Je kunt een erfenis verwerpen door het formulier “Verklaring nalatenschap (meerderjarigen)” in te vullen. Dit formulier stuur je naar de rechtbank in de regio waar de overledene woonde. 

Een erfenis verwerpen voor kinderen

Wanneer je kinderen hebt en je hebt de erfenis verworpen, dan worden je kinderen automatisch erfgenaam in jouw plaats. Als je kinderen dit niet willen, moeten zij ook de erfenis verwerpen. Houd er rekening mee dat kinderen jonger dan 18 jaar niet zelf een erfenis kunnen verwerpen. Als je ouderlijk gezag hebt, kun je namens hen optreden. Dit vereist toestemming van de kantonrechter. Je kunt deze toestemming aanvragen door het volgende formulier in te zenden: “Verzoek machtiging verwerping“. Stuur het formulier naar de rechtbank in de regio waar jouw kind woont. Er zijn geen kosten verbonden aan deze stap.

Toestemming van de kantonrechter

Na het indienen van het formulier bij de kantonrechter, ontvang je binnen enkele weken een beslissing. Als de kantonrechter toestemming verleent, kun je doorgaan met de verwerping van de erfenis voor jouw minderjarige kind. Gebruik daarvoor het formulier “Verklaring nalatenschap (minderjarige/bewind/curatele/Wsnp)” en stuur dit naar de rechtbank in de regio waar de overledene woonde. 

Kosten voor het verwerpen van de erfenis

Het verwerpen van een erfenis, zowel voor jezelf als voor je kinderen, brengt kosten met zich mee die door de rechtbank in rekening worden gebracht. Als je een advocaat of inschakelt om je te helpen bij dit proces, kunnen er extra kosten zijn. 

Termijn voor de verwerping

De wet schrijft niet voor hoe snel je een erfenis moet verwerpen. Je hebt in ieder geval drie maanden de tijd om over je keuze na te denken vanaf het moment van overlijden. Na deze periode kan een “belanghebbende,” zoals een schuldeiser of een andere erfgenaam, de kantonrechter vragen om een termijn vast te stellen voor het maken van je keuze. Als je de erfenis niet binnen de gestelde termijn verwerpt, word je automatisch geacht deze zuiver aanvaard te hebben.

Belang van de akte van nalatenschap

Zodra je de benodigde formulieren hebt ingediend, ontvang je binnen enkele weken bericht van de rechtbank dat je de erfenis hebt verworpen. Dit document wordt een “akte van nalatenschap” genoemd. De rechtbank registreert de verwerping in het boedelregister, waardoor belanghebbenden, zoals schuldeisers, kunnen zien dat je de erfenis hebt verworpen. Hierdoor kunnen zij niet bij jou aankloppen voor de schulden van de overledene.

 

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel