onder welke voorwaarden is indeplaatsstelling toegestaan?

Raadpleeg allereerst je oorspronkelijke huurovereenkomst om te zien of er clausules zijn die indeplaatsstelling toestaan. Als de indeplaatsstelling is toegestaan kan je je verhuurder informeren over je intentie om de indeplaatsstelling te regelen. Je kan eventueel onderhandelen met de verhuurder over de voorwaarden. Dit kan onder andere betrekking hebben op de huurprijs, de duur van het nieuwe contract en eventuele aanpassingen aan het pand.

Zodra je overeenstemming hebt bereikt met de verhuurder, stel je een indeplaatsstellingsdocument op dat alle relevante details van de overdracht bevat. Dit document moet door alle betrokken partijen worden ondertekend en mogelijk notarieel worden bekrachtigd.

Voordat de indeplaatsstelling definitief is, moet je ervoor zorgen dat je een afzonderlijke overeenkomst met de nieuwe huurder hebt gesloten. Dit omvat de specifieke verantwoordelijkheden en verplichtingen van de nieuwe huurder met betrekking tot het huurcontract.

3. De verhuurder werkt niet mee aan de indeplaatsstelling

Als de verhuurder volhardt in het weigeren van de indeplaatsstelling, kan het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen van een gespecialiseerde huurrechtadvocaat. Deze kan je helpen bij het beoordelen van de geldigheid van het verzet van de verhuurder en het nemen van de juiste juridische stappen.

4. Indeplaatsstelling regelen bij de rechter

Wanneer een verhuurder weigert om mee te werken aan een indeplaatsstelling, kan het nodig zijn om juridische stappen te ondernemen om je rechten als huurder te beschermen. Het aanvragen van een indeplaatsstelling bij de rechter is een optie die beschikbaar is voor huurders in dergelijke situaties.

Samen met je advocaat dien je een verzoekschrift in bij de rechtbank waarin je vraagt om een indeplaatsstelling. Het verzoekschrift moet de feiten en argumenten bevatten die je zaak ondersteunen, evenals de gewenste uitkomst. Zodra het verzoekschrift is ingediend, zal er een gerechtelijke procedure volgen.

Na het aanhoren van beide partijen zal de rechter een beslissing nemen over de indeplaatsstelling.

Wat kost het?

Kosten advocaat

Met je advocaat maak je een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kan je denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Conclusie

Het regelen van een indeplaatsstelling als huurder kan een uitdagend proces lijken, maar met de juiste kennis en stappen kun je het succesvol afronden. Zorg ervoor dat je de relevante clausules en procedures in je huurovereenkomst begrijpt en communiceer duidelijk met de verhuurder. Het is ook verstandig om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat alle wettelijke vereisten worden nageleefd. Met een zorgvuldige planning en naleving van de vereiste procedures kun je een soepele overdracht van het huurcontract realiseren en mogelijke juridische complicaties voorkomen.

Veelgestelde vragen

01
Wat gebeurt er met je borg bij een indeplaatsstelling?

Als oorspronkelijke huurder heb je recht op teruggave van de borgsom, mits je hebt voldaan aan alle verplichtingen uit de huurovereenkomst. Dit betekent dat je het gehuurde pand in goede staat achterlaat, eventuele schade herstelt en aan alle financiële verplichtingen hebt voldaan.

02
Kan een verhuurder een indeplaatsstelling weigeren?

Ja, een verhuurder heeft het recht om een indeplaatsstelling te weigeren, maar deze weigering moet gerechtvaardigd zijn en in overeenstemming met de wet en de huurovereenkomst. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een verhuurder een indeplaatsstelling kan weigeren, zoals het ontbreken van financiële stabiliteit bij de nieuwe huurder, het niet voldoen aan de vereisten van de huurovereenkomst, of andere legitieme zakelijke redenen.

03
Wat zijn de gevolgen van een succesvolle indeplaatsstelling?

Bij een succesvolle indeplaatsstelling neemt de nieuwe huurder de rechten en verplichtingen van de oorspronkelijke huurder over. Dit betekent dat de nieuwe huurder het huurcontract voortzet en verantwoordelijk is voor het betalen van de huur en het naleven van de huurvoorwaarden. De oorspronkelijke huurder wordt vaak vrijgesteld van verdere verplichtingen met betrekking tot het huurcontract.

04
Wat zijn redenen om een indeplaatsstelling te willen regelen?

Er zijn verschillende redenen waarom je een indeplaatsstelling zou willen regelen. Bijvoorbeeld, als je een bedrijf runt en het wilt verkopen, kun je het huurcontract overdragen aan de nieuwe eigenaar. Daarnaast kan een huurder een indeplaatsstelling overwegen als hij niet langer aan zijn verplichtingen kan voldoen en het huurcontract wil beëindigen.