Om de consument een goede keus te laten maken, heeft een ondernemer informatieplicht. Zo dient de consument informatie te krijgen over de belangrijkste kenmerken van een product of dienst, over de totale prijs en de manier van betalen, levering of uitvoering. Ook moet duidelijk zijn wat de ondernemer doet als bijvoorbeeld het product niet goed blijkt te zijn of als de dienst in de ogen van de consument onvoldoende uitgevoerd is. En, op welke wijze kan de overeenkomst ontbonden worden of onder welke voorwaarden mag de leverancier gedurende de looptijd van de overeenkomst een prijsverhoging doorvoeren?

Voordat de consument gebonden is aan een overeenkomst moet hem de informatie op een duidelijke manier verstrekt zijn. Of het nu gaat om een consumentenkoop in een winkel, op straat, via telefoon of via internet.

De regelgeving voor het consumentenrecht is te vinden in diverse wetten. Voorbeelden zijn de Wet Koop op Afstand (bij aankoop via Internet), de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet Van Dam (verlenging van contract, abonnement of lidmaatschap).

Met ingang van 13 juni 2014 gelden er nieuwe consumentenregels die in Europa zoveel mogelijk hetzelfde zijn. Door de Europese Richtlijn is de consument ook in geval van aankoop over de grens extra beschermd. In Nederland is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toezichthouder op consumentenzaken.