Een verkeersongeval kan een ingrijpende gebeurtenis zijn, met lichamelijke en emotionele gevolgen. Gelukkig heb je recht op schadevergoeding als het ongeluk niet jouw schuld was. In deze blog leggen we uit hoe je de maximale vergoeding kunt claimen.

Stappen na het ongeval

  1. Aansprakelijkheid –> er moet een partij zijn die jij aansprakelijk kunt stellen voor het ongeval.
  2. Ernst van het letsel –> Als de schuldige of zijn verzekeraar de verantwoordelijkheid erkent, is een belangrijke stap gezet. Maar dan ben je er nog niet. Er moet nu worden bepaald hoe erg je letsel is. Daarnaast moet worden bepaald hoe lang je nodig hebt om beter te worden.
  3. Omvang schadevergoeding –> Zodra het voorgaande helder is, kan jouw schade definitief worden vastgesteld. Je krijgt alleen schade vergoed die het directe gevolg is van het ongeval. Met behulp van ervaren juristen zal de verzekeraar proberen om zo min mogelijk uit te keren.

Je doet er verstandig aan om zelf juridische hulp in te schakelen. Via Juridisch.nl vind je een nét zo ervaren letselschade advocaat om de maximale schadevergoeding te claimen.

Hoe werkt het aanvragen van een schadeclaim?

1. Schakel direct een letselschade advocaat in

De aansprakelijkheid is erkend. Maar de tegenpartij zal er alles aan doen om de vergoeding voor jouw letselschade zo laag mogelijk te houden.

Het is daarom belangrijk dat je een letselschade advocaat inschakelt. Die kent de juridische regels voor het claimen van letselschade. Zo kun je werken aan jouw herstel terwijl jouw advocaat zich vastbijt in de realisatie van de hoogst mogelijke schadevergoeding.

Neem gerust contact met ons op. Onze medewerkers brengen je graag in contact met een gespecialiseerde letselschade advocaat!

2. Elk bewijsstuk is belangrijk

Er is veel werk te verzetten voor een doortimmerde schadeclaim. Maak een lijst met schadeposten en vraag het eerste rapport van de arts op. Het bewijs van je arts geeft een idee van de ernst van het letsel en de schade.

3. Uitbetaling voorschot

Het is natuurlijk heel lastig om direct na jouw ongeval helder te krijgen wat de schade precies is. Medische kosten worden vaak ter plekke al gemaakt, je krijgt meteen met inkomstenverlies te maken en huishoudelijke hulp is acuut noodzakelijk.

Jouw advocaat kan voorschotten regelen voor jou. Hiermee kun je de lopende kosten betalen, zoals: autoschade, ziektekosten, huishoudelijke hulp, advocaatkosten en dergelijke. Ook wordt vaak een voorschot op smartengeld uitgekeerd.

4. Vaststellen medische eindtoestand

De definitieve schaderegeling wordt pas getroffen wanneer de medische eindtoestand (‘consolidatie’) is bereikt. Dit gebeurt wanneer de dokter zegt dat je beter bent. Dit gebeurt ook wanneer je letsel niet meer kan verbeteren.

Bij klein letsel lijkt het snel opgelost. Er kunnen echter nog steeds blijvende lichamelijke of psychische gevolgen zijn. Deze gevolgen kunnen later verschijnen. Consulteer ook in dit geval sowieso een letselschade advocaat. Die kan een optimale regeling voor jou treffen.

5. Eindafwikkeling en afronding van jouw zaak

Na de medische eindtoestand wordt de schade definitief vastgesteld.

Veel schadeposten zijn eenvoudig vast te stellen, zoals de medische kosten of schade aan jouw eigendommen (materiële schade).

Sommige kosten zijn ingewikkelder, zoals de schadevergoeding voor jouw inkomensverlies of immateriële schade. Ook toekomstige inkomensschade moet worden vastgesteld. De inkomensschade wordt meestal berekend door een expert.

Jouw letselschade advocaat speelt een belangrijke rol bij het in goede banen leiden van de schaderegeling.

6. Vaststellingsovereenkomst letselschade

Uiteindelijk worden definitieve afspraken over de schadevergoeding vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Hierin staat de hoogte van de vergoedingen en wanneer deze worden uitgekeerd. Soms moet er een voorbehoud worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Bijvoorbeeld wanneer je niet helemaal zeker bent over jouw medische eindtoestand.

Overleg altijd grondig met jouw letselschade advocaat voordat je iets tekent, want na ondertekening is de vaststellingsovereenkomst definitief.

Veelgestelde vragen

01
Wat moet ik doen voordat ik contact opneem met een letselschade advocaat?

Voordat je contact opneemt met een letselschade advocaat, is het belangrijk om alle relevante informatie met betrekking tot het ongeval en jouw letsel te verzamelen. Denk hierbij aan medische rapporten, getuigenverklaringen, foto’s en eventuele correspondentie met verzekeringsmaatschappijen.

02
Hoe wordt de hoogte van de letselschadevergoeding bepaald?

De hoogte van de letselschadevergoeding hangt af van verschillende factoren, waaronder de ernst van het letsel, de impact op je dagelijks leven, de medische kosten, het inkomensverlies en andere financiële schade. Een letselschade-expert kan je helpen de schade nauwkeurig te beoordelen en een passende vergoeding te eisen.

03
Hoe lang duurt het letselschadeproces?

De duur van het letselschadeproces kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de betrokken partijen en eventuele gerechtelijke procedures. Sommige zaken kunnen binnen enkele maanden worden afgehandeld, terwijl andere langer kunnen duren.

04
Wat zijn de mogelijke vergoedingen waar ik recht op kan hebben bij letselschade?
  • Medische kosten, zoals ziekenhuisopname, operaties, medicijnen en therapieën.
  • Inkomensverlies en verlies van arbeidsvermogen als gevolg van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.
  • Smartengeld voor fysiek en emotioneel leed, pijn en lijden.
  • Kosten voor aanpassingen in huis of vervoer.
  • Kosten voor huishoudelijke hulp, kinderopvang of andere noodzakelijke ondersteuning.
05
Moet ik een letselschadeclaim indienen binnen een bepaalde termijn?

Ja, er geldt vaak een verjaringstermijn voor het indienen van een letselschadeclaim. De termijn kan variëren, afhankelijk van het land en het type zaak. Het is belangrijk om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen om te bepalen welke termijn van toepassing is op jouw specifieke situatie.