In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring kun jij aantonen dat jij recht hebt op de erfenis van de overledene. 

Wie maakt een verklaring van erfrecht?

Een notaris maakt op jouw verzoek een verklaring van erfrecht op. Jij kunt een verzoek indienen als je de verklaring nodig hebt voor het afwikkelen van de erfenis.

Voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, doet hij een aantal onderzoeken. Hij kijkt onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier brengt de notaris alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de overledene in kaart.

Als er veel erfgenamen zijn of als de erfgenamen moeilijk te vinden zijn, kan het enkele weken of maanden duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven.

Bestaat jouw erfenis uit een huis, stuk grond of boot? Dan is het verstandig om een verklaring van erfrecht door de notaris in te laten schrijven bij het Kadaster. In het Kadaster staat namelijk de overledene als eigenaar van het goed vermeld. Na inschrijving van de verklaring van erfrecht, sta jij als eigenaar geregistreerd in het Kadaster. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld de WOZ-aanslag, het energielabel en de levensverzekering.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel