Jij vraagt je af of je een testament ongeldig kunt laten verklaren. Dat kan soms, maar het is niet gemakkelijk.

Testament vernietigen op grond van wilsonbekwaamheid

In een testament kun je opschrijven wie jouw erfgenamen moeten zijn. Meestal mag je zelf beslissen wie dat zijn. Maar soms ontstaan er problemen als bijvoorbeeld je echtgenoot of kinderen niet in het testament worden genoemd. Dan willen mensen soms het testament ‘ongeldig laten verklaren’. Ze zeggen dan dat de persoon die het testament maakte, zoals door ziekte, bijvoorbeeld dementie, niet meer in staat was om dat te doen.

Er was een zaak bij de Rechtbank Midden-Nederland waar een rijke persoon goede doelen als erfgenamen had genoemd, in plaats van zijn vrouw. Zijn vrouw zei dat het testament ongeldig was omdat hij wilsonbekwaam was toen hij het maakte. Maar de rechter heeft haar argument afgewezen, omdat een psychiater verklaarde dat hij op dat moment wel in staat was om een testament te maken.

Rol van de notaris bij beroep op nietigheid testament

De notaris speelt een belangrijke rol bij het opstellen van een testament. De notaris volgt een protocol en controleert of iemand in staat is om zijn wil te bepalen. Als er twijfel is, vraagt de notaris advies aan een specialist, zoals een dokter of psycholoog. De rechter kijkt dus naar de rol van de notaris bij het maken van het testament en gaat ervan uit dat de notaris de juiste controles heeft uitgevoerd.

Als je toch denkt dat er een goede reden is om naar de rechter te stappen, moet je goed kunnen onderbouwen waarom het testament nietig moet worden verklaard. Je moet bewijzen dat de persoon die het testament maakte, wilsonbekwaam was op dat moment. Dit kan betekenen dat je medische dossiers van die persoon moet laten zien. Artsen hebben normaal gesproken beroepsgeheim, maar in sommige gevallen kan de rechter toestemming geven om die dossiers te bekijken.

Samengevat, het is niet gemakkelijk om een testament ongeldig te laten verklaren. De notaris heeft meestal al gecontroleerd of de persoon bekwaam was toen hij of zij het testament maakte. Als je nog steeds denkt dat het zinvol is om het testament aan te vechten, kan het van veel factoren afhangen. Dus het is mogelijk om de geldigheid van een testament in de rechtszaal aan te vechten, maar het is niet eenvoudig.

 

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel