Jij hebt een huurder gevonden voor jouw bedrijfsruimte. In de advertentie had je al een aantal voorwaarden genoemd, zoals de huurprijs, huurtermijn en startdatum. Maar je wilt nog andere afspraken met de huurder maken. Je stelt daarom een huurovereenkomst op om alle gemaakte afspraken duidelijk vast te leggen. Aangezien dit de eerste keer is dat je een bedrijfsruimte verhuurt, wil je graag weten wat er precies in een huurovereenkomst hoort te staan en waar je op moet letten. Het is belangrijk om in de huurovereenkomst heldere afspraken te maken over mogelijke probleemsituaties. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste punten waar je rekening mee moet houden. Het is verstandig om vóór het ondertekenen van de huurovereenkomst een advocaat te raadplegen voor een beoordeling.

Hoe werkt het?

1. De huurovereenkomst voor bedrijfsruimtes

Als verhuurder van een bedrijfsruimte is het belangrijk om een huurovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst worden alle afspraken tussen jou en de huurder vastgelegd. Het is essentieel om de juiste informatie en bepalingen op te nemen om juridische problemen te voorkomen.

2. Wat staat er in de huurovereenkomst?

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimtes bevat verschillende elementen, zoals de identificatie van de partijen, de huurprijs, de duur van de huurtermijn, de betalingsvoorwaarden, eventuele indexering van de huurprijs, verplichtingen van beide partijen, bepalingen met betrekking tot onderhoud en reparaties, en clausules met betrekking tot mogelijke geschillen of beëindiging van de huurovereenkomst.

3. Huurovereenkomst bedrijfsruimte voor een korte termijn

Als je de bedrijfsruimte voor een korte termijn wilt verhuren, bijvoorbeeld voor een pop-upwinkel of tijdelijke expositie, moet je specifieke bepalingen opnemen in de huurovereenkomst. Dit kan onder meer betrekking hebben op de duur van de huurtermijn, de opzegmogelijkheden en eventuele beperkingen of verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de ruimte.

4. Huurovereenkomst voor een normale termijn

Bij een huurovereenkomst voor een normale termijn, waarbij de bedrijfsruimte langdurig wordt verhuurd, moet je ook aanvullende bepalingen opnemen. Dit kunnen onder andere clausules zijn met betrekking tot verlenging van de huurtermijn, onderhoudsverplichtingen, mogelijke renovaties of verbouwingen, en afspraken over het herstel van eventuele schade bij het beëindigen van de huurovereenkomst.

Wat kost het?

Kosten advocaat

Met je advocaat maak je een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kan je denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Veelgestelde vragen

01
Kan je de huur van je bedrijfsruimte op elk moment opzeggen?

Nee, je kunt de huur van een bedrijfsruimte niet altijd op elk moment opzeggen. Je moet de opzegtermijn respecteren en eventuele specifieke voorwaarden in de huurovereenkomst naleven. In sommige gevallen kan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds worden opgezegd, tenzij er sprake is van wettelijke uitzonderingen.

02
Moet je een reden opgeven bij het opzeggen van de huur van je bedrijfsruimte?

In de meeste gevallen ben je als huurder niet verplicht om een specifieke reden op te geven bij het opzeggen van de huur van je bedrijfsruimte. Je moet echter wel de opzegtermijn respecteren en dit schriftelijk aan de verhuurder mededelen. De verhuurder moet wel een specifieke reden opgeven.

03
Wat gebeurt er met je borg als je de huur van je bedrijfsruimte beëindigt?

Na het beëindigen van de huur van je bedrijfsruimte heb je recht op teruggave van de borg, minus eventuele openstaande betalingen of schade die verband houdt met de huurovereenkomst. De verhuurder moet de borg binnen een redelijke termijn na de huurbeëindiging terugbetalen.

04
Wat is de opzegtermijn bij het beëindigen van de huur van een bedrijfsruimte?

De opzegtermijn kan variëren en is afhankelijk van de duur van de huurovereenkomst en de afspraken in de huurovereenkomst. Over het algemeen geldt een opzegtermijn van minimaal één tot drie maanden.

05
Hoe lang moet ik wachten voordat ik actie onderneem bij een betalingsachterstand van mijn huurder?

In Nederland moet je als verhuurder een redelijke termijn geven voordat je actie onderneemt bij een betalingsachterstand van je huurder. Er is geen vaste termijn die op alle situaties van toepassing is, omdat het afhangt van de omstandigheden en de specifieke afspraken in de huurovereenkomst. Over het algemeen wordt een termijn van veertien dagen als redelijk beschouwd om de huurder de gelegenheid te geven de achterstallige huur te betalen.