Huurrecht

Het huurrecht gaat over het recht dat te maken heeft met huur en verhuur.

Vaak wordt bij huurrecht gedacht aan verhuur van huizen of kamers, maar het is ook van toepassing bij het (ver)huren van bijvoorbeeld een kano of een auto.

De meeste rechten en plichten van de huurder en verhuurder zijn vastgelegd in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze plichten worden het regelend recht genoemd: partijen mogen er van afwijken, en als dat niet gebeurt zijn de regels van de wet van kracht.

Daarnaast zijn er enkele andere wetten en bepalingen die over specifieke onderdelen van het huurrecht gaan, zoals het Besluit servicekosten of het Besluit huurprijzen woonruimte.

Huurrecht maakt onderdeel uit van het burgerlijk recht.

Juridische hulp bij jouw probleem

Bel ons voor een gratis intakegesprek

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat!
Bel direct: 085 109 4101
Bel ons voor een vrijblijvend consult over jouw letselschade