In Nederland zijn er steeds meer gezinnen waar stiefkinderen deel van uitmaken. Hoe zit het met stiefkinderen en de erfenis? Kunnen stiefkinderen aanspraak maken op de erfenis van hun stiefmoeder- of vader?

Geen testament

In Nederland hebben stiefkinderen geen automatisch erfrecht op de nalatenschap van een stiefouder. De Nederlandse erfrecht wetgeving kent de term “stiefkinderen” niet en beschouwt alleen biologische kinderen als directe erfgenamen van hun ouder.

Dit betekent dat stiefkinderen in Nederland geen aanspraak kunnen maken op de erfenis van hun stiefouder, tenzij de stiefouder hen expliciet opneemt in een testament. 

Wel een testament

De stiefmoeder- of vader kan ervoor kiezen om in het testament zowel de eigen kinderen als de stiefkinderen op te nemen. Hierdoor kun je ervoor zorgen dat iedereen na jouw overlijden dezelfde erfrechten heeft. Dit kan in sommige gevallen conflicten voorkomen.

Veelgestelde vragen

01
Wat is een testament?

Testament: Een testament is een wettelijk document waarin iemand zijn of haar wensen met betrekking tot de verdeling van bezittingen en nalatenschap na overlijden vastlegt.