Schakel een letselschade-advocaat in

Wij raden u af om bij letselschade zelf te procederen. U kunt in juridische valkuilen stappen en onnodig uw schadevergoeding mislopen. Een letselschade-advocaat kent het recht en de procedures om uw maximale schade te kunnen claimen.

Verzamel bewijsstukken

Hoe meer bewijsstukken u kunt verzamelen, hoe sterker u staat. Uw letselschade-advocaat helpt u bij het verzamelen van bewijs, zoals het opvragen van het politierapport en een verklaring van uw arts of behandelaar. U kunt ook eventuele getuigen vragen hun kijk op de zaak op te schrijven (getuigenverklaring). Op basis van het bewijs onderbouwt uw advocaat uw zaak en schadeclaim.

Uw advocaat start de procedure

Met het oproepen van de tegenpartij om voor de rechter te verschijnen, start uw advocaat de procedure. Deze oproep heet een dagvaarding en u bent de eiser. Uw advocaat stelt de dagvaarding in overleg met u op. In de dagvaarding vraagt u om de aansprakelijkheid van de veroorzaker van het ongeval vast te stellen. Ook vraagt u om een schadevergoeding.

Schriftelijke ronde

In de dagvaarding wordt een datum vermeld waarop de tegenpartij uiterlijk kan reageren. Deze datum wordt ‘rolzitting’ genoemd. Meestal wordt er een schriftelijk verweerschrift ingediend. Is er geen verweerschrift ingediend? Dan doet de rechter direct einduitspraak. Is er wel verweer gevoerd, dan bepaalt de rechter hoe de procedure verdergaat. Meestal volgt er nog een schriftelijke ronde en daarna een zitting.

De zitting

De zitting is bedoeld voor het geven van een mondelinge toelichting. U en uw advocaat, en de tegenpartij met zijn advocaat krijgen het woord. De rechter stelt vragen om de zaak helder te krijgen.

De uitspraak

De rechter doet schriftelijk uitspraak. De rechter beslist of de tegenpartij aansprakelijk is. Zo ja, dan bepaalt de rechter of uw schadeclaim (volledig of gedeeltelijk) kan worden toegewezen. Bent u het niet eens met de uitspraak of beslissing? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen drie maanden na de uitspraak doen. Uw advocaat helpt u bij het instellen van hoger beroep.

Rekentool kosten

Vind direct de juiste advocaat