Het ontvangen van een erfenis kan ingewikkeld zijn, zowel emotioneel als juridisch. Als je een erfenis krijgt, heb je drie opties: de erfenis zuiver aanvaarden of de erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Beneficiaire aanvaarding erfenis

Bij beneficiaire aanvaarding neem je de erfenis aan onder voorwaarde dat er meer bezittingen dan schulden zijn. Je accepteert de erfenis alleen als er dus een positief saldo is. Dit beschermt je tegen financiële risico’s.

Waarom beneficiair aanvaarden?

Er zijn goede redenen om een erfenis beneficiair te aanvaarden, bijvoorbeeld als je niet zeker weet of de overledene schulden heeft en hoeveel.

Gevolgen van beneficiaire aanvaarding

Gevolgen

Beneficiair aanvaarden heeft belangrijke gevolgen:

  • Bescherming tegen schulden: Als de schulden van de overledene groter zijn dan de erfenis, hoef je het tekort niet te betalen. Schuldeisers moeten zich richten op de erfenis zelf en kunnen niet bij jouw eigen bezittingen.
  • Afwikkeling van de erfenis: Bij beneficiaire aanvaarding ben je betrokken bij de afhandeling van de erfenis. Dit omvat het vaststellen van bezittingen en schulden, het afbetalen van schulden en het verdelen van de erfenis.
  • Tijdsduur: Het proces van een beneficiair aanvaarde erfenis kan langer duren dan bij zuivere aanvaarding, vooral als er veel schulden zijn of als er onenigheid is tussen erfgenamen.

Juridisch advies belangrijk

Het kiezen voor beneficiaire aanvaarding of verwerping van een erfenis is een serieuze beslissing met juridische en financiële gevolgen. Het is slim om je financiële situatie goed te bekijken, juridisch advies in te winnen bij een erfrecht advocaat, en rekening te houden met de emotionele impact voordat je een definitieve keuze maakt. 

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel