Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis, die gepaard gaat met verdriet en rouw. Vaak moeten daarnaast ook praktische zaken worden geregeld, zoals de verdeling van de erfenis. Niemand zit te wachten op een lange gerechtelijke procedure. Zeker niet na het overlijden van een dierbare als het over de verdeling van de erfenis gaat. Gelukkig wordt het merendeel van de gevallen in goed overleg tussen de erfgenamen afgehandeld. Toch kan het voorkomen dat de verdeling vastloopt, doordat er geschilpunten ontstaan. Dan kan je uiteraard naar de rechter. Deze procedure kan erg lang duren, vaak meer dan 1 jaar. Maar denk je er uiteindelijk wel uit te komen met professionele hulp? Dan kan mediation uitkomst bieden. Een mediator is een neutrale conflictbemiddelaar die partijen helpt om samen een oplossing te vinden voor het geschil.

Hoe werkt mediation?

1. Voordelen van mediation

Als alle erfgenamen hiermee instemmen, is mediation een goede optie om de meningsverschillen op te lossen. Het grote voordeel is dat het veel sneller gaat dan een gerechtelijke procedure. Bovendien is mediation vertrouwelijk. Daarbij kan een mediator een oplossing aandragen waaraan u zelf nog niet had gedacht. En als er een oplossing wordt gevonden, gaan alle partijen in goed overleg uit elkaar.

Daarnaast biedt mediation een veilige omgeving waarin de betrokkenen hun emoties en zorgen kunnen uiten, zonder dat dit escaleert tot een langdurig conflict. Zo wordt geprobeerd om begrip te krijgen voor elkaars standpunten.

Bovendien is mediation kostenbesparend. Het mediationtraject vermijdt een lange gerechtelijke procedure en hoge advocaatkosten. Door de begeleiding van de onpartijdige mediator kunnen de betrokken partijen in een relatief korte periode tot een oplossing komen.

2. Vind de juiste mediator

Je kunt zelf een mediator zoeken waarvan je denkt dat die de meest geschikte is. Loopt er al een procedure bij de rechter? Ook dan kan je mediation voorstellen om geschilpunten op te lossen. Alle erfgenamen moeten het eens zijn met de mediator die je aandraagt.

3. Hoe komt een oplossing tot stand?

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij een neutrale derde partij, de mediator, betrokken is. De mediator helpt de betrokken partijen om met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar te luisteren en gezamenlijk tot een oplossing te komen. Het doel van mediation is om conflicten op een constructieve manier op te lossen, waarbij de belangen en behoeften van alle betrokkenen worden erkend. Mediation is op vrijwillige basis en er wordt vertrouwelijk omgegaan met alles wat gezegd wordt tijdens de sessies. Dit wordt aan het begin van de mediation afgesproken in een mediationovereenkomst. Zo weten alle erfgenamen precies wat de spelregels zijn.

4. De vaststellingsovereenkomst

Wordt er een oplossing bereikt? Dan komt er een vaststellingsovereenkomst waaraan alle erfgenamen zich moeten houden. De mediator helpt bij het vastleggen van alle afspraken. Zo weet je zeker dat alles goed wordt opgeschreven.

5. Welke mediator kan je helpen?

Het beste is om een mediator in te schakelen met verstand van erfrecht. Wij adviseren om een mediator te kiezen die is aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland. Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators.

Wat kost een mediator?

Kosten mediator

Je maakt met de mediator een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Benieuwd naar de kosten?

Neem contact met ons om meer te weten te komen over de kosten.

Veelgestelde vragen

01
Wat gebeurt er als de mediation niet succesvol is in het bereiken van een overeenkomst over de erfenisverdeling?

Als het mediationtraject mislukt is kan ervoor gekozen worden om een gerechtelijke procedure te starten. Dit betekent dat een rechter over de verdeling van de erfenis zal beslissen.

02
Wat is de rol van de mediator bij een erfenis mediation?

De mediator speelt een cruciale rol bij een erfenis mediation. Als neutrale en onpartijdige derde begeleidt de mediator het proces van communicatie en onderhandeling tussen de betrokken partijen. De mediator heeft als doel om de partijen te helpen een gezamenlijke oplossing te vinden voor de kwesties met betrekking tot de erfenisverdeling.

03
Hoe lang duurt een mediationproces bij een erfenisverdeling?

De duur van een mediationproces bij een erfenisverdeling kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Het hangt af van de complexiteit van de erfenis, de mate van conflicten en de bereidheid van de betrokken partijen om samen te werken. In sommige gevallen kan een erfenis mediation enkele weken duren, terwijl in andere gevallen het proces enkele maanden kan beslaan.

04
Wanneer is mediation bij een erfenisverdeling geschikt?

Mediation is geschikt voor erfgenamen die openstaan voor communicatie, begrip en het vinden van gezamenlijke oplossingen. Het is vooral nuttig wanneer er sprake is van emotionele conflicten, miscommunicatie of complexe familierelaties. Het proces biedt erfgenamen de mogelijkheid om controle te hebben over de verdeling van de erfenis en kan leiden tot gezamenlijke oplossingen.

 

05
Kan je in mediation gaan als de andere erfgenamen daar niet voor open staan?

Nee, mediation is een vrijwillig proces. Alle erfgenamen moeten bereid zijn om deel te nemen en open te staan voor een gesprek. Het traject is gebaseerd op vrijwillige deelname en een actieve houding.