Je hebt een webwinkel waar je zelfgemaakte sieraden en tassen verkoopt. Op de website laat u de producten zien, en je vermeldt waarvan ze gemaakt zijn. Ook staan de prijzen erbij, en hoe en wanneer de klant het product krijgt. De klant heeft interesse in een van de producten en drukt op ‘Bestel nu’. Op dat moment ontstaat er tussen jou en de klant een elektronische overeenkomst. ‘Elektronisch’ omdat het online gebeurt, ‘overeenkomst’ omdat je beiden een verplichting aangaat. Je levert het product dat de klant heeft uitgezocht; de klant betaalt hiervoor. Wij leggen uit hoe je elektronische contracten afsluit.

Hoe werkt het afsluiten van een elektronisch contract?

1. Wat is een overeenkomst?

2. Schriftelijke overeenkomst per e-mail

3. Ontbinden van de overeenkomst

4. E-mail als bewijs

5. Vervalste e-mails

Wat kost juridische hulp bij elektronisch contracten?

Kosten advocaat

Met jouw advocaat maak je een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kan je denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Veelgestelde vragen

01
Zijn elektronische contracten juridisch bindend?

Ja, elektronische contracten kunnen juridisch bindend zijn, net als traditionele schriftelijke contracten. Om geldig te zijn, moeten elektronische contracten echter voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten, zoals de aanvaarding van de voorwaarden, de intentie om juridisch gebonden te zijn en het voldoen aan eventuele specifieke wettelijke vereisten voor elektronische handtekeningen. Het is belangrijk om de geldende wetgeving en regelgeving in jouw rechtsgebied te raadplegen om te begrijpen welke vereisten van toepassing zijn.

02
Wat zijn de belangrijkste overwegingen bij het afsluiten van elektronische contracten?

Bij het afsluiten van elektronische contracten zijn er enkele belangrijke overwegingen. Het is essentieel om duidelijke en nauwkeurige contractvoorwaarden op te stellen, inclusief alle relevante details en bepalingen. Zorg ervoor dat alle partijen de voorwaarden begrijpen en akkoord gaan voordat ze het contract ondertekenen. Het is ook belangrijk om te controleren of de gebruikte elektronische handtekening- en contractbeheersystemen voldoen aan de wettelijke vereisten en normen in jouw rechtsgebied.

03
Welke risico’s zijn er verbonden aan elektronische contracten?

Hoewel elektronische contracten veel voordelen bieden, zijn er ook enkele risico’s verbonden aan hun gebruik. Enkele veelvoorkomende risico’s zijn onbedoelde wijzigingen in het contract, ongeldige of niet-naleving van elektronische handtekeningvereisten, onbevoegde toegang tot elektronische contracten en bewijsproblemen bij geschillen. Het is belangrijk om zorgvuldig te zijn bij het opstellen en beheren van elektronische contracten, en om te zorgen voor de nodige beveiligingsmaatregelen en naleving van de geldende wetgeving.

04
Wat is een elektronische handtekening en is deze rechtsgeldig?

Een elektronische handtekening is een digitaal of elektronisch middel waarmee een persoon instemming of goedkeuring verleent aan de inhoud van een document. Elektronische handtekeningen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals een gescande afbeelding van een handgeschreven handtekening, een digitaal ondertekend document of een ander technisch middel zoals een biometrische handtekening. De rechtsgeldigheid van een elektronische handtekening varieert per rechtsgebied. In veel landen worden elektronische handtekeningen erkend en zijn ze juridisch bindend, op voorwaarde dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten.