Wanneer iemand overlijdt, moeten de financiële zaken worden afgehandeld. De persoon die dit gaat regelen wordt de vereffenaar genoemd. 

Taken van de vereffenaar

  1. Inventariseren van bezittingen: een lijst maken van alles wat de overledene bezat, zoals huizen, bankrekeningen, aandelen, polissen, spullen en meer.
  2. Schuldenoverzicht: overzicht maken van de schulden van de overledene, zoals leningen, hypotheekschulden, creditcardschulden en onbetaalde rekeningen.
  3. Beheer van geldzaken: De vereffenaar moet ervoor zorgen dat de financiën van de nalatenschap goed worden beheerd, inclusief het openen van een speciale rekening om inkomsten en uitgaven bij te houden.
  4. Schulden betalen: de schulden en rekeningen van de overledene moeten worden betaald uit het geld en eigendommen van de overledene.
  5. Eigendommen verdelen: nadat de schulden zijn betaald, moeten de overgebleven eigendommen worden verdeeld onder de erfgenamen.
  6. Juridische regels volgen: De vereffenaar moet ervoor zorgen dat de wettelijke regels worden gevolgd, zoals het melden van de nalatenschap bij de juiste instanties en het indienen van de nodige documenten.
  7. Communiceren met de erfgenamen: De vereffenaar houdt de erfgenamen op de hoogte van de voortgang en belangrijke beslissingen.
  8. Belastingen regelen: De vereiste belastingaangiften indienen voor de nalatenschap, inclusief successierechten en eventuele inkomstenbelasting.
  9. Nalatenschap afsluiten: Wanneer alle taken zijn voltooid, moeten er een eindverslag worden opgesteld en de financiën worden verantwoord aan de erfgenamen voordat de nalatenschap definitief wordt afgesloten.

Familielid als vereffenaar

Vaak wordt een familielid, zoals een partner, kind, broer of zus, gekozen als vereffenaar. Dit is begrijpelijk omdat ze meestal goed op de hoogte zijn van de wensen van de overledene en de familieaangelegenheden. Toch is het belangrijk om te overwegen of ze de nodige kennis en vaardigheden hebben om deze rol effectief te vervullen. Als dat niet het geval is, kan het verstandig zijn om een professioneel adviseur, zoals een advocaat of financieel adviseur, in te schakelen.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel