Je hebt een nieuw en onderscheidend product ontwikkeld. Nu ben je er klaar voor om jouw product te gaan verkopen. Je hebt een website laten maken, een bedrijfsnaam bedacht en er is een herkenbaar logo. Hoe kan je dit logo beschermen, zodat anderen er niet mee aan de haal gaan? En is jouw logo wel onderscheidend genoeg?  Neem voor advies over jouw situatie contact op met een advocaat.

 

Veelgestelde vragen

01
Wat is merkenrecht en waarom is het belangrijk om merken te beschermen?

Merkenrecht is het juridische gebied dat zich bezighoudt met de bescherming van merken. Een merk is een teken (zoals een naam, logo, woord, zin of een combinatie daarvan) dat wordt gebruikt om goederen of diensten van een bedrijf te onderscheiden van die van andere bedrijven. Merkenrechten zijn belangrijk omdat ze merkhouders exclusieve rechten geven om hun merk te gebruiken en te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door anderen. Het beschermen van een merk helpt bij het opbouwen van merkidentiteit, het behouden van een concurrentievoordeel en het voorkomen van verwarring bij het publiek.

02
Hoe kan ik mijn merk beschermen?

Om je merk te beschermen, is het belangrijk om het merk te registreren bij het relevante merkenbureau in jouw rechtsgebied. Dit omvat het indienen van een merkregistratieaanvraag waarin je het merk, de goederen en/of diensten en andere relevante informatie beschrijft. Een succesvolle merkregistratie biedt je exclusieve rechten op het gebruik van het merk en stelt je in staat om juridische actie te ondernemen tegen inbreukmakers. Het is ook belangrijk om regelmatig toezicht te houden op het gebruik van je merk en snel actie te ondernemen bij vermoedelijke inbreuk.

03
Wat zijn de voordelen van merkregistratie?

Merkregistratie biedt verschillende voordelen. Het geeft je exclusieve rechten op het gebruik van het merk voor de opgegeven goederen en/of diensten, waardoor je andere partijen kunt verbieden een vergelijkbaar merk te gebruiken. Het biedt juridische bescherming tegen inbreuk, waardoor je juridische stappen kunt ondernemen om inbreukmakers te stoppen en schadevergoeding te eisen. Merkregistratie helpt ook bij het opbouwen van merkwaarde en maakt het mogelijk om je merklicenties te verlenen of het merk te verkopen als een bedrijfsmiddel.

04
Wat is het verschil tussen een geregistreerd merk en een niet-geregistreerd merk?

Een geregistreerd merk is een merk dat is opgenomen in het merkenregister van een rechtsgebied en voldoet aan de vereisten voor registratie. Een geregistreerd merk biedt merkhouders sterke juridische bescherming en exclusieve rechten op het gebruik ervan. Een niet-geregistreerd merk is een merk dat wordt gebruikt zonder registratie, maar kan toch enige bescherming genieten op basis van het gebruik en de verworven reputatie. Het niveau van bescherming en de rechten die worden geboden, zijn echter meestal beperkter dan bij een geregistreerd merk.

05
Wat zijn de mogelijke stappen bij inbreuk op mijn merkrecht?

Bij inbreuk op je merkrecht zijn er verschillende mogelijke stappen die je kunt nemen. Dit kan onder andere het sturen van een cease-and-desist-brief inhouden om de inbreukmaker te waarschuwen en te verzoeken te stoppen met het gebruik van het merk. Als dat niet effectief is, kun je juridische stappen ondernemen, zoals het indienen van een rechtszaak wegens merkinbreuk, het aanvragen van voorlopige maatregelen of het zoeken naar alternatieve vormen van geschillenbeslechting, afhankelijk van de wetgeving in jouw rechtsgebied. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om de juiste stappen te nemen en de beste strategie te bepalen om je merkrechten te beschermen.