Niemand zit te wachten op een lange gerechtelijke procedure. Jij als slachtoffer niet, maar ook de veroorzaker van het verkeersongeluk of diens verzekeraar niet. Gelukkig wordt het merendeel van de gevallen in goed overleg tussen de verschillende partijen afgehandeld.

Toch kan het voorkomen dat jouw zaak vastloopt, doordat er geschilpunten ontstaan. Bijvoorbeeld omdat de veroorzaker van het ongeluk de aansprakelijkheid of de schade niet (volledig) erkent.

Of jij hebt ook een fout gemaakt en de veroorzaker wil daarom de schade niet 100% betalen. Dan kun jij uiteraard naar de rechter. Deze procedures kunnen erg lang duren, vaak meer dan 1 jaar.

Maar denk jij er uiteindelijk wel uit te komen met de verzekeraar en verschillen jullie van mening over één onderwerp? Bijvoorbeeld de hoogte van de schade? Dan kan mediation uitkomst bieden.

Een mediator helpt partijen bij het oplossen van een conflict. Onze juridische medewerkers kunnen je in contact brengen met een geschikte letselschade mediator.

Hoe werkt een mediator bij letselschade?

Voordelen van mediation

Als beide partijen instemmen, is mediation een goede optie om de meningsverschillen op te lossen. Het grote voordeel is dat het veel sneller gaat dan een gerechtelijke procedure.

Bovendien is mediation vertrouwelijk. Daarbij kan een mediator een oplossing aandragen waaraan jij zelf nog niet had gedacht. En als er een oplossing wordt gevonden, gaan jij en de tegenpartij in goed overleg uit elkaar.

Vind de juiste letselschade mediator

Jij kunt zelf een mediator zoeken waarvan jij denkt dat die het meest geschikt is. Loopt er al een procedure bij de rechter? Ook dan kun jij mediation voorstellen om geschilpunten op te lossen.

Voorwaarde is wel dat de tegenpartij het eens moet zijn met de mediator die jij aandraagt. Op Juridisch.nl vind jij een mediator die gespecialiseerd is in letselschade.

Hoe komt een oplossing tot stand?

Mediation is op vrijwillige basis en er wordt vertrouwelijk omgegaan met alles wat gezegd wordt tijdens de sessies. Dit wordt aan het begin van de mediation afgesproken in een mediation-overeenkomst. Zo weten beide partijen precies wat de spelregels zijn.

Om een oplossing dichterbij te brengen, kan afgesproken worden dat er nog een onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld door een arts, arbeidsdeskundige of rekenkundige. Als beide partijen de uitkomsten van de deskundige accepteren kan dit een hoop discussie schelen.

De vaststellingsovereenkomst

Wordt er een oplossing bereikt? Dan komt er een overeenkomst waaraan beide partijen zich moeten houden. De mediator helpt jou bij het vastleggen van alle afspraken. Zo weet jij zeker dat alles goed wordt opgeschreven.

Welke mediator kan jou helpen?

Het beste is om een mediator in te schakelen met verstand van letselschade. Jij kunt via Juridisch.nl een geschikte mediator vinden.

Wij adviseren om een mediator te kiezen die is aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MFN). Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators.

Wat kost een mediator?

Kosten advocaat / mediator

Jij maakt met de advocaat/mediator een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld uit het handelsregister of andere openbare registers.

Benieuwd naar de kosten?

Neem contact met ons om meer te weten te komen over de kosten.

Conclusie

In gevallen van letselschade wil niemand een langdurige juridische strijd. Als geschillen ontstaan en een zaak vastloopt, biedt mediation een snelle en vertrouwelijke oplossing.

Een letselschade-mediator, aangereikt door Juridisch.nl, fungeert als neutrale bemiddelaar en helpt beide partijen een oplossing te vinden voor meningsverschillen. Voordelen van mediation zijn onder andere de snelheid en vertrouwelijkheid.

Neem gerust contact met ons op als je op zoek bent naar een gespecialiseerde letselschade mediator. Onze medewerkers helpen je graag verder!

 

Veelgestelde vragen

01
Wat als we geen overeenstemming kunnen bereiken tijdens de mediation?

Als partijen er niet in slagen om tot een overeenstemming te komen tijdens de mediation, blijft de mogelijkheid bestaan om de zaak voor te leggen aan de rechter. Een gerechtelijke procedure kan dan nodig zijn om het geschil op te lossen.

 

02
Hoe lang duurt een mediatieproces?

De duur van een mediatieproces kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van het geschil en de bereidheid van partijen om samen te werken. In sommige gevallen kan mediation binnen enkele weken worden afgerond, terwijl andere zaken mogelijk maanden in beslag nemen. Het hangt af van de specifieke omstandigheden van elk geval.

 

03
Moet ik fysiek aanwezig zijn bij de mediatiesessies?

In de meeste gevallen vinden mediatiesessies plaats met alle betrokken partijen fysiek aanwezig. Dit biedt de gelegenheid om face-to-face te communiceren en het proces interactiever te maken. In sommige situaties, zoals bij ernstige lichamelijke letselschade, kan er echter voor gekozen worden om de mediatie op afstand plaats te laten vinden, bijvoorbeeld via videoconferentie.

 

04
Moet ik een advocaat hebben tijdens mediation?

Hoewel het niet verplicht is, is het raadzaam om een letselschadeadvocaat te raadplegen voordat je aan mediation begint. Een advocaat kan je adviseren over je rechten, belangen en de te volgen strategie. Tijdens de mediatie zelf kan een advocaat ook aanwezig zijn om je te ondersteunen en te adviseren.

05
Is de uitkomst van mediation bindend?

De uitkomst van mediation is niet bindend, tenzij beide partijen tot een schriftelijke overeenkomst komen en deze ondertekenen. Zodra de overeenkomst is ondertekend, is deze juridisch bindend en moeten beide partijen zich eraan houden.