Er is een belangrijke stap gezet als de veroorzaker van het ongeval of diens verzekeraar de aansprakelijkheid erkent. Maar dan ben je er nog niet. Nu moet worden vastgesteld hoe ernstig jouw letsel is en hoeveel tijd je nodig hebt om volledig of gedeeltelijk te herstellen. Zodra dat helder is, kan jouw schade definitief worden vastgesteld. Je krijgt alleen schade vergoed die het directe gevolg is van het ongeval. Met behulp van ervaren juristen zal de verzekeraar proberen om zo min mogelijk uit te keren. Je doet er verstandig aan om zelf juridische hulp in te schakelen. Via Juridisch.nl vind je een nét zo ervaren letselschadeadvocaat om de maximale schadevergoeding te claimen.

Hoe werkt het aanvragen van een schadeclaim?

1. Schakel direct een letselschadeadvocaat in

De aansprakelijkheid is erkend. Het is belangrijk dat je een letselschadeadvocaat inschakelt. Die kent de juridische regels voor het claimen van letselschade.

2. Elk bewijsstuk is belangrijk

Er moet een lijst gemaakt worden met alle mogelijke schadeposten en het eerste rapport van een behandelend arts moet worden opgevraagd. Het bewijs en de medische verklaring van jouw arts geven een globaal idee van de omvang van het letsel en de schade.

3. Uitbetaling voorschot

Het is vaak lastig om direct na jouw ongeval de exacte omvang van de schade helder te krijgen. Jouw letselschade advocaat regelt voorschotten voor jou.

4. Vaststellen medische eindtoestand

De definitieve schaderegeling wordt pas getroffen wanneer de medische eindtoestand (‘consolidatie’) is bereikt. Dat is het geval als de behandelend arts verklaart dat je hersteld bent of wanneer jouw letsel of handicap niet meer voor verbetering vatbaar is.

5. Eindafwikkeling en afronding van jouw zaak

Na de medische eindtoestand wordt de schade definitief vastgesteld. Jouw letselschadeadvocaat speelt een belangrijke rol bij het in goede banen leiden van de schaderegeling.

6. Vaststellingsovereenkomst letselschade

Uiteindelijk worden definitieve afspraken over de schadevergoeding vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Wat kost een letselschadeclaim?

Kosten advocaat

Je maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld uit het handelsregister of andere openbare registers.

Schakel direct een letselschadeadvocaat in

De aansprakelijkheid is erkend. Maar de tegenpartij zal er alles aan doen om de vergoeding voor jouw letselschade zo laag mogelijk te houden. Het is daarom belangrijk dat je een letselschadeadvocaat inschakelt. Die kent de juridische regels voor het claimen van letselschade. Zo kun je werken aan jouw herstel terwijl jouw advocaat zich vastbijt in de realisatie van de hoogst mogelijke schadevergoeding.

Elk bewijsstuk is belangrijk

Er is veel werk te verzetten voor een doortimmerde schadeclaim. Zo moet er een lijst gemaakt worden met alle mogelijke schadeposten en het eerste rapport van een behandelend arts moet worden opgevraagd. Het bewijs en de medische verklaring van jouw arts geven een globaal idee van de omvang van het letsel en de schade.

Uitbetaling voorschot

Het is natuurlijk heel lastig om direct na jouw ongeval helder te krijgen wat de schade precies is. Medische kosten worden vaak ter plekke al gemaakt, je krijgt meteen met inkomstenverlies te maken en huishoudelijke hulp is acuut noodzakelijk. Jouw advocaat onderhandelt met de verzekeraar over de hoogte van de schade en de voorschotbetalingen. Hiermee kun je de lopende kosten betalen, zoals: autoschade, ziektekosten, huishoudelijke hulp, advocaatkosten en dergelijke. Ook wordt vaak een voorschot op smartengeld uitgekeerd.

Vaststellen medische eindtoestand

Je vecht voor volledig herstel. Dat kan soms jaren duren. Al jouw lichamelijke en geestelijke pijn ten spijt, de definitieve schaderegeling wordt pas getroffen wanneer de medische eindtoestand (‘consolidatie’) is bereikt. Simpel gezegd; als de behandelend arts verklaart dat je hersteld bent of wanneer jouw letsel of handicap niet meer voor verbetering vatbaar is. Bij relatief onschuldig letsel lijkt het snel geregeld, maar ook dan kunnen er blijvende lichamelijke of psychische gevolgen zijn die later aan de oppervlakte komen. Consulteer ook in dit geval sowieso een letselschadeadvocaat. Die kan een optimale regeling voor jou treffen.

Eindafwikkeling en afronding van uw zaak

Na de medische eindtoestand wordt de schade definitief vastgesteld. Veel schadeposten zijn eenvoudig vast te stellen, zoals de medische kosten of schade aan jouw eigendommen. Sommige kosten zijn ingewikkelder, zoals de schadevergoeding voor jouw inkomensverlies. Ook toekomstige inkomensschade moet worden vastgesteld. De inkomensschade wordt meestal berekend door een expert. Jouw letselschadeadvocaat speelt een belangrijke rol bij het in goede banen leiden van de schaderegeling.

Vaststellingsovereenkomst letselschade

Uiteindelijk worden definitieve afspraken over de schadevergoeding vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin staat de hoogte van de vergoedingen en wanneer deze worden uitgekeerd. Soms moet er een voorbehoud worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Bijvoorbeeld wanneer je niet helemaal zeker bent over jouw medische eindtoestand. Overleg altijd grondig met jouw letselschadeadvocaat voordat je iets tekent, want na ondertekening is de vaststellingsovereenkomst definitief.

Veelgestelde vragen

01
Wat moet ik doen voordat ik contact opneem met een letselschade advocaat?

Voordat je contact opneemt met een letselschade advocaat, is het belangrijk om alle relevante informatie met betrekking tot het ongeval en jouw letsel te verzamelen. Denk hierbij aan medische rapporten, getuigenverklaringen, foto’s en eventuele correspondentie met verzekeringsmaatschappijen.

02
Hoe wordt de hoogte van de letselschadevergoeding bepaald?

De hoogte van de letselschadevergoeding hangt af van verschillende factoren, waaronder de ernst van het letsel, de impact op je dagelijks leven, de medische kosten, het inkomensverlies en andere financiële schade. Een letselschade-expert kan je helpen de schade nauwkeurig te beoordelen en een passende vergoeding te eisen.

03
Hoe lang duurt het letselschadeproces?

De duur van het letselschadeproces kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de betrokken partijen en eventuele gerechtelijke procedures. Sommige zaken kunnen binnen enkele maanden worden afgehandeld, terwijl andere langer kunnen duren.

04
Wat zijn de mogelijke vergoedingen waar ik recht op kan hebben bij letselschade?
  • Medische kosten, zoals ziekenhuisopname, operaties, medicijnen en therapieën.
  • Inkomensverlies en verlies van arbeidsvermogen als gevolg van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.
  • Smartengeld voor fysiek en emotioneel leed, pijn en lijden.
  • Kosten voor aanpassingen in huis of vervoer.
  • Kosten voor huishoudelijke hulp, kinderopvang of andere noodzakelijke ondersteuning.
05
Moet ik een letselschadeclaim indienen binnen een bepaalde termijn?

Ja, er geldt vaak een verjaringstermijn voor het indienen van een letselschadeclaim. De termijn kan variëren, afhankelijk van het land en het type zaak. Het is belangrijk om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen om te bepalen welke termijn van toepassing is op jouw specifieke situatie.