Computerrecht

Computerrecht is geen apart rechtsgebied, maar een combinatie van verschillende rechtsgebieden die te maken hebben met ICT.

Logistiek, communicatie, verkoop, administratie: vrijwel alles is internetgerelateerd. Kwesties rond online marketing, domeinnamen en automatiseringsrecht zijn vaak complex, temeer daar ze veelal betrekking hebben op zowel nationale als internationale wetgeving.

De ontwikkeling van het internet is met zo’n enorme vaart gegaan dat de wetgeving er enigszins achteraan loopt. Er zijn wel wetten die te maken hebben met ICT, maar er is (nog) geen apart onderdeel van het Burgerlijk Wetboek aan computerrecht gewijd. Zo zijn in de Telecommunicatiewet de rechten en plichten van de telecommunicatiesector ten opzichte van de teleconsument vastgelegd en regelt de Auteurswet in welk geval er sprake is van exclusief recht op het intellectueel eigendom (bijvoorbeeld bij websites, apps en games). Andere aan computerrecht gerelateerde wetgeving: Octrooiwetgeving, Softwarerichtlijnen, Intellectuele eigendomsrechten en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Juridische hulp bij jouw probleem

Bel ons voor een gratis intakegesprek

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat!
Bel direct: 085 109 4101
Bel ons voor een vrijblijvend consult over jouw letselschade