Na het overlijden van een dierbare komt er veel op je af. Er is veel verdriet en tegelijkertijd zijn er veel dingen die je moet regelen. Abonnementen en lidmaatschappen opzeggen, papierwerk invullen, spullen uitzoeken en de erfenis verdelen. Helaas komt het voor dat er ruzie ontstaat over de verdeling van de erfenis. Conflicten kunnen ontstaan door uiteenlopende redenen, zoals verschillende verwachtingen of verstoorde relaties. In het uiterste geval moet je dan naar de rechter stappen om de erfenis te verdelen.

Hoe werkt het verdelen van de erfenis bij onenigheid?

1. De erfgenamen bepalen samen hoe de erfenis wordt verdeeld

De erfgenamen bepalen samen hoe de erfenis wordt verdeeld: zij moeten hierover een gezamenlijke beslissing nemen. Het gaat hier niet om de meerderheid die het eens is met de verdeling. Alle erfgenamen moeten het eens zijn over de verdeling van de erfenis. Zijn niet alle erfgenamen het eens, dan kan de erfenis niet verdeeld worden.

2. Afhandelen van de erfenis

Het afhandelen van de erfenis wordt meestal gedaan door één erfgenaam. Als er een testament is, dan kan er in het testament iemand benoemd zijn die de erfenis afhandelt. Deze persoon wordt de testamentair-executeur genoemd en kan een erfgenaam of een extern persoon zijn. Als er geen testament is, dan wordt er meestal één erfgenaam benoemd door de erfgenamen. Deze erfgenaam is gemachtigd om de erfenis af te handelen.

3. Wat voor problemen kunnen ontstaan bij het verdelen van de erfenis?

Het komt voor dat als de erfgenamen de woning van de overledene gaan opruimen er een aantal waardevolle spullen is verdwenen. Het gaat bijvoorbeeld om spullen die altijd aanwezig waren in het huis, zoals sieraden of kunstobjecten. Erfgenamen kunnen elkaar dan gaan beschuldigen van het meenemen van deze spullen, waarna er ruzie ontstaat over de verdeling van de rest van de erfenis.

Als er een woning behoort tot de erfenis, dan zijn er meerdere problemen die kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld over de verkoopprijs van de woning of wie van de erfgenamen in de woning gaat wonen.

Andere situaties die tot problemen kunnen leiden, zijn die waarin de partners van de erfgenamen zich regelmatig bemoeien met het verdelen van de erfenis of als de overledene onder bewind heeft gestaan tot het moment van zijn overlijden.

4. Oplossen van problemen bij het verdelen van de erfenis

Als er onenigheid is over de verdeling van de erfenis, dan kan een mediator helpen. De mediator praat met de erfgenamen en zoekt naar een oplossing waarin alle erfgenamen zich kunnen vinden. Als mediation het probleem niet verhelpt, dan kunt u naar een erfrechtadvocaat stappen.

5. Naar de rechter

Het verdelen van een erfenis kan soms leiden tot hevige onenigheid tussen erfgenamen. Wanneer alle andere mogelijkheden zijn uitgeput en er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen om het geschil op te lossen.

Welke kosten zijn er aan verbonden?

Kosten advocaat

Je maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kan je denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente. Gemiddeld kosten uittreksels 10 – 15 euro per stuk. De kosten verschillen per gemeente.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld uit het handelsregister of andere openbare registers.

Benieuwd naar de kosten?

Neem contact met ons om meer te weten te komen over de kosten.

Veelgestelde vragen

01
Welke rol speelt het erfrecht bij het oplossen van onenigheid over de erfenis?

Het erfrecht bepaalt wie recht heeft op welk deel van de nalatenschap. Als er een testament is, worden de erfrechtelijke regels mogelijk aangevuld of gewijzigd volgens de wensen van de overledene. Deze regels kunnen duidelijkheid bieden en een basis vormen voor het verdelen van de erfenis.

02
Wat zijn de mogelijke gevolgen van een juridische procedure bij onenigheid over de erfenis?

Een juridische procedure kan leiden tot aanzienlijke kosten, waaronder gerechtskosten en advocaatkosten. Daarnaast kan het lang duren voordat een zaak wordt opgelost, afhankelijk van de complexiteit en de beschikbaarheid van de rechtbank. Bovendien kan het leiden tot verdere verstoring van familierelaties en emotionele belasting voor alle betrokkenen.

03
Welke rol speelt de executeur bij onenigheid over de erfenis?

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap en het verdelen van de bezittingen onder de erfgenamen. Bij onenigheid kan de executeur een neutrale positie innemen en proberen om de verschillende partijen tot een oplossing te brengen. Zijn of haar rol kan hierbij bemiddelend of adviserend zijn.

04
Wat kan je doen als er onenigheid ontstaat tussen de erfgenamen?

Als er onenigheid tussen de erfgenamen ontstaat, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Probeer naar elkaar te luisteren en begrip te tonen. Als jullie er gezamenlijk niet uitkomen kan je overwegen om een mediator in te schakelen.

05
Hoe kan je onenigheid over een erfenis voorkomen?

Om onenigheid te voorkomen, is het belangrijk om open en transparante communicatie te bevorderen. Het opstellen van een duidelijk testament en het maken van gedetailleerde afspraken kan ook helpen. Daarnaast kan een mediator helpen bij het oplossen van mogelijke geschillen.