Onenigheid na een ongeval over de aansprakelijkheid is wel het laatste wat jij kunt gebruiken. Jij ziet de situatie helder voor je, de veroorzaker ziet het compleet anders.

Als verder overleg geen optie meer is, blijft er maar één ding over. Jij kunt een bodemprocedure starten. Met deze handeling vraag je de rechter om een definitieve beslissing. Deze beslissing gaat over wie verantwoordelijk is en hoeveel schade er is.

Bij minder dan 25.000 euro schade ga je naar de kantonrechter. Dat is een alleensprekende rechter.

Als de schade meer is, ga je naar de rechtbank. Er buigen zich dan meer rechters over jouw zaak. Bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht, bij de rechtbank wel.

In beide gevallen raden we je ten zeerste aan om via Juridisch.nl een geschikte advocaat te selecteren die jou juridisch bijstaat.

Hoe werkt het?

1. Schakel een letselschade advocaat in

Wij raden je af om bij letselschade zelf te procederen. Jij kunt in juridische valkuilen stappen en onnodig jouw schadevergoeding mislopen. Een letselschade advocaat kent het recht en de procedures om jouw maximale schade te kunnen claimen.

2. Verzamel bewijsstukken

Hoe meer bewijsstukken jij kunt verzamelen, hoe sterker je staat. Je letselschade advocaat helpt je met bewijs verzamelen, zoals het politierapport en een verklaring van je arts. Vraag daarnaast aan getuigen om hun mening op te schrijven. Je advocaat gebruikt dit bewijs om jouw zaak en schadeclaim te ondersteunen.

3. Jouw advocaat start de procedure

Met het oproepen van de tegenpartij om voor de rechter te verschijnen, start jouw advocaat de procedure. Deze oproep heet een dagvaarding en jij bent de eiser. Jouw advocaat stelt de dagvaarding in overleg met jou op.

In de dagvaarding vraag je om de aansprakelijkheid van de veroorzaker van het ongeval vast te stellen. Ook vraag je om een schadevergoeding.

4. Schriftelijke ronde

In de dagvaarding wordt een datum vermeld waarop de tegenpartij uiterlijk kan reageren. Deze datum wordt ‘rolzitting’ genoemd. Meestal wordt er een schriftelijk verweerschrift ingediend.

Is er geen verweerschrift ingediend? Dan doet de rechter direct einduitspraak.

Is er wel verweer gevoerd, dan bepaalt de rechter hoe de procedure verdergaat. Meestal volgt er nog een schriftelijke ronde en daarna een zitting.

5. De zitting

De zitting is bedoeld voor het geven van een mondelinge toelichting. Jij en jouw advocaat, en de tegenpartij met zijn advocaat krijgen het woord. De rechter stelt vragen om de zaak helder te krijgen.

6. De uitspraak

De rechter doet schriftelijk uitspraak. De rechter beslist of de tegenpartij aansprakelijk is. Zo ja, dan bepaalt de rechter of jouw schadeclaim (volledig of gedeeltelijk) kan worden toegewezen.

Ben je het niet eens met de uitspraak of beslissing? Dan kun je in hoger beroep gaan. Dan leg je jouw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet je binnen drie maanden na de uitspraak doen. Jouw advocaat helpt je bij het instellen van hoger beroep.

Conclusie

Het is belangrijk om bij onenigheid over aansprakelijkheid na een verkeersongeval de juiste stappen te nemen. Soms is het nodig om een rechtszaak aan te spannen om schadevergoeding te krijgen. Bij schade onder de 25.000 euro ga je naar de kantonrechter, daarboven naar de rechtbank.

Het is verstandig om een gespecialiseerde letselschade advocaat in te schakelen om je bij te staan. Deze kan helpen bij het verzamelen van bewijsstukken, het starten van de procedure en advies geven. Zelf procederen wordt afgewezen, gezien de complexiteit van dit rechtsgebied.

Neem gerust contact met ons op als je op zoek bent naar een gespecialiseerde letselschade advocaat. Onze juridische medewerkers helpen je graag!

Veelgestelde vragen

01
Kan ik een letselschade advocaat inschakelen voor een oud letsel?

Ja, je kunt een letselschade advocaat inschakelen voor een oud letsel, op voorwaarde dat de verjaringstermijn nog niet is verstreken. In de meeste gevallen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Dit betekent dat je binnen vijf jaar na het ontstaan van het letsel een letselschadeclaim moet indienen.

 

02
Wat als de tegenpartij niet aansprakelijkheid erkent?

Als de tegenpartij de aansprakelijkheid niet erkent, zal een letselschade advocaat de nodige juridische stappen ondernemen om jouw zaak te verdedigen. Dit kan onder meer het starten van een gerechtelijke procedure inhouden om een rechtvaardige schadevergoeding te eisen.

03
Hoe lang duurt het letselschadeproces?

De duur van het letselschadeproces kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de betrokken partijen en eventuele gerechtelijke procedures. Sommige zaken kunnen binnen enkele maanden worden afgehandeld, terwijl andere langer kunnen duren.

04
Moet ik een letselschadeclaim indienen binnen een bepaalde termijn?

Ja, er geldt vaak een verjaringstermijn voor het indienen van een letselschadeclaim. De termijn kan variëren, afhankelijk van het land en het type zaak. Het is belangrijk om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen om te bepalen welke termijn van toepassing is op jouw specifieke situatie.

05
Wat zijn de mogelijke vergoedingen waar ik recht op kan hebben bij letselschade?
  • Medische kosten, zoals ziekenhuisopname, operaties, medicijnen en therapieën.
  • Inkomensverlies en verlies van arbeidsvermogen als gevolg van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.
  • Smartengeld voor fysiek en emotioneel leed, pijn en lijden.
  • Kosten voor aanpassingen in huis of vervoer.
  • Kosten voor huishoudelijke hulp, kinderopvang of andere noodzakelijke ondersteuning.