Jaren geleden kon je een bedrijfsruimte kopen voor een voordelig bedrag. Omdat je eigen onderneming nog te klein was voor de bedrijfsruimte, besloot je die te verhuren. Het leverde je extra inkomsten op. Inmiddels is je bedrijf flink gegroeid. Je kunt andere bedrijfsruimte huren, maar vindt dat zonde. Het is voordeliger om je eigen bedrijfsruimte te betrekken. Je moet de overeenkomst met de huurder opzeggen. Je wilt weten of en hoe dit kan. In dit blogartikel bespreken we de stappen en belangrijke punten om rekening mee te houden bij het beëindigen van de huur van een bedrijfsruimte.

Hoe werkt het?

1. Beëindigen van de overeenkomst met de huurder

Als huurder is het belangrijk om de huurovereenkomst zorgvuldig door te nemen en de bepalingen met betrekking tot de beëindiging van de huur te begrijpen. Dit omvat informatie over de opzegtermijn, eventuele boeteclausules en andere vereisten.

Bij het beëindigen van de huur moet de huurder de bedrijfsruimte in de oorspronkelijke staat terug leveren. Zorg ervoor dat alle noodzakelijke reparaties en schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de afspraken in de huurovereenkomst.

2. Huurbescherming

Huurbescherming is een belangrijk principe in het huurrecht dat de rechten en belangen van huurders beschermt. Het biedt huurders bepaalde wettelijke beschermingen tegen onredelijke beëindiging van de huurovereenkomst en zorgt ervoor dat ze niet zomaar uit hun woning kunnen worden gezet.

Huurbescherming beperkt de mogelijkheden voor verhuurders om de huurovereenkomst te beëindigen. Er zijn specifieke wettelijke gronden en procedures vereist om een huurovereenkomst te kunnen beëindigen, zoals bij ernstige wanprestatie, dringend eigen gebruik of renovatie. In de meeste gevallen moet de verhuurder een gerechtelijke procedure volgen en een uitspraak van de rechter verkrijgen voordat de huurder uit de woning kan worden gezet.

3. Opzeggen van de huur na twee termijnen van vijf jaar

In Nederland geldt voor bedrijfsruimtes, zoals winkels of kantoren, vaak een huurovereenkomst voor bepaalde tijd met een verlengingsmogelijkheid. Deze verlenging vindt meestal plaats in termijnen van vijf jaar. Na twee verlengingstermijnen van vijf jaar (dus in totaal tien jaar), bestaat de mogelijkheid om de huurovereenkomst op te zeggen.

De opzegging van de huur moet volgens de wettelijke bepalingen en de afspraken in de huurovereenkomst plaatsvinden. De opzegtermijn voor het beëindigen van de huur na twee termijnen van vijf jaar kan variëren. Het is raadzaam om de huurovereenkomst te raadplegen om de specifieke opzegtermijn te achterhalen. Als er geen specifieke bepalingen zijn opgenomen, geldt meestal een opzegtermijn van één jaar. De opzegging van de huur moet altijd schriftelijk gebeuren.

Wat kost het?

Met je advocaat maak je een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kan je denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Conclusie

Al met al vereist het beëindigen van de huur van een bedrijfsruimte zorgvuldige planning, communicatie en naleving van de relevante regels en afspraken. Door de juiste stappen te volgen en indien nodig juridisch advies in te winnen, kunnen huurders en verhuurders een soepele overgang realiseren en mogelijke geschillen vermijden.

Veelgestelde vragen

01
Moet je de bedrijfsruimte in dezelfde staat achterlaten als bij aanvang van de huur?

Over het algemeen moet je als huurder de bedrijfsruimte in de oorspronkelijke staat achterlaten, met uitzondering van normale slijtage en veroudering. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor het herstellen van eventuele schade die tijdens de huurperiode is ontstaan, maar geen schade die te wijten is aan normaal gebruik.

02
Wat gebeurt er met je borg als je de huur van je bedrijfsruimte beëindigt?

Na het beëindigen van de huur van je bedrijfsruimte heb je recht op teruggave van de borg, minus eventuele openstaande betalingen of schade die verband houdt met de huurovereenkomst. De verhuurder moet de borg binnen een redelijke termijn na de huurbeëindiging terugbetalen.

03
Moet je een reden opgeven bij het opzeggen van de huur van je bedrijfsruimte?

In de meeste gevallen ben je als huurder niet verplicht om een specifieke reden op te geven bij het opzeggen van de huur van je bedrijfsruimte. Je moet echter wel de opzegtermijn respecteren en dit schriftelijk aan de verhuurder mededelen. De verhuurder moet wel een specifieke reden opgeven.

04
Kan je de huur van je bedrijfsruimte op elk moment opzeggen?

Nee, je kunt de huur van een bedrijfsruimte niet altijd op elk moment opzeggen. Je moet de opzegtermijn respecteren en eventuele specifieke voorwaarden in de huurovereenkomst naleven. In sommige gevallen kan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds worden opgezegd, tenzij er sprake is van wettelijke uitzonderingen.

05
Wat is de opzegtermijn bij het beëindigen van de huur van een bedrijfsruimte?

De opzegtermijn kan variëren en is afhankelijk van de duur van de huurovereenkomst en de afspraken in de huurovereenkomst. Over het algemeen geldt een opzegtermijn van minimaal één tot drie maanden.