Je huurt een bedrijfspand dat een aantal gebreken heeft. De kranen lekken, de stopcontacten zijn verouderd en er is schimmelvorming in de keuken. Je bent hierover door de verhuurder geïnformeerd. Hij vindt dat je die problemen zelf moet oplossen; je maakt tenslotte gebruik van de ruimte. Maar je meent dat de verhuurder alle gebreken moet oplossen en ervoor moet betalen. Het hangt van het gebrek af wie ervoor aansprakelijk is. Kom je er niet uit met de verhuurder? Neem dan contact op met een advocaat. Deze kan je adviseren.

Hoe werkt het?

1. Wanneer is er sprake van een gebrek?

De eerste stap is om de gebreken in je huurpand te identificeren. Dit kunnen zichtbare gebreken zijn, zoals lekkende kranen, kapotte ramen of schade aan de vloer, of verborgen gebreken, zoals problemen met de elektriciteit, verwarming of sanitair. Maak een lijst van alle gebreken die je hebt opgemerkt, inclusief details en eventuele foto’s ter ondersteuning.

2. Wanneer moet de verhuurder het gebrek oplossen?

De verhuurder is doorgaans verantwoordelijk voor het herstellen van structurele gebreken en essentiële voorzieningen, tenzij anders bepaald in de huurovereenkomst.

3. Wat doe je bij een gebrek aan het huurpand?

Stuur een schriftelijke melding naar de verhuurder waarin je de geconstateerde gebreken duidelijk en gedetailleerd beschrijft. Geef een redelijke termijn waarbinnen je verwacht dat de verhuurder de reparaties uitvoert. Ga in gesprek met de verhuurder over de gebreken en probeer een oplossing te vinden.

Als de verhuurder niet reageert of weigert de gebreken te herstellen, kun je overwegen om professionele hulp in te schakelen. Raadpleeg een huurrechtadvocaat.

Wat kost het?

Kosten advocaat

Met je advocaat maak je een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kan je denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Conclusie

Als huurder heb je recht op een veilig en bewoonbaar huurpand. Het melden en laten herstellen van gebreken is een belangrijk aspect van het beschermen van jouw rechten als huurder. Door de gebreken schriftelijk te melden, te onderhandelen met de verhuurder en indien nodig juridische hulp in te schakelen, kun je stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de gebreken worden verholpen.

Veelgestelde vragen

01
Kan je een klacht indienen bij een huurcommissie of een andere instantie als de verhuurder de gebreken niet herstelt?

Ja, als huurder in Nederland heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Huurcommissie als de verhuurder de gebreken aan het gehuurde pand niet tijdig herstelt. De Huurcommissie is een onafhankelijke instantie die geschillen tussen huurders en verhuurders behandelt en uitspraken doet over huurkwesties.

02
Kan je de huur opschorten totdat de gebreken zijn hersteld?

Het in sommige gevallen mogelijk om de huur op te schorten totdat de gebreken aan het gehuurde pand zijn hersteld. Het recht om de huur op te schorten is echter aan bepaalde voorwaarden verbonden. Het opschorten van de huur is gerechtvaardigd bij ernstige gebreken die het woongenot aanzienlijk belemmeren en waarbij herstel dringend noodzakelijk is. voordat je overgaat tot het opschorten van de huur, moet je de verhuurder schriftelijk op de hoogte stellen van de gebreken en hem een redelijke termijn geven om de gebreken te herstellen. De Huurcommissie beoordeelt of het opschorten van de huur gerechtvaardigd is.

03
Heb je recht op compensatie of een huurverlaging als de gebreken niet worden hersteld?

Ja, als huurder in Nederland heb je onder bepaalde omstandigheden recht op compensatie of een huurverlaging als de verhuurder de gebreken niet tijdig herstelt. Volgens de Nederlandse wet kan je als huurder in sommige gevallen aanspraak maken op een huurverlaging als de gebreken het woongenot aanzienlijk verminderen. Dit kan gebeuren via een verzoek aan de Huurcommissie, die de zaak beoordeelt en een redelijke huurverlaging kan vaststellen. Als je naast de huur ook servicekosten betaalt, kan je mogelijk een verlaging van het voorschotbedrag voor de servicekosten aanvragen als de gebreken invloed hebben op de servicevoorzieningen waarvoor je betaalt.

04
Wat is de redelijke termijn waarbinnen de verhuurder de gebreken moet herstellen?

De redelijke termijn waarbinnen de verhuurder gebreken moet herstellen, kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de aard en ernst van de gebreken en de specifieke omstandigheden van het geval. Er is geen vaste termijn die op alle situaties van toepassing is. Een redelijke termijn kan variëren van enkele dagen tot enkele weken, afhankelijk van de situatie.

05
Welke gebreken vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder om te herstellen?

Over het algemeen vallen de volgende gebreken onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder: structurele gebreken, elektrische installaties, sanitaire voorzieningen, verwarmingssystemen, ventilatie, veiligheid en beveiliging, waterlekkages en ongedierte.