Je bent een aantal jaar geleden een blog begonnen. Toen je startte was het echt een hobby, inmiddels heb je heel veel bezoekers per dag op jouw site. Onlangs vertelde een van de bezoekers jou dat jouw foto’s op een andere website worden gebruikt. Je wilt voorkomen dat de foto’s verder verspreid en gebruikt worden. Nu ben je op zoek naar informatie over jouw rechten: heb je auteursrecht op de foto’s en welke stappen kan je zetten om ervoor te zorgen dat jouw foto’s niet meer worden gebruikt door anderen? Neem voor advies op maat contact op met een advocaat: hij adviseert jou over de stappen die jij het beste kunt zetten.

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is een juridisch concept dat de exclusieve rechten toekent aan de maker van een origineel creatief werk, zoals een boek, film, muziek, kunstwerk, software of een ander literair, artistiek of intellectueel werk. Het auteursrecht beschermt de expressie van ideeën in een tastbare vorm, niet de ideeën zelf.

Het auteursrecht geeft de auteurs of makers van werken een aantal exclusieve rechten, waaronder:

Reproductierecht: Het recht om kopieën van het werk te maken.

Distributierecht: Het recht om exemplaren van het werk te verspreiden aan het publiek.

Vertoningsrecht: Het recht om het werk publiekelijk te tonen of uit te voeren.

Afgeleide werken: Het recht om nieuwe werken te creëren die zijn gebaseerd op het oorspronkelijke werk, zoals bewerkingen, vertalingen of filmadaptaties.

Publieke uitvoering: Het recht om het werk in het openbaar ten gehore te brengen, zoals bij concerten of theatervoorstellingen.

Vermogensrechtelijke bescherming: Het recht om het werk commercieel te exploiteren en er financieel voordeel uit te halen.

Het auteursrecht ontstaat automatisch zodra een creatief werk in een tastbare vorm wordt vastgelegd, zoals op papier, opgenomen in een geluidsdrager of opgeslagen in digitale formaten. Het is echter vaak verstandig om het auteursrecht te registreren om extra bescherming en bewijskracht te verkrijgen in geval van geschillen.

De duur van het auteursrecht varieert per land, maar over het algemeen blijft het gedurende het leven van de auteur plus een bepaalde termijn geldig, meestal tot 70 jaar na de dood van de auteur. Na afloop van deze termijn komt het werk in het publieke domein en kan het vrij worden gebruikt door het grote publiek zonder toestemming van de auteur.

Het auteursrecht is bedoeld om makers te stimuleren om creatieve werken te produceren en hen de controle te geven over het gebruik en de verspreiding van hun werk. Het biedt ook een basis voor het beschermen van intellectuele eigendomsrechten en het voorkomen van ongeoorloofd gebruik, kopiëren of plagiaat.

Inbreuk op het auteursrecht

Als je vermoedt dat er inbreuk wordt gemaakt op je auteursrecht, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om dit aan te pakken. Hier zijn enkele mogelijke acties die je kunt ondernemen:

Neem contact op met de inbreukmaker: Als je bewijs hebt dat er inbreuk wordt gemaakt op je auteursrecht, kun je eerst proberen contact op te nemen met de vermeende inbreukmaker. Wijs hen op de inbreuk en verzoek hen om het inbreukmakende materiaal te verwijderen of een licentie te verkrijgen voor het gebruik van jouw werk. Dit kan worden gedaan via een vriendelijk verzoek per e-mail of per post.

Stuur een formele cease-and-desist brief: Als de inbreukmaker niet reageert op je verzoek of weigert te stoppen met de inbreuk, kun je overwegen een formele cease-and-desist brief te sturen. Dit is een juridisch document waarin je de inbreuk aankaart, de gevolgen van verdere inbreuk benadrukt en eist dat de inbreuk onmiddellijk wordt gestaakt. Het is raadzaam om deze brief op te stellen met behulp van een gespecialiseerde advocaat om ervoor te zorgen dat het juridisch geldig is.

Takedown-verzoek: Als de inbreuk plaatsvindt op online platforms, zoals websites, sociale media of andere online diensten, kun je een takedown-verzoek indienen. Veel platforms hebben procedures voor het melden van auteursrechtinbreuken en het laten verwijderen van het inbreukmakende materiaal. Volg de specifieke instructies van het platform voor het indienen van een takedown-verzoek.

Juridische stappen: Als alle andere pogingen mislukken, kun je ervoor kiezen om juridische stappen te ondernemen tegen de inbreukmaker. Dit kan onder meer het indienen van een rechtszaak omvatten, waarbij je juridische remedies zoekt zoals schadevergoeding, een gerechtelijk bevel om de inbreuk te stoppen en mogelijk andere vormen van compensatie.

Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde auteursrechtdeskundige of advocaat voordat je stappen onderneemt tegen inbreuk op auteursrecht. Zij kunnen je helpen bij het beoordelen van je zaak, de mogelijke juridische opties bespreken en je begeleiden bij het juiste pad om je auteursrecht te beschermen.

Veelgestelde vragen

01
Hoe verkrijg ik auteursrechtelijke bescherming voor mijn werk?

In de meeste landen wordt auteursrechtelijke bescherming automatisch toegekend zodra een origineel werk wordt gecreëerd en in een tastbare vorm wordt uitgedrukt. Dit betekent dat je in de meeste gevallen geen officiële registratie of het gebruik van het ©-symbool nodig hebt om auteursrechtelijke bescherming te verkrijgen. Het is echter raadzaam om je werk te documenteren en bewijs te hebben van de creatie ervan, zoals datumstempels, bewaarde versies en andere relevante documentatie.

02
Hoe kan ik inbreuk op mijn auteursrechten voorkomen of aanpakken?

Om inbreuk op je auteursrechten te voorkomen, is het belangrijk om je werk te markeren met het ©-symbool, je auteurschap te vermelden en waar mogelijk gebruik te maken van digitale watermerken of technologische beschermingsmaatregelen. Daarnaast kun je licenties verstrekken die de voorwaarden en beperkingen van het gebruik van je werk definiëren. Als je inbreuk vermoedt, kun je juridische stappen ondernemen, zoals het sturen van een cease-and-desist-brief, het indienen van een rechtszaak of het zoeken naar alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen, afhankelijk van de wetgeving in jouw rechtsgebied.

03
Hoe lang duurt de auteursrechtelijke bescherming?

De duur van de auteursrechtelijke bescherming kan variëren afhankelijk van het rechtsgebied en het type werk. Over het algemeen duurt auteursrechtelijke bescherming gedurende de levensduur van de auteur plus een bepaalde periode na diens overlijden. In veel landen geldt ook een vaste termijn voor bepaalde categorieën werken, zoals 70 jaar na de dood van de auteur. Na het verstrijken van de auteursrechtelijke bescherming komt het werk in het publieke domein en kan het vrijelijk worden gebruikt door anderen. Het is belangrijk om de specifieke wetgeving in jouw rechtsgebied te raadplegen voor nauwkeurige informatie over de duur van de auteursrechtelijke bescherming.